Čistírna odpadních vod MemBio – Mann+Hummel, BiH

Účelem realizace je vyčištění komunálních odpadních vod od zaměstnanců z výroby automobilových filtrů pro vypouštění do recipientu…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje
Místo realizace:               Tešanj, Bosna a Hercegovina            
Investor:                         MANN+HUMMEL BA J.S.C. Tesanj, Bukva b.b., 74260 Tesanj
Dodavatel technologie:     ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, CZ                                                                      
Dodavatel stavební části:  FAMUS-GRADNJA d.o.o., Kralja Tvrtka bb, 74264 Jelah                                                                      
Termín realizace:              06/2013                               

Účel realizace (stavby)
Účelem realizace je vyčištění komunálních odpadních vod od zaměstnanců z výroby automobilových filtrů pro vypouštění do recipientu.

 Návrhové parametry
Množství odpadní vody:      65,23m3/d
Maximální hodinový nátok:   12,3m3/h  

Požadované garantované hodnoty
BSK5 :   346mg/l
CHSK: 1 142mg/l
NL:       189mg/l
N-NH4: 19,5mg/l
Ntot:       58mg/l
Ptot :      7,5mg/l
Cl-:     42,5mg/l
pH:       8,25

Znečištění
Počet EO:  377EO
BSK5:       25mg/l
CHSK:     125mg/l         
NL:          35mg/l
Ntot:         15mg/l
N-NH4:     10mg/l
Ptot:           2mg/l
Cl-:        250mg/l
pH:          6,5 – 9,0

Princip technologie (čištění odpadních vod)
Komunální odpadní voda od zaměstnanců výrobního závodu natéká do čerpací jímky. Čerpací jímka je vystrojena česlovým košem pro zachycení velkých částic obsažených v odpadní vodě, dvěma ponornými čerpadly a měřením hladiny. Ponorná čerpadla čerpají odpadní vodu na mechanické předčištění. Mechanické předčištění je tvořeno rotačním sítem s průlinou 1mm. Voda z rotačního síta gravitačně odtéká do akumulační jímky. Akumulační jímka slouží k vyrovnání nátoku odpadních vod a tím k zajištění kontinuálního nátoku na biologickou část čistírny odpadních vod. Akumulační nádrž je vystrojena ponorným míchadlem, dvěma ponornými čerpadly a měřením hladiny. Ponorná čerpadla čerpají odpadní vodu na biologickou část čistírny. Biologická část je tvořena dvěma nadzemními kontejnery. Odpadní voda natéká do první části (aerobní), která je vystrojena hrubobublinným aeračním systémem. Potřebné množství vzduchu je zajišťováno dmychadlem umístěným v provozní části kontejneru. Následně odpadní voda natéká do druhé části (anaerobní), která je vystrojena bionosiči. Odpadní voda je dále čerpána přes předčištění, které je tvořeno filtrem 100mikronů, na ultrafiltrační systém. Ultrafiltrační systém je tvořen soustavou ultrafiltračních membrán z dutých vláken. Vyčištěná voda odtéká gravitačně do recipientu.

Kal, který vzniká při procesu čištění, je uskladňován v kalové nádrži a následně odvodněn na odvodňovacím zařízení.