Hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění pozemku – města a obce

Hospodaření s dešťovými vodami je téma, které se dostává do popředí. Města a obce se více zajímají o způsoby, jak lépe hospodařit s dešťovou vodou. Parkoviště, odstavné plochy, chodníky, veřejná prostranství, ale i komunikace jsou místa, která města a obce nejvíce tíží. Přitom existují jednoduché drenážní systémy, které jsou schopny zachycenou vodu odvádět skrze propustnou vrstvu, akumulovat díky drenážnímu systému  a následně zasakovat. Díky těmto systémům se snižuje množství dešťových vod, které odtékaní jednotnou kanalizací na čistírny odpadních vod…

Hospodaření s dešťovými vodami je téma, které se dostává do popředí. Města a obce se více zajímají o způsoby, jak lépe hospodařit s dešťovou vodou. Parkoviště, odstavné plochy, chodníky, veřejná prostranství, ale i komunikace jsou místa, která města a obce nejvíce tíží. Přitom existují jednoduché drenážní systémy, které jsou schopny zachycenou vodu odvádět skrze propustnou vrstvu, akumulovat díky drenážnímu systému  a následně zasakovat. Díky těmto systémům se snižuje množství dešťových vod, které odtékaní jednotnou kanalizací na čistírny odpadních vod.

Pro následné hospodaření s dešťovou vodou a její skladování jsou ideální podzemní plastové nádrže, na které se snadno napojí dešťová kanalizace, které vodu svádí do nádrží.

Všechny tyto systémy jsou momentálně dotačně podporované skrze výzvu č. 52 (https://opzp.cz/dotace/52-vyzva/). Výše dotace činí až 85 % celkových způsobilých výdajů. Do této dotace spadají zasakovací AS-TTE rošty a všechny vsakovací systémy, které máme v nabídce. Budování nových propustných ploch je navíc podpořeno dotací až 30 % celkových způsobilých výdajů.