povolení domovní ČOV

 
předchozí | další

Dobrý den, je možné, že se někde generálně nepovolují ČOV na ohlášení?
  • 2. 7. 2018  07:52
  • Jan

povolení domovní ČOV

Dobrý den,

nechal jsem odpověď zpracovat od právníka…

Nelze předem odmítnout ohlášku. Pokud stavebník ohlásí a stavba nesplňuje podmínky pro ohlášku, stavební (vodoprávní) úřad by měl vydat usnesení, kterým ohlášku překlopí do vodoprávního řízení. Toto usnesení musí být odůvodněno, resp. musí tam být uvedeno proč nelze věc vyřešit ohláškou. Pokud by úřad nechtěl stavbu povolit vůbec, vydá zamítavé rozhodnutí, ve kterém odůvodní proč nelze stavbu povolit…
  • 2. 7. 2018  08:01
  • Ing. Karel Plotěný
předchozí | další

 
 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required