využití mixu přečištěné a dešťové vody

 
předchozí | další

Dobrý den,
obracím se na vás jako na experty v oblasti ČOV. Uvažuji nad zřízením ČOV s tím, že bych odpadní vodu jímal společně s dešťovou vodou a tento mix poté využíval na zalévání (čehokoliv, postřikem) a splachování WC. Přepad z jímky by vedl do vsakovacího drénu.
Z jedné z odpovědí v sekci FAQ jsem vyrozuměl, že odpadní voda oficiálně na splachování použít nejde. Mně jde spíše o technickou/hygienickou stránku problému. Pokud hydrogeologický posudek dovolí všechnu odpadní i dešťovou vodu zasakovat a tím pádem nevidím problém s povolením u Vodoprávního úřadu, nikoho už nemusí zajímat, že mix této vody použiji na spláchnutí WC (v případě, že je tato voda nezávadná – to zajímá hlavně mě).

Pro čištění vody uvažuji nad ČOV AS-MONOcomp. Využití by bylo pro 2 dospělé a 2 malé děti ( => poměrně časté praní).

Mám k tomuto problému pár dotazů:
1. Je dostačující pro zhygienizování vody instalování UV lampy na výstupu z ČOV?
2. Je úvaha o použití smíchané přečištěné a dešťové vody pro zálivku a splachování proveditelná nebo je zde nějaký zádrhel, který nevidím?
3. Nebylo by lepší umístění UV lampy až do jímky místo na výstup z ČOV?
4. Nebude mít ČOV problém s tím, že část vody použitá pro splachování opakovaně nebude už na počátku procesu na úrovni pitné vody a tím pádem bude čističku zatěžovat více?

Předem děkuji za odpovědi.
  • 6. 8. 2021  06:49
  • Michal Ramík

využití mixu přečištěné a dešťové vody

Dobrý den,
možností, jak to řešit je více, a tak to zkusím rozplést tak, jak bych to řešil doma a za předpokladu, že budu mít čistírnu odpadních vod AS-MONOcomp a povolení k vypouštění do vod podzemních - ideálně na ohlášení.
Tím pádem mám pak vyřešenou legislativní část (paradoxně už úřad neřeší závlahu vyčištěnou vodou po stránce hygienické) a je na mě, jak dál s vodami budu nakládat. Při tom samozřejmě nesmím ohrožovat sousedy (aerosol s bakteriemi).

Vodní hospodářství v domě by si pak uspořádal tak, že prioritně budu na splachování využívat dešťovku, kterou bych čerpal přes AS-RAINMASTER (viz AS-REWA) s možností doplnění pitnou vodou v případě nedostatku. Vynechal bych i hygienické zabezpečení (případně občas vydesinfikoval zásobník dešťovky savem). Přepad z nádrže na dešťovku bych vedl do nádrže na vyčištěnou vodu z čistírny a tuto vyčištěnou vodu bych používal na závlahu s tím, že bych ji hygienizoval UV lampou. Mezi čistírnu a nádrž vyčištěné vody bych si dal ještě nádržku s nornou stěnou (abych zachytil občas uniklý plovoucí kal z čistírny), UV lampu bych dal až na závlahové potrubí. Pokud by se nezavlažovalo postřikem, ale např. kapkovou závlahou, tak bych to riskl i bez UV lampy.

Možné dotazy – proč nesplachovat vyčištěnou vodou? Pokud se odpadní voda čistí jen biologicky, pak je přeci jen vysoké bakteriální znečištění a pak může se stát, že i ČOV z nějakého důvodu může mít problém a bylo by nutné pak řešit následky.
Jde zavlažovat i bez UV lampy? Záleží na tom, co by se zavlažovalo – pokud by to bylo něco, s čím se nepřichází bezprostředně po aplikaci do styku, pak je to možné při dodržení tzv. ochranných lhůt, které se pohybují od 2 do 10 dnů podle počasí a typu plodiny.

Přeji pěkný den.

S pozdravem
Karel Plotěný
  • 6. 8. 2021  09:21
  • Ing. Karel Plotěný
předchozí | další

 
 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required