Poplatek za připojení

 
předchozí | další

Dobrý den,

pro budoucí stavbu rodinného domu jsme se chtěli připojit na obecní vodovod a kanalizaci, které jsou v dosahu přibližně 60 metrů od stavební parcely. Majitel a současně i provozovatel sítí (obecní úřad) však připojení podmiňuje zaplacením finanční spoluúčasti na nákladech na vybudování dané kanalizační a vodovodní větve. Mezi jednotlivé žadatele o připojení rozpočítal náklady na výstavbu sítí z roku 2011. V našem konkrétním případě se jedná o částku přesahující 90 tis. Kč. Uvažuji o realizaci vlastního solitérního řešení, čistička odpadních vod se vsakem, ale přesto se musím zeptat, zda je vůbec možné, aby obec tímto způsobem postupovala.

Děkuji
S pozdravem Honza
  • 14. 6. 2017  13:22
  • Honza

poplatek za připojení

Dobrý den Honzo, reakce na Váš dotaz níže.

"Zákon o vodovodech a kanalizacích:
§8
(4)Vlastníci vodovodů nebo kanalizací, jakož i vlastníci vodovodních řadů, vodárenských objektů, kanalizačních stok a kanali-začních objektů provozně souvisejících, jsou povinni umožnit napojení vodovodu nebo kanalizace jiného vlastníka, pokud to umožňují kapacitní a technické možnosti. Současně uzavřou vlastníci těchto vodovodů a kanalizací písemnou dohodu podle odstavce 3. Možnost napojení k zabezpečení dodávek pitné vody nebo odvádění odpadních vod nesmí být podmiňová-na vyžadováním finančních nebo jiných plnění. Náklady na realizaci napojení vodovodu nebo kanalizace hradí vlastník, jemuž je umožněno napojení vodovodu nebo kanalizace."

Podle mne - síť je věcí vlastníka kanalizace (náklady jsou pak přeneseny do stočného), samotná přípojka je věcí toho, kdo se chce napojit ... ale bohužel neznám všechny možné nuance co se týká výkladu a dtto i detailu vztahu obec x občan.

Přeji pěkný den.
Karel Plotěný
  • 15. 6. 2017  14:19
  • Ing. Karel Plotěný
předchozí | další

 
 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required