O nás

Na oddělení výzkumu a vývoje společnosti ASIO, spol. s r.o. v současné době pracuje 15 zaměstnanců. Výzkumný tým je personálně vyvážen tak, aby bylo možné veškeré související činnosti provádět v rámci oddělení. Tým zahrnuje technology, strojaře, stavaře i konstruktéry, proto je schopen realizovat zařízení na úpravu či čištění vody od návrhu až po uvedení do provozu včetně elektroinstalací.

výzkumné a vývojové oddělení ASIO, spol. s r.o.


Hlavními obory naší činnosti jsou technologie a výrobky pro čištění a úpravu vod, nicméně jsme schopni pracovat i v příbuzných průmyslových oborech. Zaměřujeme se hlavně na aplikaci nanomateriálů, recyklační technologie, čištění průmyslových odpadních vod, extenzívní způsoby čištění komunálních odpadních vod a aplikaci membránových procesů včetně desalinačních technologií.

V rámci těchto oblastí řešíme národní, ale i evropské výzkumné projekty ve spolupráci s předními českými i zahraničními univerzitami, výzkumnými organizacemi a firmami, které jsou špičkou ve svých oborech. S výsledky naší výzkumné činnosti seznamujeme veřejnost na českých i zahraničních konferencích.

Naše výzkumné projekty zapadají do vize firmy: Nrecyklace nutrientů Erecyklace energie Wrecyklace vody.

Kromě výzkumných projektů se orientujeme také na zakázkový aplikovaný výzkum, poskytování služeb, výrobu a prodej sofistikovaných prototypů a poloprovozů.
V současnosti budujeme novou moderně vybavenou laboratoř a testovací halu a budeme Vám moci nabídnout služby s nimi spojené.

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno

tel.: 548 428 111
e-mail: asioasio.cz

ID datové schránky: 9nwzka6

Reference

více