Vodní a energetický audit

Proč? Možná se vaše obec rozrostla a kapacita Vaší ČOV je na hranici funkčnosti, možná je na čase intenzifikovat nebo jen modernizovat za účelem snížení spotřeby elektrické energie, nebo chcete znát možnosti dotačních titulů, které vám mohou pomoci k realizaci investičních záměrů.

Chcete mít vaši ČOV pod kontrolou, navrhneme řídící systém včetně správy a ochrany dat z provozu Vaší ČOV pomoci řídícího systému SIEMENS včetně zobrazení v našem vlastním webovém rozhraní SCADA.

 

V dnešní době je efektivní správa vody nejen otázkou odpovědnosti, ale také klíčem k udržitelnosti a úsporám nákladů ve vaší obci. S naším Vodním auditem provedeme důkladnou analýzu vaší současné čistírny odpadních vod a poskytneme vám detailní zprávu o efektivitě, účinnosti a možných oblastech zlepšení. Chcete mít ČOV pod kontrolou, navrhneme řídící systém včetně správy a ochrany dat z provozu vaší ČOV pomoci řídícího systému SIEMENS včetně zobrazení v našem vlastním webovém rozhraní SCADA.


Co můžete očekávat od našeho Vodního auditu?

 1. Komplexní Analýza:
  Důkladná revize provozních a výkonnostních parametrů, sběr dat s cílem identifikovat potenciální oblasti zlepšení.
 2. Identifikace Optimalizačních Možností:
  Detailní zpráva o identifikovaných oblastech, kde může dojít k zlepšením a úsporám.
 3. Návrh Opatření:
  Konkrétní doporučení a návrhy na opatření, která mohou zvýšit efektivitu čistírny odpadních vod ve vaší obci.
 4. Využití Finančně Výhodného Objektu (FVO):
  Prozkoumání možností využití FVO pro financování investic do optimalizace čistírny s cílem minimalizovat počáteční náklady s maximálním zaměřením na úsporu elektrické energie Vaší ČOV.
 5. Hodnocení rizik:
  Poskytneme hodnocení rizik spojených s navrhovanými opatřeními a identifikovanými oblastmi zlepšení, abychom vám pomohli plánovat a minimalizovat potenciální negativní dopady, včetně rizik ohrožení životního prostředí.
 6. Výpočet Investice a Návratnost:
  Naše služba zahrnuje výpočet investice včetně detailního plánu návratnosti. Pomůžeme vám pochopit, jak rychle můžete očekávat návratnost investice a začít využívat úspor a výhod optimalizované čistírny odpadních vod.
 7. Shrnutí Aktuálních Dotačních Titulů a Možnosti Využití Dotace pro Navrhovaná Opatření:
  Informujeme vás o aktuálních dotačních titulech a diskutujeme o možnostech využití dotací pro podporu navrhovaných opatření na optimalizaci čistírny odpadních vod ve vaší obci. Poskytneme vám přehled o dostupných finančních prostředcích a postupu při žádosti o dotaci. 


Proč zvolit Vodní audit od nás?

 • Máme bohaté zkušenosti v oblasti návrhu, výstavby a provozu obecních a průmyslových čistíren odpadních vod.
 • Naše služby jsou šité na míru potřebám každé obce a firmy.
 • Zajímá nás vaše spokojenost a udržitelnost vašeho podnikání.
 • Představíme a projednáme investiční záměry se zastupiteli a občany Vaší obce.

Získejte informace o produktu