Energie a OZE

Obnovitelné zdroje energie (OZE) a alternativní zdroje energie představují největší potenciál pro výrobu elektrické energie a tepla s investičními náklady se zajímavou dobou návratnosti. Rádi vám v těchto oblastech poskytneme odborné poradenství, případně navrhneme optimální řešení v oblasti snížení nákladů za energie a snížení spotřeby pitné vody.

Photo: Výměník do koupelny AS-ECOshower pipe

Výměník do koupelny AS-ECOshower pipe

Se sprchovou trubkou AS-ECOshower pipe využijete energii, kterou potřebujete ke sprchování, jednoduše víckrát. Ušetříte až 60 % energie při sprchování!

více
Photo: Výměník do koupelny AS-ECOshower drain

Výměník do koupelny AS-ECOshower drain

Se sprchovým žlabem „AS-ECOshower drain“ využijete energii, kterou potřebujete ke sprchování, jednoduše víckrát. Ušetříte až 56 % energie při sprchování!

více
Photo: Výměník do koupelny AS-ECOshower tray

Výměník do koupelny AS-ECOshower tray

Dvojitá radost ze sprchování se sprchovou vaničkou AS-ECOshower tray. Se sprchovou vaničkou„AS-ECOshower tray“ využijete energii, kterou potřebujete ke sprchování, jednoduše víckrát.

více
Photo: Výměník do koupelny AS-SPRCHA

Výměník do koupelny AS-SPRCHA

Výměník do koupelny, který uspoří až 45 % energie vynaložené na ohřev vody.

více
Photo: Výměníky AS-ReHeater

Výměníky AS-ReHeater

AS-ReHeater jsou speciální výměníkové jednotky zaměřené na rekuperaci odpadní vody bez nutnosti její úpravy, např. filtrací.

více

Energie odpadních vod z ČOV

Rostoucí spotřeba energie společně s její vzrůstající cenou vede nutně k optimalizaci využívání dostupné energie a k hledání nových zdrojů energie. Tento trend můžeme pozorovat ve všech odvětvích průmyslu a výjimkou není ani vodní hospodářství. Ve světě už došlo ke změně paradigmatu a na odpadní vodu se začíná pohlížet ne jako na odpad, ale jako na surovinu. Odpadní voda obsahuje organické látky, tepelnou a kinetickou energii, což jsou všechno další potenciálně využitelné zdroje energie.

více

Energie šedých vod

V současné době se při stavbě nových budov začínají stále více prosazovat ekologická i ekonomická hlediska, ke kterým patří také úspory pitné vody a energie. Odpadní voda je zdrojem tepelné energie, jejíž potenciál je dnes téměř nevyužíván. Přitom využití se přímo nabízí a to jak v liniových objektech jako jsou kanalizační potrubí, tak i v objektech na kanalizační síti. Samostatnou kapitolou je pak využití tepla přímo v objektech. Snížení spotřeby pitné vody je možné docílit např. využitím šedé vody.

více

Energie z procesních provozů

Oblastmi, kterými se firma ASIO, spol. s r.o zabývá v širokém spektru z hlediska nových procesů opětovného využití odpadního tepla v technologických i jiných procesech a jejich zpětné aplikace při výrobě elektrické energie, tepla nebo i chladu jsou také tepelná čerpadla, kogenerační a trigenerační jednotky, mikroturbíny, ORC turbíny, absorpční chladiče, solární a fotovoltaické panely a další technologie. Velká většina těchto technologií má velmi dobrou hospodárnost projektu s ekonomickou návratností od 3 do 10-ti let.

více

Systém pro energetické úspory při využívání odpadního tepla v akvarijních pěstírnách

AS-ReHeater, celonerezový výměník pro zpětné využívání tepla, které by jinak bez užitku doslova vyteklo do kanalizace.

více

 

 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required