ASIO slaví 30 roků – důvod k ohlédnutí a zamyšlení jak dál

13. 6. 2023

V rozbouřených vodách devadesátek se na trhu objevila firma vzniklá na zelené louce (přesněji na zemi v obýváku) a díky souhře okolností (ASIO = asi jo) se rychle etablovala mezi odbornou vodohospodářskou veřejností. Již její první seminář v Brně na hvězdárně navštívilo přes 150 návštěvníků (a to byla ještě doba bez internetu). Prostředí hvězdárny možná nevědomky pomohlo nastavit cíl – per aspera ad astra. S cílem byla vědomě nastavena i cesta – být inovativní, internacionální a spolehliví. Na první pohled to je právě inovativnost, co firmu navenek charakterizuje. Díky internacionálnosti a pochopení trendů byla na českém trhu první hned s několika výrobky a technologiemi a prosazovala pokrok ve výrobcích, technologiích, a hlavně v uplatnění udržitelnosti v oboru. Voda by měla být pojata jako cenný a chráněný zdroj…

Příběh první – Rakousko a domovní čistírny

Rakousko se v „devadesátkách“ rozhodlo zpřísnit požadavky na vypouštění z decentrálu a standardem se stala tzv. „volbiologische Kläranlage“. Což byla pro firmu příležitost pomoct rakušákům s vývojem takového zařízení. Po zjištění, že je jednodušší taková zařízení přímo dodávat následovalo rozhodnutí začít čistírny exportovat a získat tak prostředky na rozvoj v Česku. Výlety do Alp tak lze spojit s návštěvou našich čistíren – jsou jich tam stovky a často na atraktivních horských chatách. Čas však šel dál, u domovních ČOV firma vydržela a stále je inovovala. Když přeskočíme membránovky, tak poslední vývojové počiny jsou – SBR čistírna odpadních vod AS-MONOcomp s interním zpracováním kalů a extenzivní čistírny AS-ANAZON a AS-VERTIKALWETTLAND. Tímto se kruh uzavřel, protože jejich vývoj inspirovaly trendy v Rakousku, kde jsou extenzivní ČOV nejpovolovanější čistírny současnosti. I když my Češi jsme jako vždy konzervativnější, a tak si tyto čistírny u nás si zatím své místo hledají.

Příběh druhý – odlučovače lehkých kapalin

Po technické stránce jsme se nechali inspirovat v Rakousku, uvedli na trh odlučovače s koalescencí a dodali jsme jich spoustu. Řadu let to byl náš nejúspěšnější výrobek. Bohužel odlučovače jsou příkladem toho, jak se dá zničit trh a znehodnotit účel použití výrobku. Nekonkrétní legislativa a tím pádem i umožnění vstupu na trh výrobkům 5x menším s proklamací nereálných výstupních hodnot (jen samotná rozpustnost ropných látek je vyšší než garantované hodnoty) vedlo k degradaci trhu. Myslím, že to přispělo i k tomu, že se množství uhlovodíků v povrchových vodách už roky nesnižuje. Na zrození fungující novinky se čeká, pokud by se nedalo za novinku považovat složení podkladních vrstev pod propustnými povrchy, které ropné látky sorbují a degradují. Ověření takových povrchů a vrstev je výsledkem firemního výzkumného úkolu firmy ASIO. A tak je to obdobné, a pro nás charakteristické, máme novou ověřenou technologii, ale musíme jí prošlapávat cestu.

 

Příběh třetí – HDV a modrozelená infrastruktura

Obrat v odlučovačích klesl, ale všechno špatné je na něco dobré, a tak jsme byli nuceni hledat další oblasti působení, a to v perspektivních a zároveň potřebných oblastech. Ve Francii jsme se nechali inspirovat zasakovacími bloky AS-NIDAPLAST a byli jsme několik roků jejich jediným dodavatelem v ČR. Následovaly propustné povrchy (zatravňovací dlažba) s AS-TTE ROŠTy, technologie na recyklaci vod a v současnosti nabízíme i chytré stromy AS-POUSTR. Pokud k tomu přičteme využití srážkových vod, které nabízíme už více než 20 roků (do Německa jsme jich už před dvaceti roky dodali několik stovek), tak velkou částí naší produkce bojujeme i proti suchu. Novinkou jsou výrobky na úpravu srážkových vod zajišťující takovou kvalitu, aby bylo možné takovou vodu použít k osobní hygieně AS-RAINMAN.

chytrý strom AS-POUSTR

Chytrý strom AS-POUSTR

Příběh čtvrtý – technologické celky a dělení firmy

Vedle výrobků se rozvíjela i oblast dodávek technologií. Zpočátku nesměle, i když první faktura právě založené firmy ASIO byla zrovna za dodávku neutralizační stanice do sodovkárny. Později silněji a prvním vrcholem byla určitě dodávka čistírny podzemních vod jako součást sanace terminálu ARAL v Ludwigshafenu.

V současnosti je obrat v dodávkách technologií srovnatelný s objemem dodávek výrobků. Vzhledem k jinému charakteru prodeje i marketingu tak bylo logickým důsledkem rozdělení firmy na ASIO NEW, spol. s r.o. které se zabývá vývojem a dodávkami kusových výrobků a ASIO TECH, spol. s r.o., které se zabývá vývojem a dodávkami technologií. Novinkou tak vždy nemusí být nový výrobek nebo technologie, ale aha efekt. V tomto případě pochopení, že někdy je potřebné se rozdělit proto, abychom lépe chápali potřeby zákazníků.

 

Příběh pátý – ASIO TECH, spol. s r.o. a nové směry

K nejúspěšnějším akcím z poslední doby, tak vedle realizace dodávek menších komunálních čistíren odpadních vod jsou dodávky recyklace vod, úpravny vod a průmyslové čistírny odpadních vod. Zejména v oblasti komunálních ČOV a PČOV jsme již dlouhodobě etablovanou firmou. Inovace na trh přinesla firma v oblasti odvodnění kalů a zejména v čištění zápachu.

Ale ani další vývoj neustrnul, vlastní oddělení R&D ověřuje například technologie využívající granulovaný kal, technologie na recyklaci komunálních vod a jsme opět průkopníkem, a to ať už se jedná o recyklaci vod ve veřejných bazénech, či zahuštění kalu.

Recyklace bazénových vod AS-POOLREC

Recyklace bazénových vod AS-POOLREC

Příběh šestý – udržitelnost a odolnost

Zpočátku to pro nás byl pojem, jehož obsah jsme nechápali do detailů. Dnes to je firemní filosofie a směr podpořený výzkumnými projekty např. na stanovení uhlíkové stopy různých technologií. Obě firmy se tak orientují na udržitelné technologie, a tak vedle orientace na přírodní způsoby u ASIO NEW, spol. s r.o. se ASIO TECH, spol. s r.o. orientuje na technologie, kde vzniká minimum odpadů (membránové technologie) a kde se voda recykluje nebo minimalizuje spotřeba energie.  ASIO TECH, spol. s r.o. v tomto směru nabízí audity, má možnost svá řešení pilotovat a řešení jsou tak maximálně šitá na míru.

 

Příběh sedmý – CK ASIO

Jedním z cílů firmy bylo být internacionální, jednak proto, že ČR je malá a pak kvůli stabilitě. Vedle výletů do exotiky (Thajsko, Jemen, Irák, Havaj, ...) byla cílem snaha si vytvořit odbytiště i v okolních zemích. Asi nejvíce nám pomohlo, že v době krize jsme se chytli na velkých čistírnách v Litvě (dodávali jsme i ČOV pro 20 tis. EO). V současnosti stabilně firma působí prostřednictvím svých satelitů v Chorvatsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku. Dodávky a licenční výroba je pak i v dalších zemích.

Z příběhů, které začínají v minulosti a často nekončí je vidět, že vývoj je v podstatě zákonitostí, a že je pro firmu důležité se držet vize – nechceme firmu na jedno použití, tj. důvěrou a vlastním vývojem reagujícím na potřeby společnosti si zabezpečit stabilitu.

Dalším z důležitých prvků pomáhajících překonat těžší období je firemní kultura, několikrát oceněná jako inovativní a udržitelná. ASIO bylo mimo jiné oceněno jako TOP udržitelná firma.  Za ale možná největší úspěch v této oblasti je to, že se podařilo předat firmu, a to včetně vizí, mladé generaci a nový management už prokazuje, že má energii a schopnosti táhnout tu „káru“ s nákladem nových cílů dál… V červnu oslavíme v Brně na hvězdárně 30. výročí a prostě a jednoduše si na dalších 30. roků popřejeme per aspera ad astra

 

Ing. Karel Plotěný

ASIO 30