Projekt „Aplikace nanobublinné aerace ve vodárenství a čistírenství“ číslo 03AGJj je řešen s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky v rámci operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) 2021 – 2027, Proof of Concept – výzva I.

Projekt má za cíl vypracovat studii proveditelnosti pro aplikaci nanobublinné aerace ve vybraných segmentech vodárenství a čistírenství. Konkrétně se bude jednat o procesy flotace, dodávky vzduchu do aktivačního procesu, recirkulační systémy pro chov ryb a rozpouštění ozonu. Technologie nanobublin bude ověřena v laboratorním měřítku, kde budou kriticky vyhodnoceny hlavní výkonnostní a technické parametry, jako účinnost odstranění vybraných polutantů, provozní a instalační náklady, a to v srovnání s konvenčními aeračními procesy. Detekce a kvantifikace nanobublin v systémech bude provedena sofistikovanými metodami využitím speciálních přístrojů.

Přínosem pro firmu bude získání know-how nanobublinné aerace a jejího aplikačního potenciálu v různých segmentech vodního hospodářství. V případě pozitivního výsledku studie proveditelnosti bude firma usilovat o náhradu stávajících typů aerace nanobublinnou. Předpokládá se, že tahle změna povede k vytvoření přidané hodnoty u firemních zakázek v kontextu energetických úspor a snížení uhlíkové stopy nabízených technologických řešení.

Projekt je řešen firmou ASIO TECH, spol. s r.o. v období od 4/2023 do 12/2024.

Získejte informace o produktu