Řešené projekty

Hygienizace kalu pro menší zdroje znečištění

Cílem projektu je ověřit 5 technologií hygienizace kalu cílených především pro menší zdroje znečištění v provozním měřítku, vyhodnotit jejich provozní a investiční náklady a účinnost inaktivace patogenů potřebnou pro prohlášení kalu jako hygienizovaného, kde využijeme subdodávkou služeb Státního zdravotního ústavu jako nejpovolanější instituce pro to, aby prohlášení byla validní.

více

Integrace technologií recyklace vody a rekuperace tepla do jednoho funkčního celku

Cílem projektu je integrace technologií recyklace vody a rekuperace tepla do jednoho funkčního celku s vizí zjednodušení a optimalizace řízení obou procesů za účelem snížení investičních nákladů a zvýšení uživatelského komfortu obsluhy.

více

Cirkulární zemědělství

Projekt Cirkulární zemědělství zajišťuje rozsáhlé sloučení praktických řešení za účelem zlepšení současného koloběhu uhlíku, dusíku a fosforu v evropských zemědělských ekosystémech a příbuzných procesech pro produkci potravin.

více

Udržitelné získávání surovin a energie z odpadní vody

Cílem projektu jsou výměnné stáže doktorandů mezi pěti vědeckovýzkumnými institucemi, které jsou i příjemci grantu. Jedná se o VŠCHT Praha, německé RWTH Aachen, španělskou UPC Barcelona, belgickou Ghent University a TU Delft z Nizozemí.

více

Využití ultrafiltrace a nanofiltrace při zpracování kapalného radioaktivního odpadu

Projekt „Využití ultrafiltrace a nanofiltrace při zpracování kapalného radioaktivního odpadu“ s pracovním názvem ULNARAW je řešen s finanční podporou Technologické agentury České republiky v rámci programu Théta v letech 2022 – 2024.

více

Aplikace inovované flotace ve vodním hospodářství

Prvním z cílů projektu je na základě dlouholetých zkušeností s aplikacemi flotace rozpuštěným vzduchem implementovat vybrané inovativní prvky do poloprovozní jednotky flotace o kapacitě 3 m3/hod.

více

Digitální dvojče technologických celků recyklace vody

Cílem projektu je vyvinout a otestovat simulační nástroj pro monitoring a řízení recyklačních technologií pomocí digitálního dvojčete pro existující poloprovozní technologické celky recyklace vyčištěné komunální odpadní vody na ČOV Brno-Modřice.

více
 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz