Projekt „Technologie zpracování odpadních kalů z recyklace plastů“ s pracovním názvem RECREC je řešen v rámci projektu 2. výzvy Národního centra kompetence Polymerní materiály a technologie pro 21. století (dále jen NCK POLY-ENVI21), který je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu Národní centra kompetence.

TAČR

Cílem projektu je navrhnout a odzkoušet technologii separace, úpravy a zpracování kalů vznikajících při procesech recyklace plastů. Ze zpracovaného kalu bude připraven materiál, ze kterého bude vyroben výrobek. V rámci projektu bude řešena uhlíková stopa a LCA procesů a produktu.

Kal vstupující do procesu má povahu kalu z biologického čistění průmyslových vod ze zpracování (praní) odpadních plastů a obalového materiálu v procesu jejich recyklace, v kterém je zachycen také určitý plastový podíl ve formě malých částeček a mikroplastů. Součástí kalu je také velké množství papírových vláken což činní z kalu těžce spravovatelnou směs. Dílčí projektový cíl separace přímo navazuje na ověření zpracovatelnosti separovatelného plastu. Využití získané plastové komponenty bude záležet na druhu plastu, popřípadě charakteru směsi a její čistotě.

Projekt charakterizuje multidisciplinární přístup a propojení firem aktivních v plastařském průmyslu, akademických institucí aktivních v materiálovém výzkumu zaměřeném na polymery, akademické instituce zaměřené na udržitelnost, ekologii a LCA analýzy a inženýrsko-dodavatelské firmy aktivní ve vodním hospodářství. Toto propojení umožní inovativní řešení nakládání s odpadem, jeho valorizaci a vytváří velký potenciál pro aplikaci výsledků v praxi.

Projekt je řešen skupinou firem a univerzitních pracovišť mezi nimiž je společnost ASIO TECH, spol. s r.o. předkládajícím členem NCK POLY-ENVI21. Dalšími členy jsou pak následující organizace:

  • Vysoké učení technické v Brně, Ústav chemie materiálů, fakulta chemická (VUT)
  • Fortemix produkce s.r.o. (Fortemix)
  • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav udržitelnosti a produktové ekologie (VŠCHT)
  • ZODPA s.r.o (ZODPA)
  • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Centrum polymerních systémů (UTB)

Projekt „Technologie zpracování odpadních kalů z recyklace plastů“ č. N02000051 DP009 s pracovním názvem RECREC je řešen v rámci projektu 2. výzvy Národního centra kompetence Polymerní materiály a technologie pro 21. století. Doba trvání projektu je v období od 02/2023 do 12/2024.Získejte informace o produktu