Projekt SS06020070 Využití biodegradabilních polyurethanových pěn pro intenzifikaci nitrifikace na čistírnách odpadních vod pod akronymem NITRIPLAST je řešen v rámci 6. veřejné soutěže programu Prostředí pro život Technologické agentury České republiky v letech 2023 – 2025.

Cílem projektu je vyvinout inovativní materiál na bázi polyuretanových pěn, který bude sloužit jako nosič nitrifikační biomasy v aktivačních čistírnách odpadních vod. Materiál nosiče bude biodegradabilní v horizontu měsíců, aby napomohl zlepšení účinnosti nitrifikace na čistírnách odpadních vod zejména v zimních měsících. Materiál bude předmětem funkčního vzorku a užitného vzoru a uplatnění v praxi bude verifikováno pomocí ověřené technologie. Ke konci projektu předpokládáme zlepšení účinnosti nitrifikace s využitím našeho inovativního materiálu okolo 30 - 50 % s ověřením produktu v praxi formou případové studie ve čtvrtprovozním a poloprovozním měřítku s kompletními technologickými bilancemi a analýzou návratnosti investice.¨

Projekt je řešen v konsorciu firmy ASIO TECH, spol. s r.o. (www.asio.cz), VŠCHT v Praze, fakulta technologie ochrany prostředí (Ústav technologie vody a prostředí - Ústav technologie vody a prostředí (vscht.cz) ) a Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i ÚMCH (cas.cz)

Získejte informace o produktu