Projekt „Technologie čištěnı́ a recyklace vod pomocı́ plazmatu a kavitace“ s pracovním názvem CAVIPLASMA – PLUS je řešen s finanční podporou Technologické agentury ČR v rámci programu TREND 10 výzva, pod číslem FW10010377 období 01/2024 – 06/2026.

Cílem projektu je navrhnout, vyrobit a ověřit funkčnost moderní technologie na dočištění a úpravu vody využívající inovativní proces kombinující plazmatický výboj v kavitační trysce - CaviPlasma. Výstupem projektu budou funkční vzorky zařízení pro čištění, úpravu a recyklaci vody s jednou a více kavitačními tryskami a ověřená technologie čištění vody, která bude dlouhodobě ověřena v reálných podmínkách (min. 6 měsíců) na čistírnách odpadních vod (ČOV) pro komunální a průmyslové odpadní vody. V projektu budou technologie optimalizovány pro odstraňování klíčového organického a mikrobiologického znečištění i prioritních mikropolutantů, které jsou nově zařazovány pro sledování kvality recyklované vody (léčiva, hormonálně aktivní látky, PFAS).

Projekt je řešen v konsorciu čtyř uchazečů – firem ASIO TECH spol. s r.o., Oryx-cz. s.r.o. a univerzit – VUT fakulta strojní v Brně a Masarykovy Univerzity – Centrum Recetox.

Získejte informace o produktu