Projekt „Optimalizace regeneračního protokolu membrán“ s pracovním názvem ORPM je řešen s finanční podporou Ministerstva Průmyslu a Obchodu v rámci programu Partnerství znalostního transferu – výzva I. V letech 2024-2026.

Cílem projektu je zoptimalizovat regenerační protokol pro membránové technologie, které dodává firma ASIO TECH pro úpravu vod a čištění komunálních a průmyslových odpadních vod. Regenerační protokol bude optimalizovat jednotlivé čistící cykly pro dosažení úspor provozních nákladů a prodloužení životnosti membránových technologií s využitím optimálně zvolených chemikálií, délky čistících cyklů a intervalů mezi jednotlivými čistícími cykly nebo proplachy při zachování chemické trvanlivosti membrán. Optimalizovaný protokol bude mít přímou úměru na úsporu provozních nákladů jak pro regenerační cykly přímo na čistírnách, tak pro externí regeneraci modulů. Nižší provozní náklady zvýší konkurenceschopnost firmy a poptávku po dodávkách z firmy ASIO TECH.

Konsorcium je tvořeno hlavním příjemcem ASIO TECH, spol. s r.o a znalostní organizací Vysoké učení technické v Brně, Fakulta Chemická, Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí.

Získejte informace o produktu