Cílem projektu je vyvinout a otestovat simulační nástroj pro monitoring a řízení recyklačních technologií pomocí digitálního dvojčete pro existující poloprovozní technologické celky recyklace vyčištěné komunální odpadní vody na ČOV Brno-Modřice. Inovace zahrnuje implementaci pokročilých senzorů, vytvoření digitálního dvojčete poloprovozních jednotek a tvorby variantních samoučících algoritmů pro vytvoření ustáleného stavu a simulaci dynamického chování. Korelací monitorovaných veličin dosáhneme tvorby soft senzorů pro monitoring znečištění a simulaci účinnosti recyklace, což umožní předpovídat a minimalizovat rizika pro aplikaci recyklované vody dle Nařízení EU 2020/741. Výstupem bude modul digitálního dvojčete integrovaný do komplexního řešení v oblasti recyklačních technologií.

Projekt je řešen v konsorciu firem ASIO TECH, spol. s r.o. (www.asio.cz), VDT Technology a.s (www.vdttechnology.com), VŠCHT v Praze (https://tvp.vscht.cz/), Masarykovy university v Brně (https://www.recetox.muni.cz/) a Státního zdravotního ústavu v Praze (https://www.szu.cz/).Získejte informace o produktu