Projekt „Nanovlákenné a polymerní materiály s antimikrobiální ochranou“ s pracovním názvem AMB je řešen v rámci projektu 2. výzvy Národního centra kompetence Polymerní materiály a technologie pro 21. století (dále jen NCK POLY-ENVI21), který je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu Národní centra kompetence.

Hlavním cílem DP je navrhnout způsob ochrany polymerních a nanovlákenných materiálů před tvorbou biofilmu s cílem zvýšit jejich užitné vlastnosti, prodloužit periodu jejich průmyslové využitelnosti a snížit tlak na nezbytnost časté obnovy povrchů těchto materiálů či přímo jejich vlastní výměnu. Toto povede ke snížení celkové uhlíkové stopy, omezení tvorby odpadů i ke snížení energetické náročnosti technologických procesů, ve kterých budou dané materiály využívány. Dílčí cíle projektu jsou tyto:

- Navrhnout a ověřit postup přípravy nanovlákenných materiálů pro výrobu filtračních nanovlákenných membrán se zvýšenou odolností proti růstu biofilmu tak, že výchozí polymer bude modifikován organickou antimikrobiální složkou.

- Navrhnout a ověřit postup přípravy nanovlákenných materiálů pro výrobu filtračních nanovlákenných membrán se zvýšenou odolností proti růstu biofilmu tak, že do polymerního systému budou zabudovány a pevně fixovány stříbrné nanočástice, případně další nanočástice na bázi oxidu kovů.

- Navrhnout a ověřit způsob povrchové úpravy polymerních materiálů hybridním anorganicko-organickým sol-gel systémem, který bude modifikován tak, aby byla zajištěna fixace hybridního polymeru na ošetřovaném povrchu a došlo k výraznému zvýšení účinnosti samočisticích vlastností i s přispěním fixovaných fotoaktivních aditiv. Způsob povrchové úpravy bude upraven tak, aby jej bylo následně možno využít i pro nanovlákenné materiály.

Řešitelské konsorcium je složeno z 9 následujících účastníků:

  • Nanoprogress, z.s.
  • Centrum organické chemie s.r.o.
  • VŠB-TUO, CNT
  • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Centrum polymerních systémů
  • VUT v Brně
  • UPOL, CATRIN
  • Plastikářský klastr z.s.
  • TERAMED, s.r.o.
  • ASIO TECH, SPOL. S R.O.

Projekt „Nanovlákenné a polymerní materiály s antimikrobiální ochranou“ č. TN02000051 dílčí projekt 011 s pracovním názvem AMB je řešen v rámci projektu 2. výzvy Národního centra kompetence Polymerní materiály a technologie pro 21. století. Doba trvání projektu je v období od 06/2023 do 05/2026.

Získejte informace o produktu