Projekt „Využití ultrafiltrace a nanofiltrace při zpracování kapalného radioaktivního odpadu“ s pracovním názvem ULNARAW je řešen s finanční podporou Technologické agentury České republiky v rámci programu Théta v letech 2022 – 2024.

Cílem projektu je návrh technologického řešení pro čištění kapalných radioaktivních odpadů, které obsahují radionuklidy, boritany, případně detergenty (prádelenské vody). V rámci projektu bude navržen a ověřen pracovní postup pro zpracování kapalných radioaktivních odpadů pomocí ultrafiltrace či nanofiltrace. Membránové technologie umožňují redukci objemu kapalných radioaktivních odpadů, určeného pro uložení. Projekt tak přispěje ke snížení ekologické zátěže a minimalizaci radioaktivních odpadů. Výsledná technologie bude odzkoušená a ověřená na modelových a reálných odpadních vodách.

V současné době je pro čištění radioaktivních odpadních vod používán systém odparek a vysoce efektivních odparek (UGU) či různých druhů sorpce pomocí ionexů. Nakolik jsou v některých vodách obsaženy i detergenty, znemožňuje to použití pouze sorpčních procesů.

Konsorcium je tvořeno hlavním příjemcem  Centrum výzkumu Řež, s.r.o. a dalšími řešiteli ÚJV Řež, a. s., ASIO TECH, spol. s.r.o., NUVIA a.s.VŠCHT Praha.

Přínos projektu spočívá v snižovaní množství radioaktivního odpadu, snížení energetické náročnosti zpracování a v dosažení minimální radiační zátěže obsluhy. Výhodou je možnost zapojení technologie do současných i nově postavených jaderných elektráren. Projekt představuje novou a v ČR dosud neaplikovanou technologii, která má kvůli stoupajícímu trendu využití energie z jaderné elektrárny potenciál do budoucna.Získejte informace o produktu