Projekt „Studie proveditelnosti centrálního čištění svozů z jímek, žump a septiků“ s pracovním názvem FECENTRÁL je řešen s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci první výzvy Proof of concept operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027.

OP TAK

Cílem projektu je vytvoření studie proveditelnosti pro systém centrálního čištění odpadních vod ze sídel do ca. 600 EO, kde není možná, respektive je neekonomická výstavba centrální kanalizace.

V rámci studie proveditelnosti bude ověřen technologický a komerční potenciál inovativního systému nakládání s odpadními vodami v menších roztroušených sídlech, který bude dodáván zákazníkovi na klíč dle jeho poptávky. Realizace studie proveditelnosti bude zahrnovat aktivity, které potvrdí/vyvrátí, zda je tento projekt technicky proveditelný a má reálný a doložitelný komerční potenciál. Studie bude zaměřena na ověření technicko-ekonomického řešení, analýzu rizik, vytvoření inovační strategie, příp. ošetření duševního vlastnictví, a další aktivity, které poskytnou jasnou představu o budoucí realizaci tohoto projektu.

fenentrál

Hlavním řešitelem projektu je firma ASIO TECH, spol. s r.o. Druhým členem projektového týmu je FAST Vysokého učení technického v Brně.

Projekt Studie proveditelnosti centrálního čištění svozů z jímek, žump a septiků č. CZ.01.01.01/08/22_001/0000139 je řešen s finanční podporou dotačního programu MPO OP TAK Proof of concept - aktivita a) - výzva I. Doba trvání projektu je v období od 04/2023 do 12/2024.

Získejte informace o produktu