Hostování nadějných vědců:  SuPER - W


Jsme partnerem projektu „Sustainable Product, Energy and Resource Recovery from Wastewater” výzvy Horizon 2020 MSCA-ITN-EJD v letech 2016 – 2019.

Cílem tohoto projektu jsou výměnné stáže doktorandů mezi pěti vědeckovýzkumnými institucemi, které jsou i příjemci grantu. Jedná se o VŠCHT Praha, německé RWTH Aachen, španělskou UPC Barcelona, belgickou Ghent University a TU Delft z Nizozemí. Doktorandi jsou umístěni na několik měsíců do praxe, aby jejich témata dostala i praktický podtext. Jejich témata řeší celospolečenské moderní fenomény, jimiž v současné době je zejména recyklace surovin z odpadní vody. ASIO patří mezi několik vybraných příjemců těchto nadějných profesionálů vedle renomovaných pracovišť z Velké Británie, Německa, Nizozemí a Belgie.

Přínosem pro firmu bude udržení se v nejnovějších trendech týkajících se nakládání s odpadní vodou a spolupráce s talentovanými a motivovanými doktorandy z celého světa.Získejte informace o produktu