Udržitelné získávání surovin a energie z odpadní vody

Kontaktní osoby

Photo: Ing. Martina Polášková
Ing. Martina Polášková
Mobil: 725 530 576
E-mail: polaskovam@asio.cz

Hostování nadějných vědců:  SuPER - W


Jsme partnerem projektu „Sustainable Product, Energy and Resource Recovery from Wastewater” výzvy Horizon 2020 MSCA-ITN-EJD v letech 2016 – 2019.

Cílem tohoto projektu jsou výměnné stáže doktorandů mezi pěti vědeckovýzkumnými institucemi, které jsou i příjemci grantu. Jedná se o VŠCHT Praha, německé RWTH Aachen, španělskou UPC Barcelona, belgickou Ghent University a TU Delft z Nizozemí. Doktorandi jsou umístěni na několik měsíců do praxe, aby jejich témata dostala i praktický podtext. Jejich témata řeší celospolečenské moderní fenomény, jimiž v současné době je zejména recyklace surovin z odpadní vody. ASIO patří mezi několik vybraných příjemců těchto nadějných profesionálů vedle renomovaných pracovišť z Velké Británie, Německa, Nizozemí a Belgie.

Přínosem pro firmu bude udržení se v nejnovějších trendech týkajících se nakládání s odpadní vodou a spolupráce s talentovanými a motivovanými doktorandy z celého světa.

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required