FVE ASIO REAL, spol. s.r.o.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti společnosti ASIO REAL spol. s r.o. Účelem projektu je realizace opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie prostřednictvím instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku ASIO REAL spol. s r.o. V rámci předkládaného projektu dojde k instalaci FVE o výkonu 36,48 kWp a akumulace 36,48 kWh v lokalitě společnosti ASIO REAL spol. s r.o., na adrese: Kšírova 552/45, Brno.