Integrované čištění odpadních vod jednostupňovým oxidativně-flokulačním procesem

Projekt „Integrované čištění odpadních vod jednostupňovým oxidativně-flokulačním procesem“ s pracovním názvem OxFloc byl řešen s finanční podporou sedmého rámcového programu Evropské Unie pro podporu malých a středních firem v letech 2013 – 2015.

Cílem projektu, který navazoval na dříve řešený projekt Clean Leachate, bylo navrhnout ekonomicky zajímavou a environmentálně šetrnější alternativu k stávajícím technologií čištění skládkových a průmyslových vod. K tomuto účelu bylo využito elektrochemických metod, které minimalizují spotřebu chemie a jsou v určitých případech i energeticky méně náročné v porovnání se stávajícími procesy. Současné problematické čištění skládkových výluhů je způsobeno především jejich různorodým složením, lze v nich nalézt směs toxických látek, biologicky obtížně (ne)rozložitelných látek, např. tenzidů, farmak, pesticidů, těžkých kovů, ale i patogenních mikroorganismů.

Technologie OxFloc byla vyvinuta jako modulární, kontejnerová technologie, jenž kombinuje flokulaci a pokročilé oxidační technologie. Proces čištění je postaven na elektrolytické produkci železitých solí pro flokulační procesy a peroxidu vodíku pro oxidativní procesy. Potřebné radikály jsou proto vytvořeny uvnitř reaktoru. V rámci projektu jsme ozkoušeli i možnost aplikace obnovitelných zdrojů energie, jako jsou např. solární panely. Pilotní jednotka byla testována na skládce komunálního odpadu v Petrůvkách u Třebíče.

Krátké video s popisem technologie OxFloc ke shlédnutí zde:

Konsorcium bylo vedeno koordinátorem z Fraunhoferu IGB, který zastupoval se španělským partnerem LEITAT Technological Center vědeckovýzkumné instituce. Malé a střední firmy byly v projektu reprezentovány francouzskou firmou BAMO Mesures SAS, holandským výrobcem elektrod Magneto special anodes B.V., německými firmami EUTERS a v neposlední řadě firmou ASIO, spol. s r.o.

Přínosem pro ASIO bylo dokonalejší porozumění aplikace elektrochemických procesů pro čištění průmyslových odpadních vod s možností pilotního testování na dané lokalitě.Získejte informace o produktu