Výměníky AS-ReHeater

AS-ReHeater jsou speciální výměníkové jednotky zaměřené na rekuperaci odpadní vody bez nutnosti její úpravy, např. filtrací…

Získejte informace o produktu

AS-ReHeater jsou speciální výměníkové jednotky zaměřené na rekuperaci odpadní vody bez nutnosti její úpravy, např. filtrací. Využití našich rekuperačních výměníků (AS-ReHeater S a D) je jak v občanské vybavenosti, tak zejména v průmyslu a ve větších provozech, jako jsou potravinářské, textilní a technologické provozy, prádelny, lihovary, vývařovny, lázně, bazény, wellness, aquaparky a také větší kanalizační sítě a sítě s technologickou odpadní vodou.

Použití: Výhody:
• průmysl, • odolnost,
• technologické provozy, • rychlá instalace,
• občanská vybavenost, • návratnost (1-3 roky),
• prádelny, • nízké provozní náklady,
• lihovary, • vysoká účinnost a spolehlivost,
• vývařovny, • dlouhá životnost (30-35 let),
• lázně, bazény, wellness, aquaparky, apod. • úspora 20-60 % nákladů vynaložených původně na ohřev vody.
• akvarijní pěstírny ryb.

Princip

AS-ReHeater je zařízení, které rekuperuje tepelnou energii. Princip rekuperace odpadní vody je jasný a logický. Teplá voda, která dříve odcházela bez dalšího využití do odpadu, předává nyní svou energii – teplo studené vodě a předehřívá ji k jejímu dalšímu použití. Dochází tak k významným úsporám nákladů na ohřev teplé vody v nejrůznějších provozech. Základním principem rekuperace je tedy získávání energie z odpadní vody.

Druhy výměníků - pohled na jednotku s deskovým a spirálovým výměníkem

Výměník na rekuperaci odpadní vody Výměník na rekuperaci odpadní vody
AS-ReHeater D (deskový) AS-ReHeater S (spirálový)

Použití výměníkových jednotek AS-ReHeater D a AS-ReHeater S je individuální a řeší se dle konkrétní poptávky. Použití je dáno způsobem zapojení, prostorovými možnostmi a kontinuitou průtoku.

Přednosti AS-ReHeater

Zařízení jsou vyráběna v základní výkonové řadě pro průtoky od 0,2 l/s ( podsprchové výměníky ) až do výkonů 8 l/s (jednotky AS-ReHeater S a D), aby bylo možno plynule volit výměník dle vteřinového průtoku odpadu. V ostatních případech (nad 40m 3 /den), které není možno postihnout sériovou produkci, se navrhují výměníky individuálně - jak velikostně, tak výkonově - přímo pro daný případ.

Nízké provozní náklady

AS-ReHeater je vyráběný tak, aby byl svojí konstrukcí chráněný proti zanášení, aby se nečistoty co nejsnadněji odplavily přes výměníky do kanalizace. Tím se minimalizuje snižování účinnosti výměníků a prodlužuje se doba mezi servisními prohlídkami.

Odolnost

Výměníky jsou vyráběny z nerezového ocelového plechu síly 2-3 mm, případně z nerezové vlnité trubky v kvalitě AISI 304 nebo AISI 316. První realizované výměníky slouží již 15 let a životnost se odhaduje na 30-35 let.

Efektivita

Jedinečnost konstrukce spočívá v tom, že odpadní voda nevyžaduje před vstupem do výměníku žádné čištění, filtraci nebo jakoukoliv další úpravu, což celý proces rekuperace značně zlevňuje. Tímto způsobem lze získat zpět 20–60 % nákladů vynaložených původně na ohřev vody. Úspora se samozřejmě liší a je logicky ovlivněna množstvím a teplotou odpadní vody.

Ekonomika

Z již provedených referencí je prokázána velmi krátká doba návratnosti investice. Návratnost vložené investice se pohybuje mezi 1-3 roky. Zejména velké aplikace s dvousměnným (nebo ještě lépe nepřetržitým) provozem dosahují obrovsky rychlé návratnosti.

Popis procesu

Velká většina průmyslových provozů vypouští znečištěnou odpadní vodu, čímž dochází ke ztrátám tepelné energie. Tato voda se vypouští buď přímo do kanalizace, nebo se ještě před vypuštěním musí dokonce dochlazovat. Pro technologický proces se voda musí ohřát a vložený energetický potenciál následně skončí v kanalizační stoce. Tuto energii lze alespoň částečně získat zpět a vrátit ji do technologie. Jednak dojde k žádoucímu vychlazení odpadu, který je poté možno bez problémů vypustit do kanalizace, jednak také vrátíme částečně zpět energii, která byla potřebná k ohřevu technologické vody.

Také existuje množství technologií, které vytváří odpadní teplo a toto teplo lze pak vrátit do procesu výroby, ať už pro ohřev TUV, technologické vody nebo i vytápění - např. pomocí tepelných čerpadel lze pak navýšit energetický potenciál odpadního tepla na vyšší úroveň o více jak 300 % (z 1 kW odpadního tepla získáme více jak 3 kW tepelné energie).

Základní technické parametry výměníkových sestav

parametry výměníkových sestav

Schéma zapojení výměníků AS-ReHeater D a AS-ReHeater S 

AS-ReHeater D - schéma zapojení výměníku AS-ReHeater S - schéma zapojení výměníku