Výměníky AS-ReHeater

AS-ReHeater jsou speciální výměníkové jednotky zaměřené na rekuperaci odpadní vody bez nutnosti její úpravy, např. filtrací…

Získejte informace o produktu

AS-ReHeater jsou speciální výměníkové jednotky zaměřené na rekuperaci odpadní vody bez nutnosti její úpravy, např. filtrací. Využití našich rekuperačních výměníků (AS-ReHeater S a D) je jak v občanské vybavenosti, tak zejména v průmyslu a ve větších provozech, jako jsou potravinářské, textilní a technologické provozy, prádelny, lihovary, vývařovny, lázně, bazény, wellness, aquaparky a také větší kanalizační sítě a sítě s technologickou odpadní vodou.

Použití: Výhody:
• průmysl, • odolnost,
• technologické provozy, • rychlá instalace,
• občanská vybavenost, • návratnost (1-3 roky),
• prádelny, • nízké provozní náklady,
• lihovary, • vysoká účinnost a spolehlivost,
• vývařovny, • dlouhá životnost (30-35 let),
• lázně, bazény, wellness, aquaparky, apod. • úspora 20-60 % nákladů vynaložených původně na ohřev vody.
• akvarijní pěstírny ryb.

Princip

AS-ReHeater je zařízení, které rekuperuje tepelnou energii. Princip rekuperace odpadní vody je jasný a logický. Teplá voda, která dříve odcházela bez dalšího využití do odpadu, předává nyní svou energii – teplo studené vodě a předehřívá ji k jejímu dalšímu použití. Dochází tak k významným úsporám nákladů na ohřev teplé vody v nejrůznějších provozech. Základním principem rekuperace je tedy získávání energie z odpadní vody.

Druhy výměníků - pohled na jednotku s deskovým a spirálovým výměníkem

Výměník na rekuperaci odpadní vody Výměník na rekuperaci odpadní vody
AS-ReHeater D (deskový) AS-ReHeater S (spirálový)

Použití výměníkových jednotek AS-ReHeater D a AS-ReHeater S je individuální a řeší se dle konkrétní poptávky. Použití je dáno způsobem zapojení, prostorovými možnostmi a kontinuitou průtoku.

Přednosti AS-ReHeater

Zařízení jsou vyráběna v základní výkonové řadě pro průtoky od 0,2 l/s ( podsprchové výměníky ) až do výkonů 8 l/s (jednotky AS-ReHeater S a D), aby bylo možno plynule volit výměník dle vteřinového průtoku odpadu. V ostatních případech (nad 40m 3 /den), které není možno postihnout sériovou produkci, se navrhují výměníky individuálně - jak velikostně, tak výkonově - přímo pro daný případ.

Nízké provozní náklady

AS-ReHeater je vyráběný tak, aby byl svojí konstrukcí chráněný proti zanášení, aby se nečistoty co nejsnadněji odplavily přes výměníky do kanalizace. Tím se minimalizuje snižování účinnosti výměníků a prodlužuje se doba mezi servisními prohlídkami.

Odolnost

Výměníky jsou vyráběny z nerezového ocelového plechu síly 2-3 mm, případně z nerezové vlnité trubky v kvalitě AISI 304 nebo AISI 316. První realizované výměníky slouží již 15 let a životnost se odhaduje na 30-35 let.

Efektivita

Jedinečnost konstrukce spočívá v tom, že odpadní voda nevyžaduje před vstupem do výměníku žádné čištění, filtraci nebo jakoukoliv další úpravu, což celý proces rekuperace značně zlevňuje. Tímto způsobem lze získat zpět 20–60 % nákladů vynaložených původně na ohřev vody. Úspora se samozřejmě liší a je logicky ovlivněna množstvím a teplotou odpadní vody.

Ekonomika

Z již provedených referencí je prokázána velmi krátká doba návratnosti investice. Návratnost vložené investice se pohybuje mezi 1-3 roky. Zejména velké aplikace s dvousměnným (nebo ještě lépe nepřetržitým) provozem dosahují obrovsky rychlé návratnosti.

Popis procesu

Velká většina průmyslových provozů vypouští znečištěnou odpadní vodu, čímž dochází ke ztrátám tepelné energie. Tato voda se vypouští buď přímo do kanalizace, nebo se ještě před vypuštěním musí dokonce dochlazovat. Pro technologický proces se voda musí ohřát a vložený energetický potenciál následně skončí v kanalizační stoce. Tuto energii lze alespoň částečně získat zpět a vrátit ji do technologie. Jednak dojde k žádoucímu vychlazení odpadu, který je poté možno bez problémů vypustit do kanalizace, jednak také vrátíme částečně zpět energii, která byla potřebná k ohřevu technologické vody.

Také existuje množství technologií, které vytváří odpadní teplo a toto teplo lze pak vrátit do procesu výroby, ať už pro ohřev TUV, technologické vody nebo i vytápění - např. pomocí tepelných čerpadel lze pak navýšit energetický potenciál odpadního tepla na vyšší úroveň o více jak 300 % (z 1 kW odpadního tepla získáme více jak 3 kW tepelné energie).

Základní technické parametry výměníkových sestav

parametry výměníkových sestav

Schéma zapojení výměníků AS-ReHeater D a AS-ReHeater S 

AS-ReHeater D - schéma zapojení výměníku AS-ReHeater S - schéma zapojení výměníku

Články

Recyklace a využití šedých vod v rodinném domě

Jednou z možností, jak uspořit pitnou vodu, je recyklace použité vody.

18. 5. 2021

Vodní audit a dotace

MPO chce cestou tzv. vodních auditů předcházet dopadům sucha na podnikatele.

17. 2. 2021

Webinář "Obnovitelné zdroje energie"

Nový on-line seminář (webinář) na téma "Obnovitelné zdroje energie".

29. 10. 2020

Webinář "Recyklace šedé vody"

Nový on-line seminář (webinář) na téma "Recyklace šedé vody".

24. 9. 2020

Záznam z webináře na téma "Srážkové a šedé vody"

Podívejte se na záznam z webináře na téma srážkové a šedé vody pořádaného pod hlavičkou CTI ČR.

14. 9. 2020

Lázně Bechyně využívají recyklovanou vodu

V jihočeských Lázních Bechyně používají na napouštění bazénu recyklovanou vodu.

21. 8. 2020

Webinář "Recyklace a úprava vod v průmyslu"

Nový on-line seminář (webinář) na téma "Recyklace a úprava vod v průmyslu … od představ k realitě".

31. 7. 2020

Co je to šedá voda, jak s ní nakládat a jak ji recyklovat?

Připravili jsme pro vás souhrn základních informací o šedých vodách.

14. 7. 2020

Čištění a využívání šedých vod pro bytový dům pro 32 osob – Jiříkov

Lidé v panelovém době si pořídili čistírnu šedých vod.

10. 7. 2020

Využití recyklované vody na závlahu

I když prší, tak běží hned několik akcí k řešení sucha. V Brně proběhla o víkendu konference Řekněme suchu ne – ke které jsme přispěli přednáškou o dešťové a šedé vodě.

7. 7. 2020

Voda je život – úvod do problematiky využití vody

V rámci platformy Go green! Regionální hospodářská komora, ve spolupráci s členskými firmami ASIO TECH, spol. s r.o. a HUTIRA - BRNO, s.r.o. připravili zajímavý webinář na téma hospodaření s vodou.

13. 5. 2020

Využití šedých vod v praxi

Se zvyšující se cenou pitné vody a nastávajícím suchem je znovuvyužití vody stále důležitější.

5. 5. 2020

Webinář "Úspory v průmyslu – vodohospodářské hodnocení provozu, optimalizace HDV, optimalizace spotřeby"

Nový on-line seminář na téma "Úspory v průmyslu – vodohospodářské hodnocení provozu, optimalizace HDV, optimalizace spotřeby".

23. 4. 2020

AQUATHERM 2020, ČAO CzWA a ASIO

Pod hlavičkou skupiny ČAO při CzWA proběhl v rámci veletrhu AQUATHERM seminář s názvem Úspory a hospodaření s dešťovou a odpadní vodou.

12. 3. 2020

Festival architektury

Festival architektury se uskutečnil v Brně v rámci stavebního veletrhu a ASIO se ho aktivně zúčastnilo.

4. 3. 2020

Recyklace šedých vod v zahraničí

Stále častěji se v praxi začínají prosazovat řešení využívající šedé vody.

18. 2. 2020

Webinář "Zahraniční zkušenosti s adaptací na změnu klimatu a úvod do modrozelené infrastruktury"

Původně plánovaný webinář na 24.1.2020 jsme pro vás z časových důvodů předtočili a je připravený ke shlédnutí již dnes.

22. 1. 2020

Výzkumná činnost ASIO TECH 2019

Firma ASIO TECH disponuje vlastním výzkumným a vývojovým oddělením. Hlavní činností je inovace, vývoj a výzkum, zavádění nových technologií do portfolia firmy.

10. 12. 2019

Záznam z webináře "Energie a OZE"

Podívejte se na záznam z webináře na téma "Energie a OZE", který pro vás tentokrát připravil Ing. Jakub Raček, Ph.D. z VUT FAST Brno.

9. 12. 2019

Čištění a recyklace prádelenských vod – zkušenosti z pilotáží v praxi

V dnešní době vysokých cen za vodu i energie a vysokých požadavků na kvalitu vypouštěných odpadních vod do kanalizace se nabízí otázka: jak uspořit finance a šetřit životní prostředí?

25. 11. 2019

strana: 2