Sorpce na průmyslové odpadní vody

Kontaktní osoby

Photo: Ing. Marek Holba, Ph.D.
Ing. Marek Holba, Ph.D.
Mobil: 606 610 347
E-mail: holba@asio.cz

Inovativní technologie čištění odpadních vod s využitím sorbentů

Projekt „Inovativní technologie čištění odpadních vod s využitím sorbentů“ s pracovním názvem Mikrochem  je řešen s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu Aplikace v letech 2017 - 2019.

Cílem projektu je vyvinout sorbenty pro průmyslové aplikace v čištění odpadních vod s upřednostněním odpadních materiálů. Sorbenty budou poté umístěny do kontejnerové modulární čistírny, s jejímž využitím provedeme případové studie za účelem intenzifikace a optimalizace existujících průmyslových čistíren odpadních vod.

Koordinátorem konsorcia je firma MikroChem LKT spol. s r.o.  Dále je v projektu Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a firma ASIO, spol. s r.o.

Projekt se věnuje oblasti nakládání s odpadními vodami z průmyslu a je zaměřen na intenzifikaci a optimalizaci čistírenských procesů v této oblasti. Jeho cílem je vývoj nového technologického kroku využívajícího sorbenty a vývoj nových typů sorbentů využitelných přímo v technologické praxi řešitelů. Řešení představuje tak spojení dvou linií. V řadě druhé je pak orientován na výzkum a vývoj nových typů sorbentů, které budou řešeny na klíč pro konkrétní požadavky průmyslové sféry. Část řešení projektu je přitom plánována jako případová studie – aplikace a verifikace sorbentů v reálné technologii řešená zavedením nového technologického kroku. V rámci tohoto technologického kroku se řešitelé zaměří na využití modifikovaných stávajících, ale i vývoj nových sorbentů, které budou verifikovány v reálných podmínkách (polo)provozu. Sorbenty budou vyvíjeny např. v podobě magneticky separovatelných sorbentů na bázi oxidů železa, sorbentů na bázi huminových látek, případně oxyhumolitů či lignitu, akcentováno bude rovněž využití levných sorbentů z odpadních materiálů.

Nedílnou součástí projektu bude scale-up technologie přípravy sorbentů a jejich modifikace na klíč a vývoj mobilní technologie využívající vyvinutých sorbentů. Tato technologie bude přímo aplikovatelná ve stávajících provozech, neboť bude konstruována jako variantní prvek celého řešení čištění odpadních vod. Odpadne tak nutnost výměny stávajících technologií, což je často nerealizovatelný krok.

Očekávané výsledky projektu:

  • Nové typy sorbentů a osvojení postupu jejich přípravy
  • Ověřená technologie sorpce v průmyslovém měřítku
 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required