Projekt s názvem Technologie pro úpravu dešťových vod v průmyslu řeší nalezení možností využití dešťové vody v průmyslových areálech a dále teoretický návrh technologického řešení čištění na požadovanou kvalitu vody. Interní název dostal projekt RAINOK od anglického slova RAIN (déšť) a OK.

RAINOK - Technologie pro úpravu dešťových vod

Počáteční myšlenka pro návrh projektu byla nalezení nových zdrojů vstupní vody v průmyslových podnicích. Při recyklacích odpadní vody se často setkáváme s cyklickým zkoncentrováním látek, které nejsou separované při čištění, což jsou především rozpuštěné anorganické soli (RAS). V tomto ohledu má dešťová voda výhodu, neboť má nízký obsah těchto RAS. Nicméně dešťová voda nerovná se destilovaná voda, je také kontaminována, dochází k tomu během průchodu atmosférou a v místě dopadu, proto je třeba ji dočistit na potřebnou kvalitu dle požadavků podniku. Zajímavá by byla kombinace obou zdrojů dešťové vody a recyklované vody tak, aby se kvalita vody recyklované vylepšila v problémovém parametru RAS.

Prvním návrhem uplatnění jsou například velké průmyslové CT parky, které mají mnoho budov poskytující možnost, jak posbírat dostatečné množství dešťové vody, které by bylo po ekonomické a technické stránce výhodné akumulovat a využívat. Cílem je během dvou let řešení projektu provést průzkum trhu a nalézt vhodný průmyslový segment, kde bude využití dešťové vody technicky a ekonomicky proveditelné.

Součástí výzkumného týmu je také Fakulta chemická VUT, která se v rámci vlastního výzkumu zabývá technologiemi pro čištění dešťových vod a jejich výsledky proto budou využity pro návrh vhodné technologie a další zkušenosti s využitím dešťové vody.

Inovativní myšlenkou je implementace očekávaného úhrnu srážek z předpovědních modelů a vyspělý systém řízení, který by tato data zpracoval a optimalizoval všechny dostupné zdroje vody s cílem maximálního využití aktuálně spadlé srážky. Zároveň by při suchém období zajistil dodávku z jiného zdroje, jako by byla recyklovaná voda nebo voda z řádu. 

Z hlediska využití je počítáno i s možnými překážkami v legislativě. Dešťová voda je dle legislativy posuzována jako odpadní a to znamená, že ji lze využívat pouze omezeným způsobem i přesto, že existují technologie, který ji dokáží vyčistit na mnohem lepší kvalitu, než je voda pitná. Účel využití a s ním spojená možná zdravotní rizika bude konzultován se Státním zdravotním ústavem.

Projekt Technologie pro úpravu dešťových vod v průmyslu č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_360/0023696 je řešen s finanční podporou poskytovanou pomocí dotačního programu MPO Proof of concept. Doba trvání projektu je dva roky v období od 1.1.2021 do 31.12.2022.