Aktuality (20)

Komunální veletrh 2023... Olomouc, 17.-19.05.2023

Brzy startuje zajímavá akce pro města a obce

16. 5. 2023

Technologické, mořící nádrže

Technologické nádrže se používají na moření ocelového drátu během technologického procesu při jeho výrobě.

9. 5. 2023

Seminář „Recyklace odpadních vod a celkové hospodaření s vodou“

Seminář uspořádaný firmou „Kořenovky“ se udál v Brně na Údolní v areálu Otevřené zahrady.

2. 5. 2023

Zpevnění břehu rybníka pomocí AS-GREEN SLOPE

Zajímavým projektem, na kterém momentálně pracujeme, je zpevnění břehu rybníka, který trpí podemíláním vodou.

25. 4. 2023

Přednáška pro studenty ČVUT

Již tradičně, v době, kdy kvetou sakury, jezdíme přednášet do Prahy na ČVUT.

21. 4. 2023

Separační čerpací stanice AS-PUMP SEP pro Staré Hodějovice

Požadavkem investora ve spolupráci s projektantem bylo osadit separační modul v nerezovém provedení, navržený na 20m3/hod.

18. 4. 2023

Tradiční přednáška pro studenty VUT

V týdnu před Velikonocemi jsme připravili pro studenty VUT přednášku o tom, co obnáší pozice manažera ve vodohospodářské firmě typu ASIO.

13. 4. 2023

Polygon recyklace vod – unikátní projekt v České republice zabývající se recyklací odtoku z ČOV

Pro různé aplikace recyklované vody byly ověřovány a porovnávány technologie dočištění.

11. 4. 2023

Webinář "Odkanalizování malých obcí"

Připravili jsme pro vás videozáznam z webináře "Odkanalizování malých obcí".

7. 4. 2023

Smolenice – místo setkání CzWA a AČE SK

Kouzelné prostředí zámku Smolenice tvořilo kulisu setkání odborníků ze Slovenska a Česka.

4. 4. 2023

Zelené lampy AS-POUSTR

Navštívili jsme Prahu, abychom si prohlédli naše nedávné instalace chytrých stromů AS-POUSTR.

24. 3. 2023

Seminář "Recyklace odpadních vod a celkové hospodaření s vodou"

Kořenovky, Likos-S, a.s. a ASIO NEW, spol. s r.o. Vás srdečně zvou na diskusní seminář, který se koná 26.04.2023 v Otevřené zahradě v Brně.

21. 3. 2023

Adaptace města Brna na klimatické změny

Město Brno se snaží reagovat na změny klimatu různými cestami, a to i zapojením místních společností do ochrany životního prostředí.

16. 3. 2023

Chytrý strom AS-POUSTR je oficiálním výrobkem pro chytrá řešení

Soutěž Chytrá města je každoročně pořádána nevládní neziskovou organizací Smart City Innovations Institut za významné podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

14. 3. 2023

Intenzifikace ČOV za provozu v Drnovicích u Lysic

V Drnovicích u Lysic jsme se stali dodavatelem technologické části intenzifikace stávající ČOV o kapacitě 700 EO na nových 1500 EO a to za plného provozu.

10. 3. 2023

Festival architektury 2023

Čtvrtý ročník Festivalu architektury nabízí návštěvníkům autentickou přehlídku technologií budoucnosti stavebnictví i ukázek modulárních staveb pro bydlení či glamping.

2. 3. 2023

Ze života kalousů

Tak jako v předešlých letech jsme se domluvili na podpoře projektu "Ze života kalousů".

28. 2. 2023

Domácí úprava vody _ CzWA webinář

Jaké jsou nejběžnější technologie na úpravu vody z vlastního zdroje?

21. 2. 2023

Cirkulární akademie

CIRA Advisory s.r.o. zahájila unikátní kurz na téma cirkulární ekonomika.

14. 2. 2023

Recyklace vod – seminář

Firma ASIO TECH, spol. s r.o. se jako firma snaží podporovat cirkulární ekonomiku (CE), kde se dá.

9. 2. 2023

strana: 4 ...