Technologie pro úpravu vod

Požadavky zákazníků na úpravu vody se liší co do množství upravované vody, tak i parametrů upravené vody. Technologie úpraven vod jsou tedy velmi rozdílné a při jejich návrhu je nutné brát zřetel na všechny aspekty od ekonomických, přes technologické, prostorové až po ekologické. Úpravny vody tak vyžadují individuální řešení s využitím různých technologií a jejich kombinací. Společnost ASIO, spol. s r.o. využívá ve svých návrzích, projektech a realizacích celé portfolio tradičních i moderních technologických postupů vždy s myšlenkou optimálního řešení.

ASIO, spol. s r.o. jako jedna z předních firem na trhu svým zákazníkům přináší

a) již v rámci přípravy nabídky osobní přístup, zajištění rozborů, prokonzultování potřeb a požadavků s možností realizace demonstrační pilotáže
b) návrh a nabídku technologie přesně podle požadavků investora s využitím nejmodernějších trendů a technologických postupů
c) bezproblémovou a rychlou realizaci na klíč
d) záruční a pozáruční servis

To vše je podpořeno vlastní výrobní základnou, servisním personálem, montážními skupinami. Návrhy technologií a procesů jsou koordinovány s naší vlastní špičkově vybavenou moderní laboratoří, inženýringem a vývojovým oddělením. Dostupnost základních technologických prvků ihned – ze skladu. Pro realizaci zakázek máme k dispozici moderní montážní dílnu s CNC frézou na obrábění plastů a 3D tiskárnou. Interní stavební a strojní projekce nám dává možnosti zabezpečit komplexní dokumentaci v reálné čase bez nutnosti externích vstupů. Realizací naše úloha nekončí a nabízíme servisní smlouvy, které Vám zabezpečí bezproblemový provoz, dlouholetou životnost technologie.

Základní procesy

 • koagulace, flokulace, sedimentace – odstranění zákalu a koloidních látek
 • filtrace – mechanické filtry na odstranění hrubých nečistot, pískové filtry
 • membránové procesy – ultrafiltrace, nanofiltrace, reverzní osmóza
 • ionexové technologie – změkčení, odstranění NO3 –, dealkalizace, výroba demineralizované vody
 • adsorpce – odstranění arsenu, aktivní uhlí pro odstranění zápachu, chuti
 • odplynění – snížení obsahu kyslíku, CO2, radonu (převážně podzemní vody)
 • oxidace, redukce – odstranění Fe, chlorace, ozonizace, UV záření pro snížení mikrobiálního oživení

Oblast použití

 • úpravny pitných vod pro obce, vodárenské společnosti – rekonstrukce, intenzifikace
 • příprava velmi čisté vody – např. elektrotechnika, farmaceutický a potravinářský průmysl,napájecí voda pro kotle
 • úpravny podzemní vody – tam, kde není možnost připojení na veřejnou distribuční síť
 • oplachová voda – sklárny, automobilový průmysl, elektrotechnický průmysl, výroba plastů
 • chladící voda

Photo: Ultrafiltrace

Ultrafiltrace

Ultrafiltrace je proces tlakové membránové separace při níž voda prochází membránou, zatímco částice, koloidy, mikroorganizmy, bakterie a viry jsou odmítány, ale neodstraní ionty a malé molekuly.

více
Photo: Membránové technologie

Membránové technologie

Komplexní řešení pro aplikaci membránových procesů v průmyslové a komunální sféře.

více
Photo: Technologie na bázi ionexů

Technologie na bázi ionexů

Technologiemi na bázi ionexů řešíme zejména změkčení vody, odstranění dusičnanů, výrobu demi vody, výrobu ultračisté vody.

více
Photo: Filtrační technologie

Filtrační technologie

Pojmem filtrační technologie se obvykle označují systémy pro odstraňování nerozpustných látek z upravované vody.

více
Photo: Technologie pro dezinfekci

Technologie pro dezinfekci

Nejčastějším způsobem dezinfekce pitné vody je dávkováni chloru, při hygienickém zabezpečení vody pak využití ultrafialového (UV) záření.

více
Photo: Stripovací technologie

Stripovací technologie

V podmínkách české republiky proces stripování využíváme zejména k odstranění radonu z pitných vod.

více

 

 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required