Odstranění tvrdosti, železa, manganu, amoniaku a biologického znečištění

V některých případech kombinovaného výskytu vyšší tvrdosti, železa a/nebo manganu, amoniaku a zvýšení CHSK, lze použít univerzální hmotu s komplexním účinkem - Ecomix. Použití hmoty umožní použít jednu technologii pro dosažení komplexního účinku. O vhodnosti použití hmoty Ecomix ve vašich podmínkách se poraďte s naším pracovníkem…

Vyrábíme a prodáváme kompletní řešení pro situace, kdy je vysoká tvrdost pitné vody spojená s vyšším obsahem železa a/nebo manganu .

Ve všech případech zařízení připravíme na míru podle analýzy vaší vody . Pokud aktuální výsledky rozboru nemáte, zajistíme analýzu v rámci objednávky.

I když si zařízení můžete koupit a instalovat sami, doporučujeme naši kompletní dodávku na klíč , která zaručuje správnou montáž, zapojení i kompletní instrukce.

Jak zařízení funguje?

Filtr je naplněný iontoměničem, který v roztoku nahrazuje nežádoucí rozpuštěné látky (uhličitany, železo a mangan) neškodným sodíkem.

Výsledkem je demineralizovaná voda, kterou řídící jednotka v trojcestném ventilu míchá s původní neupravenou vodou tak, aby byla výsledná mineralizace v limetech pitné vody a biologicky optimální.

Jaké jsou požadavky na montáž na místě?

Zařízení je prostorově nenáročné a standardně se montuje do sklepa nebo příslušné technické místnosti. Vyžaduje napájení 230 V (standardní zásuvka) nebo u větších instalací napojení na rozvaděč. Místnost by měla být osvětlená kvůli servisní údržbě a vybavená kanálkem pro odtok regeneračního roztoku.

Jak se o zařízení starat?

Kapacita filtračního zařízení vychází z výpočtů a kvality vaší vody. Iontoměnič uvnitř filtru se v pevných časových intervalech proplachuje regeneračním roztokem, což automaticky zajišťuje řídící jednotka přístroje. Manuální část údržby tak spočívá pouze v dosypání regenerační soli do zásobníku, v časových intervalech, které vám řekneme během realizace zakázky.

Zařízení má nízkou spotřebu regenerační soli i samotné vody při regeneračním procesu.

Výhody, které získáte spoluprací s ASIO, spol. s r.o.

- Díky dostatečné výrobní i personální kapacitě reagujeme na vaši poptávku nebo dotazy prakticky okamžitě.
- Využíváním zavedených a mnohokrát odzkoušených procesů a technologií šetříme váš čas i peníze

Další důležité informace

- Zařízení má své limity pouze ekonomicky - při čištění vody, která je tak znehodnocená, že se to nevyplatí.
- V situaci, kde není možné demineralizovanou vodu směšovat s vodou na vstupu, je za toto zařízení montovaná mineralizační jednotka s kalcitem.
- V nepravidelně obývaných objektech řídící jednotka zbytečně proplachuje iontoměnič, který se ještě neblíží konci své kapacity. Konzultujte s námi využití objektu, kde montáž plánujete.
- Zařízení se standardně montuje spolu s dávkovačem chlorové desinfekce, samo biologické znečištění neodstraňuje.
- Zařízení má atest pro trvalý styk s pitnou vodou.