Odstranění chloru a zápachu, úprava chuti vody

Aktivní uhlí je sorpční látka, která váže mnohé toxické látky včetně organických rozpouštědel. Po navázání chemických látek na povrch aktivního uhlí se jejich toxické účinky neutralizují…

Vyrábíme a prodáváme kompletní řešení pro odstranění chlóru z pitné vody, které upravuje zároveň chuť a odstraňuje nežádoucí aroma.

Zařízení slouží k úpravě vody, která již splňuje limity pitnosti a má pouze senzorické závady. Kapacita filtru je navržena podle podmínek na místě a s tím souvisí i perioda údržby.

I když si zařízení můžete koupit a instalovat sami, doporučujeme naši kompletní dodávku na klíč, která zaručuje správnou montáž, zapojení i kompletní instrukce.

Jak zařízení funguje?
Odstranění chlóru z vody probíhá na filtru s aktivním uhlím. Tento výborný sorbent na sebe chemicky váže nežádoucí látky ve vodě, včetně organického znečištění.

Jaké jsou požadavky na montáž na místě?
Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud je filtr s aktivním uhlím co nejblíž ke kohoutku. Nejmenší filtry je možné mít například v kuchyni pod dřezem, jejich malá kapacita ale nestačí ke kvalitní dechloraci vody, upraví pouze chuť a aroma, často se musí měnit.
Ideální je umístit čistící jednotku do sklepa nebo technické místnosti, kde je zajištěno napájení řídící jednotky 230 V a odtok pro občasné proplachování náplně filtru.

Jak se o zařízení starat?
Zařízení standardní velikosti v technické místnosti vydrží s náplní cca 10 let. Řídící jednotka jednou za čas krátce propláchne filtr, aby se částečky aktivního uhlí promíchaly. Na konci životnosti se aktivní uhlí vymění za nové.

Výhody, které získáte spoluprací s ASIO, spol. s r.o.
Díky dostatečné výrobní i personální kapacitě reagujeme na vaši poptávku nebo dotazy prakticky okamžitě. Využíváním zavedených a mnohokrát odzkoušených procesů a technologií šetříme váš čas i peníze.

Další důležité informace
Samotné zařízení neslouží k úpravě surové vody na pitnou. Pro tyto účely je potřeba ho kombinovat s dalšími zařízeními v naší nabídce. Ochotně poradíme.
Ověřte si, že případné špatné senzorické vlastnosti pitné vody nejsou dány také špatným stavem potrubí ve vašem domě. Umístěním filtru do sklepa byste dosáhli jen částečného úspěchu. Pokud voda delší dobu stojí mezi filtrem a kohoutkem (dovolená, nepravidelná spotřeba na víkendové chatě), mohou se její vlastnosti opět zhoršit.