Odstranění chloru a zápachu, úprava chuti vody

Aktivní uhlí je sorpční látka, která váže mnohé toxické látky včetně organických rozpouštědel. Po navázání chemických látek na povrch aktivního uhlí se jejich toxické účinky neutralizují…

Vyrábíme a prodáváme kompletní řešení pro odstranění chlóru z pitné vody, které upravuje zároveň chuť a odstraňuje nežádoucí aroma.

Zařízení slouží k úpravě vody, která již splňuje limity pitnosti a má pouze senzorické závady. Kapacita filtru je navržena podle podmínek na místě a s tím souvisí i perioda údržby.

I když si zařízení můžete koupit a instalovat sami, doporučujeme naši kompletní dodávku na klíč, která zaručuje správnou montáž, zapojení i kompletní instrukce.

Jak zařízení funguje?
Odstranění chlóru z vody probíhá na filtru s aktivním uhlím. Tento výborný sorbent na sebe chemicky váže nežádoucí látky ve vodě, včetně organického znečištění.

Jaké jsou požadavky na montáž na místě?
Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud je filtr s aktivním uhlím co nejblíž ke kohoutku. Nejmenší filtry je možné mít například v kuchyni pod dřezem, jejich malá kapacita ale nestačí ke kvalitní dechloraci vody, upraví pouze chuť a aroma, často se musí měnit.
Ideální je umístit čistící jednotku do sklepa nebo technické místnosti, kde je zajištěno napájení řídící jednotky 230 V a odtok pro občasné proplachování náplně filtru.

Jak se o zařízení starat?
Zařízení standardní velikosti v technické místnosti vydrží s náplní cca 10 let. Řídící jednotka jednou za čas krátce propláchne filtr, aby se částečky aktivního uhlí promíchaly. Na konci životnosti se aktivní uhlí vymění za nové.

Výhody, které získáte spoluprací s ASIO, spol. s r.o.
Díky dostatečné výrobní i personální kapacitě reagujeme na vaši poptávku nebo dotazy prakticky okamžitě. Využíváním zavedených a mnohokrát odzkoušených procesů a technologií šetříme váš čas i peníze.

Další důležité informace
Samotné zařízení neslouží k úpravě surové vody na pitnou. Pro tyto účely je potřeba ho kombinovat s dalšími zařízeními v naší nabídce. Ochotně poradíme.
Ověřte si, že případné špatné senzorické vlastnosti pitné vody nejsou dány také špatným stavem potrubí ve vašem domě. Umístěním filtru do sklepa byste dosáhli jen částečného úspěchu. Pokud voda delší dobu stojí mezi filtrem a kohoutkem (dovolená, nepravidelná spotřeba na víkendové chatě), mohou se její vlastnosti opět zhoršit.

Články

Předběžná opatrnost a chlorování srážkových vod

Jak je to s chlorováním vod? Kdy může být prospěšné a kdy nikoliv?

1. 2. 2024

Sanitace venkova z hlediska udržitelnosti

S klesající hustotou obyvatel rostou náklady na centrální odkanalizování a tak pak u obcí s vysokými náklady na odkanalizování hrozí to, že stočné bude nad úrovní sociálně únosné ceny vody.

14. 12. 2023

Rekonštrukcie – aneb voda v Tatrách

Letošní největší vodohospodářská konference na Slovensku proběhla 18-20.10.23

23. 11. 2023

Netradiční řešení sanitace městské čtvrti Chytré Líchy

Při řešení byl kladen důraz na význam hledání trvale udržitelných a odolných řešení, která berou v úvahu ekologické, ekonomické a sociální aspekty, a to včetně adaptace na sucho a redukce uhlíkové stopy.

21. 11. 2023

Hormony, pesticidy, antibiotika. Brněnští vědci vyvinuli technologii na čištění odpadních vod. Chybí ale legislativa.

Recyklace vody z čistíren je v jižní Evropě nebo v Izraeli běžná věc. Využívá se v průmyslu, zemědělství nebo i v domácnostech.

22. 8. 2023

Domácí úprava vody _ CzWA webinář

Jaké jsou nejběžnější technologie na úpravu vody z vlastního zdroje?

21. 2. 2023

Voda pro modro-zelenou infrastrukturu

Asi už se dnes všichni shodnou na tom, že je třeba bojovat proti tepelným ostrovům ve městech, protože mohou v blízké budoucnosti učinit města v letních dnech neobyvatelná.

23. 11. 2021

Recyklace a využití šedých vod v rodinném domě

Jednou z možností, jak uspořit pitnou vodu, je recyklace použité vody.

18. 5. 2021