Odlučovače lehkých kapalin AS-TOP

Odlučovače lehkých kapalin AS-TOP jsou určeny pro zachycení a odloučení volných lehkých kapalin zejména ropných látek ze znečištěných vod. Odlučovače lehkých kapalin slouží k čištění odpadních vod z průmyslových provozů, provozů mechanizačních středisek, odstavných a parkovacích ploch, zkrátka všude tam, kde dochází k úkapům lehkých kapalin nebo by mohlo dojít k většímu úniku lehkých kapalin do povrchových vod…

Získejte informace o produktu

Odlučovače lehkých kapalin AS-TOP jsou určeny pro zachycení a odloučení volných lehkých kapalin zejména ropných látek ze znečištěných vod. Odlučovače lehkých kapalin slouží k čištění odpadních vod z průmyslových provozů, provozů mechanizačních středisek, odstavných a parkovacích ploch, zkrátka všude tam, kde dochází k úkapům lehkých kapalin nebo by mohlo dojít k většímu úniku lehkých kapalin do povrchových vod.

Odlučovač lehkých kapalin AS-TOP znamená:

koalescenční filtr ze specielní PUR pěny, lehce vyjímatelný
- snadná údržba
jmenovitá velikost dle EN normy - od 2l/s do ......
(dle požadavku zákazníka)
dvouplášťová konstrukce - nízké pořizovací a stavební náklady

Odlučovače ropných látek AS-TOP jsou vybaveny:

• kalovými prostorami podle místa použití

typ P – velikost kalojemu 300xNS pro velké množství splachů (opravárenské plochy, mytí staveb. strojů)
typ VF – velikost kalojemu 200xNS pro střední množství splachů (parkovací plochy užit. vozidel, sklady)
typ RC – velikost kalojemu 100xNS pro malé množství splachů (park. plochy osob. vozidel)

Dvouplášťová konstrukce nádrže odlučovače ropných látek AS-TOP ... EO/PB-SV

Progresivní řešení nádrže spojuje výhody plastových konstrukcí s betonovými.

Výhody:

jednoduchost výstavby
- dvojitý plastový plášť tvořící vnější i vnitřní bednění
- zabudovaná armovací výztuž
- po vybetonování zabezpečená stabilita výrobku proti tlaku zeminy, pojezdu těžkých vozidel, vztlaku spodní vody atd.

kombinace ztraceného bednění a izolace
(plastový plášť po dokončení betonáže slouží jako izolace betonové konstrukce proti agresivní vodě)

snadnost manipulace v podmínkách stavby - nízká hmotnost výrobku oproti betonovým prefabrikátům

nádrže veškerých částí odlučovačů lehkých kapalin typu AS-TOP ... /PB jsou standardně dodávány pro statické zatížení :
- tlak zeminy pro hloubku základové spáry 5 m
- hladina spodní vody po úroveň odtokové kanalizace
- nahodilé zatížení na povrchu pojezdem těžkými vozidly
- jiné potřeby projekčního osazení individuálně staticky zabezpečíme

Odlučovače lehkých kapalin
s nejnižšími pořizovacími a provozními náklady
vyhovující požadavkům evropských norem

Pro investory to znamená

 • záruku , že zařízení s velkou pravděpodobností vyhoví i v budoucnu, tj. v době, kdy uplyne platnost vodoprávního povolení, které se podle nového vodního zákona vydává na dobu omezenou.
 • úsporu celkových nákladů díky nové konstrukci zařízení, která umožnila snížení celkový objemů při zachování předepsaných objemů podle EN a která lépe hydraulicky využivá prostor. Tím bylo dosaženo úspor v celkové pořizovací ceně zařízení a snížení nákladů na údržbu podstatným snížením objemu likvidovaného odpadu.
 • zvýšení životnosti zařízení vestavby jsou výhradně vyráběny z nerezavějící oceli, zabezpečují vysokou odolnost a snadnou obsluhu i po několika letech provozu.
  U typů označených PB byla při konstrukci uplatněna nová koncepce tzv. dvouplášťových nádrží, kde se meziprostor vytvořený dvěma plášti z plastů až na místě osazení vybetonuje. Získá se tím konstrukce s vysokou odolností vůči okolnímu prostředí jak vzhledem k agresivitě prostředí (chemicky odolný plast zevnitř i z vnější strany) tak vzhledem ke statické pevnosti (pevnost odpovídající betonovým nádržím).

Pro stavební firmy to znamená

 • úspory při manipulaci ve srovnání s těžkými betonovými prefabrikáty
 • časové úspory - odpadá proces bednění a armování ( nádrže jsou dodávány již s výztuží) ve srovnání s betonáží klasických monolitů na stavbě.
 • úspory při provádění speciálních prací - odpadají nákladné izolace
 • bezproblémovost z hlediska vodotěsnosti

Pro projektanty to znamená

 • jistotu , že Váš projekt bude odpovídat současnému stavu techniky
 • výhodu , že při navrhování lze postupovat podle evropské normy, neboť jmenovité velikosti zařízení již této normě odpovídají
 • časovou nenáročnost , jaká je při navrhování prefabrikátů

Pro životní prostředí znamená

 • že bude použito zařízení se všeobecně v Evropě uznávaným standardem , zabezpečující s vysokou dohodnutou a garantovanou pravděpodobností jeho bezpečnost.

U typů označených PB byla při konstrukci uplatněna nová koncepce tzv. dvouplášťových nádrží, kde se meziprostor vytvořený dvěma plášti z plastů až na místě osazení vybetonuje. Získá se tím konstrukce s vysokou odolností vůči okolnímu prostředí jak vzhledem k agresivitě prostředí (chemicky odolný plast zevnitř i z vnější strany), tak vzhledem ke statické pevnosti (pevnost odpovídající betonovým nádržím).

Ke stažení

Obecné

DOC

Technická specifikace AS-TOP VFS

DOC 172 kB, 13. 11. 2014
DOC

Technická specifikace AS-TOP VF

DOC 171 kB, 13. 11. 2014
DOC

Technická specifikace AS-TOP RCS

DOC 172 kB, 13. 11. 2014
DOC

Technická specifikace AS-TOP RC

DOC 172 kB, 13. 11. 2014
DOC

Technická specifikace AS-TOP PS

DOC 172 kB, 13. 11. 2014
DOC

Technická specifikace AS-TOP P

DOC 172 kB, 13. 11. 2014
PDF

Prohlášení o vlastnostech AS-TOP

PDF 104 kB, 28. 6. 2018
PDF

Označení shody AS-TOP

PDF 42,3 kB, 3. 7. 2017
PDF

Návod k obsluze a údržbě

PDF 808 kB, 17. 8. 2016
PDF

Provozní deník

PDF 144 kB, 2. 1. 2014
PDF

Provozní řád

PDF 269 kB, 16. 3. 2016
DOC

Technická zpráva

DOC 134 kB, 18. 5. 2011
DOC

Vedení údržby

DOC 25 kB, 18. 5. 2011
DOC

Výsledky laboratorních rozborů

DOC 28 kB, 18. 5. 2011

AS-TOP-RC-EO-PB

DWG

AS-TOP-15-RC-EO-PB

DWG 278 kB, 10. 4. 2012
DWG

AS-TOP-20-RC-EO-PB

DWG 278 kB, 10. 4. 2012
DWG

AS-TOP-30-RC-EO-PB

DWG 279 kB, 10. 4. 2012
DWG

AS-TOP-40-RC-EO-PB

DWG 284 kB, 10. 4. 2012
DWG

AS-TOP-50-RC-EO-PB

DWG 278 kB, 10. 4. 2012
DWG

AS-TOP-65-RC-EO-PB

DWG 281 kB, 10. 4. 2012
DWG

AS-TOP-80-RC-EO-PB

DWG 200 kB, 10. 4. 2012
DWG

AS-TOP-100-RC-EO-PB

DWG 290 kB, 10. 4. 2012
DWG

AS-TOP-125-RC-EO-PB

DWG 368 kB, 10. 4. 2012
DWG

AS-TOP-150-RC-EO-PB

DWG 297 kB, 10. 4. 2012

AS-TOP-RC-EO-PB-SV

DWG

AS-TOP-15-RC-EO-PB-SV

DWG 279 kB, 10. 4. 2012
DWG

AS-TOP-20-RC-EO-PB-SV

DWG 278 kB, 10. 4. 2012
DWG

AS-TOP-30-RC-EO-PB-SV

DWG 278 kB, 10. 4. 2012
DWG

AS-TOP-40-RC-EO-PB-SV

DWG 278 kB, 10. 4. 2012
DWG

AS-TOP-50-RC-EO-PB-SV

DWG 278 kB, 10. 4. 2012
DWG

AS-TOP-65-RC-EO-PB-SV

DWG 281 kB, 10. 4. 2012
DWG

AS-TOP-80-RC-EO-PB-SV

DWG 280 kB, 10. 4. 2012
DWG

AS-TOP-100-RC-EO-PB-SV

DWG 287 kB, 10. 4. 2012
DWG

AS-TOP-125-RC-EO-PB-SV

DWG 287 kB, 21. 1. 2017
DWG

AS-TOP-150-RC-EO-PB-SV

DWG 291 kB, 10. 4. 2012
DWG

AS-TOP-2x150-RC-EO-PB-SV modifikace

DWG 273 kB, 10. 4. 2012

AS-TOP-VF-EO-PB

DWG

AS-TOP-3-VF-EO-PB

DWG 282 kB, 10. 4. 2012
DWG

AS-TOP-6-VF-EO-PB

DWG 283 kB, 10. 4. 2012
DWG

AS-TOP-10-VF-EO-PB

DWG 280 kB, 10. 4. 2012
DWG

AS-TOP-15-VF-EO-PB

DWG 283 kB, 10. 4. 2012
DWG

AS-TOP-20-VF-EO-PB

DWG 283 kB, 10. 4. 2012
DWG

AS-TOP-30-VF-EO-PB

DWG 288 kB, 10. 4. 2012
DWG

AS-TOP-40-VF-EO-PB

DWG 285 kB, 10. 4. 2012
DWG

AS-TOP-50-VF-EO-PB

DWG 292 kB, 10. 4. 2012
DWG

AS-TOP-65-VF-EO-PB

DWG 290 kB, 10. 4. 2012
DWG

AS-TOP-80-VF-EO-PB

DWG 296 kB, 10. 4. 2012
DWG

AS-TOP-100-VF-EO-PB

DWG 294 kB, 10. 4. 2012
DWG

AS-TOP-125-VF-EO-PB

DWG 295 kB, 10. 4. 2012
DWG

AS-TOP-150-VF-EO-PB

DWG 299 kB, 10. 4. 2012

AS-TOP-VF-EO-PB-SV

DWG

AS-TOP-3-VF-EO-PB-SV

DWG 280 kB, 10. 4. 2012
DWG

AS-TOP-6-VF-EO-PB-SV

DWG 283 kB, 10. 4. 2012
DWG

AS-TOP-10-VF-EO-PB-SV

DWG 283 kB, 10. 4. 2012
DWG

AS-TOP-15-VF-EO-PB-SV

DWG 284 kB, 10. 4. 2012
DWG

AS-TOP-20-VF-EO-PB-SV

DWG 286 kB, 10. 4. 2012
DWG

AS-TOP-30-VF-EO-PB-SV

DWG 286 kB, 10. 4. 2012
DWG

AS-TOP-40-VF-EO-PB-SV

DWG 285 kB, 10. 4. 2012
DWG

AS-TOP-50-VF-EO-PB-SV

DWG 290 kB, 10. 4. 2012
DWG

AS-TOP-65-VF-EO-PB-SV

DWG 291 kB, 10. 4. 2012
DWG

AS-TOP-80-VF-EO-PB-SV

DWG 296 kB, 10. 4. 2012
DWG

AS-TOP-100-VF-EO-PB-SV

DWG 296 kB, 10. 4. 2012
DWG

AS-TOP-125-VF-EO-PB-SV

DWG 297 kB, 10. 4. 2012
DWG

AS-TOP-150-VF-EO-PB-SV

DWG 300 kB, 10. 4. 2012
DWG

AS-TOP-150(300)-VF-EO-PB-SV

DWG 314 kB, 10. 4. 2012

Veškeré tyto typy je možno dodat v betonové variantě!!!

AS-TOP_RC_EO(ER)_B

DWG

AS-TOP_RC_15_B

DWG 627 kB, 20. 9. 2013
DWG

AS-TOP_RC_20_B

DWG 115 kB, 20. 9. 2013
DWG

AS-TOP_RC_30_B

DWG 117 kB, 20. 9. 2013
DWG

AS-TOP_RC_40_B

DWG 117 kB, 20. 9. 2013
DWG

AS-TOP_RC_50_B

DWG 118 kB, 20. 9. 2013
DWG

AS-TOP_RC_65_B

DWG 118 kB, 20. 9. 2013
DWG

AS-TOP_RC_80_B

DWG 120 kB, 20. 9. 2013
DWG

AS-TOP_RC_100_B

DWG 120 kB, 20. 9. 2013
DWG

AS-TOP_RC_125_B

DWG 115 kB, 20. 9. 2013
DWG

AS-TOP_RC_150_B

DWG 117 kB, 20. 9. 2013

AS-TOP_VF_EO(ER)_B

DWG

AS-TOP_VF_3_B

DWG 116 kB, 20. 9. 2013
DWG

AS-TOP_VF_6_B

DWG 124 kB, 20. 9. 2013
DWG

AS-TOP_VF_10_B

DWG 125 kB, 20. 9. 2013
DWG

AS-TOP_VF_15_B

DWG 115 kB, 20. 9. 2013
DWG

AS-TOP_VF_20_B

DWG 132 kB, 20. 9. 2013
DWG

AS-TOP_VF_30_B

DWG 136 kB, 20. 9. 2013
DWG

AS-TOP_VF_40_B

DWG 147 kB, 20. 9. 2013
DWG

AS-TOP_VF_50_B

DWG 150 kB, 20. 9. 2013
DWG

AS-TOP_VF_65_B

DWG 151 kB, 20. 9. 2013
DWG

AS-TOP_VF_80_B

DWG 154 kB, 20. 9. 2013
DWG

AS-TOP_VF_100_B

DWG 161 kB, 20. 9. 2013
DWG

AS-TOP_VF_125_B

DWG 171 kB, 20. 9. 2013
DWG

AS-TOP_VF_150_B

DWG 174 kB, 20. 9. 2013