Septiky AS-PP SEPTIK ER, EO

Septiky (plastové nádrže) od firmy ASIO, spol. s r.o. jsou vyrobeny z konstrukčních prvků a desek z integrálního polypropylenu nebo polyethylenu a jejich kopolymerů, homogenních i lehčených – technologií svařováním. Septiky jsou vodotěsné ve smyslu ČSN 75 0905. Návrh konstrukce a statické ověření plastových nádrží provádíme moderní výpočetní metodou konečných prvků…

Získejte informace o produktu

Homogenní i lehčené septiky, respektive plastové nádrže , vyrábíme technologií svařování z konstrukčních prvků a desek z celistvého polypropylenu, polyetylenu a jejich kopolymerů. Díky tomu jsou jímky velmi odolné - a to nejen proti agresivní vodě, mají nízkou hmotnost, snadno se s nimi manipuluje a jejich montáž je velmi jednoduchá.

V případě potřeby vám upravíme plastové nádrže na míru – například rozměry nebo do jímky namontujeme technologické přepážky, případně různé druhy technologických otvorů pro napojení potrubí. Septiky standardně vyrábíme jako uzavřené plastové nádrže s nepochůzným plastovým víkem, nebo s pochůzným litinovým poklopem.

Plastové nádrže vyrábíme také jako zdravotně nezávadné nádrže , které mohou bez problémů přijít do styku s potravinami. Septiky jsou vodotěsné podle normy ČSN 75 0905, návrh konstrukce a statické ověření všech plastových nádrží a jímek provádíme moderní výpočetní metodou konečných prvků.

Septiky a výhody

 • Nízká hmotnost, dlouhá životnost
 • Vysoká chemická odolnost
 • Odolnost proti agresivní vodě
 • Jednoduchá manipulace a montáž
 • Propojení více nádrží dohromady
 • Výroba na míru – individuální rozměry
 • 100% těsnost plastové nádrže
 • Jednoduchá hygienická údržba
 • Možnost individuálních rozměrů
 • Snadná hygienická údržba

Jednotlivé typy nádrží a značení

Podzemní plastové nádrže AS-PP

Septikové nádrže

 • Septik ER – hranaté
 • Septik EO – válcové

Dvouplášťové plastové nádrže AS-NÁDRŽ

Septiky AS-PP

Septiky hranaté a válcové

Septiky jsou navrženy dle ČSN 75 64 02 jako tříkomorové. Nabízené septiky jsou určeny pro 5 - 20 osob. Septiky se vyrábí z konstrukčních desek a stěnových prvků z polypropylenu technologií svařováním. Možnost použití po předchozím souhlasu OkÚ rŽP v rámci vodoprávního řízení.

AS-PP – SEPTIK-ER, HRANATÝ

Typ Užitný objem Vnější rozměry Hmotnost
[m 3 ] L x B x H [mm] [kg]
AS-SEPTIK-ER 5 4,6 3000x1160x2080 560
AS-SEPTIK-ER 10 6,8 4000x1160x2080 710
AS-SEPTIK-ER 12 8,6 4160x1500x2080 840
AS-SEPTIK-ER 15 10,8 3500x2160x2080 910
AS-SEPTIK-ER 20 14,1 4500x2160x2080 1 110

Septiková nádrž AS-SEPTIK

Septiková nádrž AS-SEPTIK

AS-PP – SEPTIK-EO, VÁLCOVÝ, TŘÍKOMOROVÝ

Typ Užitný objem Vnější r ozměry Hmotnost
[m 3 ] D1 x D2 x H [mm] [kg]
AS-SEPTIK EO 3 S 3 1650x1540 190
AS-SEPTIK EO 5 S 4,7 1900x2040 290
AS-SEPTIK-EO 10 S 6,9 2300x2040 380
AS-SEPTIK-EO 12 S 8,1 1600x1900x2040 450
AS-SEPTIK-EO 15 S 11,6 2100x2100x2040 680
AS-SEPTIK-EO 20 S 13,9 2300x2300x2040 790

Septik AS-SEPTIK

Septik AS-SEPTIK
Septik AS-SEPTIK

Vybrané reference

AS-SEPTIK -ER 5 N, město: Znojmo (Suncone), CZ, rok: 2014
AS-SEPTIK -ER 5 S, město: Písek (VSM Písek), CZ, rok: 2014
AS-SEPTIK -ER 5 S, město: Praha (Zdiby), CZ, rok: 2014
AS-SEPTIK -ER 12 S, město: Nové Město nad Váhom (RD Lubina), CZ, rok: 2014
AS-SEPTIK -EO 5 N, město: Prostějov (Gas Centrum), CZ, rok: 2014
AS-SEPTIK -EO 5 S, město: Kunvald (RD Kunačice), CZ, rok: 2014
AS-SEPTIK -EO 5 S, město: Čaková –Bruntál (RD Halouzka), rok: 2014

Ke stažení

Obecné

PDF

Označení shody - SEPTIK

PDF 42,4 kB, 27. 6. 2017
PDF

Katalogové listy

PDF 172 kB, 18. 5. 2011
XLS

Chemická odolnost

XLS 26 kB, 18. 5. 2011
DOC

Technická specifikace AS-SEPTIK

DOC 306 kB, 13. 11. 2014

Výkresy typu (CAD)

DWG

AS-PP SEPTIK EO 3

DWG 368 kB, 12. 8. 2022
DWG

AS-PP SEPTIK EO 5

DWG 363 kB, 12. 8. 2022
DWG

AS-PP SEPTIK EO 10

DWG 384 kB, 16. 3. 2018
DWG

AS-PP SEPTIK EO 12

DWG 370 kB, 12. 8. 2022
DWG

AS-PP SEPTIK EO 15

DWG 391 kB, 16. 3. 2018
DWG

AS-PP SEPTIK EO 20

DWG 391 kB, 16. 3. 2018
DWG

AS-PP SEPTIK ERN 5

DWG 386 kB, 16. 3. 2018
DWG

AS-PP SEPTIK ERN 10

DWG 388 kB, 16. 3. 2018
DWG

AS-PP SEPTIK ERN 12

DWG 396 kB, 16. 3. 2018
DWG

AS-PP SEPTIK ERN 15

DWG 384 kB, 16. 3. 2018
DWG

AS-PP SEPTIK ERN 20

DWG 391 kB, 16. 3. 2018
DWG

AS-PP SEPTIK ERN _ schéma

DWG 320 kB, 16. 3. 2018
DWG

AS-PP SEPTIK ERS 5

DWG 394 kB, 16. 3. 2018
DWG

AS-PP SEPTIK ERS 10

DWG 396 kB, 16. 3. 2018
DWG

AS-PP SEPTIK ERS 12

DWG 403 kB, 16. 3. 2018
DWG

AS-PP SEPTIK ERS 15

DWG 389 kB, 16. 3. 2018
DWG

AS-PP SEPTIK ERS 20

DWG 402 kB, 16. 3. 2018