Inovace technologií na čištění a recyklaci vody

Kontaktní osoby

Photo: Ing. Jaroslav Lev, Ph.D.
Ing. Jaroslav Lev, Ph.D.
Mobil: 606 078 832
E-mail: lev@asio.cz

Registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0023309

Projekt „Inovace technologií na čištění a recyklaci vody“ se zabývá inovací souboru 4 stávajících výrobků ASIO TECH, které slouží k úpravě, čištění a recyklaci vod (AS-FLOT, AS-PROCHEM, AS-DEHYDRATOR, jednotka UF/RO). Cílem projektu je inovovat a zlepšit vlastnosti výrobků s ohledem na funkčnost, lepší obsluhu a servis zařízení, čímž dojde ke zvýšení komfortu obsluhy, zvýšení užitných vlastností a předpokládanému zvýšení objemu prodeje a zisku.

Projekt je realizován ve spolupráci s VUT v Brně, kde jsou využity znalosti z návrhu zařízení s ohledem na funkci, ergonomii v souladu s přiměřenými náklady na změny a funkci zařízení.

Předpokládané využití poskytnuté služby u jednotlivých produktů:

  • Zařízení pro recyklaci vod kombinující UF a RO technologii – inovace konstrukce zařízení a ovládacích prvků pro lepší ergonomii a snadnější servis zařízení, optimalizace footprint
  • Flotační jednotka – inovace a optimalizace konstrukce flotační jednotky, návrhy na zlepšení ergonomie, optimalizace footprint technologie
  • Flokulační stanice – inovace a optimalizace konstrukce flokulační stanice, návrhy na zlepšení ergonomie zásobníku prášku, optimalizace footprint technologie
  • Dehydrátor – inovace a optimalizace konstrukce dehydrátoru a zásobních nádrží flokulantu, návrhy na zlepšení ergonomie ovládání, optimalizace footprint technologie

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required