Registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0023309

Projekt „Inovace technologií na čištění a recyklaci vody“ se zabývá inovací souboru 4 stávajících výrobků ASIO TECH, které slouží k úpravě, čištění a recyklaci vod (AS-FLOT, AS-PROCHEM, AS-DEHYDRATOR, jednotka UF/RO). Cílem projektu je inovovat a zlepšit vlastnosti výrobků s ohledem na funkčnost, lepší obsluhu a servis zařízení, čímž dojde ke zvýšení komfortu obsluhy, zvýšení užitných vlastností a předpokládanému zvýšení objemu prodeje a zisku.

Projekt je realizován ve spolupráci s VUT v Brně, kde jsou využity znalosti z návrhu zařízení s ohledem na funkci, ergonomii v souladu s přiměřenými náklady na změny a funkci zařízení.

Předpokládané využití poskytnuté služby u jednotlivých produktů:

  • Zařízení pro recyklaci vod kombinující UF a RO technologii – inovace konstrukce zařízení a ovládacích prvků pro lepší ergonomii a snadnější servis zařízení, optimalizace footprint
  • Flotační jednotka – inovace a optimalizace konstrukce flotační jednotky, návrhy na zlepšení ergonomie, optimalizace footprint technologie
  • Flokulační stanice – inovace a optimalizace konstrukce flokulační stanice, návrhy na zlepšení ergonomie zásobníku prášku, optimalizace footprint technologie
  • Dehydrátor – inovace a optimalizace konstrukce dehydrátoru a zásobních nádrží flokulantu, návrhy na zlepšení ergonomie ovládání, optimalizace footprint technologie


Získejte informace o produktu