Vsakovací blok AS-NIDAFLOW

AS-NIDAFLOW je inovativní systém pro akumulaci a vsakování dešťové vody. Sestává se z vsakovacích bloků voštinového typu, které lze přizpůsobit velikosti a tvaru odvodňovaného pozemku. Vznikne tím podzemní prostor vhodný pro akumulaci a následné vsakování dešťové vody ze zpevněných ploch. Nové pojetí nátokového a odtokového potrubí spolu s novým umístěním vstupní a výstupní šachty umožňuje efektivní a ekonomické odvodnění pozemku…

Získejte informace o produktu

Podzemní vsakovací zařízení a  výměna nepropustných povrchů za propustné jsou nyní součástí dotační výzvy č. 119 OPŽP ("Velká dešťovka"). Výše dotace činí až 85 % celkových způsobilých výdajů. Do této dotace spadají zasakovací AS-TTE rošty a všechny vsakovací systémy , které máme v nabídce. Budování nových propustných ploch je navíc podpořeno dotací až 30 % celkových způsobilých výdajů.

Mezi ověřená řešení v oblasti hospodaření s dešťovou vodou, která využívají města a obce po celé Evropě, patří již řadu let systém pro odvodnění, akumulaci a  vsakování dešťové vody AS-NIDAFLOW.

Systém AS-NIDAFLOW se skládá z vsakovacích bloků voštinového typu, které lze libovolně přizpůsobit velikosti a tvaru odvodňovaného pozemku. Plastové vsakovací bloky se umístí pod povrch, kde díky nim vznikne dostatečně velký retenční prostor pro zadržení, akumulaci a následné vsakování dešťové vody – ta je do bloků přiváděna prostřednictvím drenážního potrubí.

Ověřená provozní spolehlivost

Vysokou provozní spolehlivost tohoto řešení jsme ověřili na řadě realizací, které dohromady překročili 1 mil. m 3 instalovaných bloků. Důmyslná konstrukce drenážního potrubí totiž zajištuje, aby do potrubí a následně do samotných retenčních bloků nepronikaly nečistoty a nedocházelo tak k jejich zanášení. K tomu přispívá také samočisticí schopnost potrubí , jež eliminuje usazování nečistot na dně potrubí. Díky těmto vlastnostem je zajištěna dlouhá životnost celého systému a nízké stavební i následné provozní náklady.

zasakovací blok AS-NIDAFLOW

Systém AS-NIDAFLOW spojuje několik výhod v rámci jednoho řešení:

 • Zásobování akumulačního objektu pomocí rozvodné drenáže – zajištění dlouhodobé provozní stability a ochrany před zanesením jednotlivých bloků nečistotami.
 • Snížení nákladů na výkopové práce a materiál pro stěrkový podklad díky rozvodné drenáži s drážkami, jež umožňuje vertikální i horizontální proudění vody v bloku.

AS-NIDAFLOW

Možnosti použití systému

Zasakovací systém AS-NIDAFLOW je vhodný pro odvodnění parkoviště , odvod dešťové vody z ploch průmyslových areálů , zatravněných ploch nebo dalších městských pozemků, kde je potřeba, aby voda nezůstávala na povrchu, případně svým divokým odtokem nepůsobila další škody.

 • Retence dešťové vody (v případě, že je celý objekt obalen v nepropustné fólii)
 • Retence dešťové vody a/nebo její vsakování do země
 • Zvláštní případy použití (vsakovací průleh, studna, požární nádrž apod.)

Hlavní výhody systém

 • Jednoduchá a rychlá montáž bez spojových prvků
 • Samočisticí efekt zabraňující zanášení retenčních bloků
 • Úspora na straně nákladů za výkopové práce
 • Vysoký akumulační prostor (95 %)
 • Nízká hmotnost zasakovacích bloků
 • Dostatečná pevnost celého systému a odolnost proti pojezdu
 • Samočistící efekt - nemožnost zanášení bloků
 • Snadné osazení

Technická data

AS-NIDAFLOW

AS-NIDAFLOW

Mechanické vlastnosti

mechanické vlastnosti AS-NIDAFLOW

* Mezi horní plochou bloku a terénem
Při využití maximálního možného stohování bloků (6 vrstev) lze bloky uložit do hloubky až 6,5m !

Dlouhá životnost, jednoduchá údržba

Vsakovací bloky AS-NIDAFLOW jsou vyrobené z kvalitního materiálu, který zajišťuje dostatečnou odolnost a dlouholetou životnost. Kromě toho se celý systém velmi snadno udržuje - pomocí kontrolní kamery snadno zjistíte, v jakém stavu celý systém je a pokud je to nutné, vysokotlakou tryskou jej rychle vyčistíte. Nečistoty se při čištění odplaví do revizní šachty, odkud je posléze jednoduše vyčerpáte.

Odborné poradenství

Plánujete výstavbu vsakovacího systému pro efektivní odvodnění pozemku? Využijte našich zkušeností a nechte si odborně poradit. V závislosti na objemu retenčního objektu vám:

 • vydefinujeme počet a typ vsakovacích bloků,
 • poskytneme orientační schéma s návrhem optimálního uložení vsakovacích bloků,
 • navrhneme vhodný způsob infiltrace, drenáže a odvzdušnění vsakovacího objektu,
 • navrhneme umístění revizní a regulační šachty
 • a dodáme potřebnou výkresovou dokumentaci.

Příslušenství

K vsakovacím blokům dodáváme veškeré příslušenství, které je nutné k instalaci systému.

Revizní šachty - nátoková a odtoková revizní šachta s přizpůsobenými prostupy pro napojení nátoku (odtoku) a drenážního potrubí pro konkrétní stavbu.

Škrtící kapacitní otvor - regulace odtoku do kanalizace pomocí škrtícího kapacitního otvoru je součástí odtokové revizní šachty. Možnost škrcení již od 0,5 l/s.

Geotextílie - dodávaná geotextilie pro ochránění vsakovacího objektu před zanášením částečky půdy, jež umožňuje beztlaký průtok vody.

Hydroizolace – dodáváme v případě, kdy bude objekt z bloků AS-NIDAFLOW využíván pouze k retenci vody bez následného zasakování. Hydroizolace se využívá geotextílie a vytváří nepropustnou podzemní „nádrž“.

Drenážní potrubí – pro daný objekt vám spočítáme optimální počet a délku drenážního potrubí. Dodávané drenážní trubky jsou částečně perforované (220°) - to umožňuje při nízkých srážkách průtok vody drenážním potrubím přímo do odtoku a až při vyšších srážkách vodu akumulovat v retenčním (vsakovacím) objektu. Zároveň jsou tímto způsobem vyplavovány případné drobné nečistoty, které se nešíří dále do vsakovacího objektu.

 • profil drenážního potrubí: DN150 – DN300
 • propustnost štěrbin (perforace) > 50 cm 2 /běžný metr

Drenážní potrubí

Odvzdušňovací potrubí - pro odvzdušnění objektu dodáváme flexibilní trubní drenáž, která se volně položí na horní plochu vsakovacího objektu. Profil drenáže je zpravidla DN100 s minimální perforací 50 cm 2 /m.

Odvzdušňovací potrubí

Vírový ventil ( RG-SPIN ) - jedná se o spolehlivé samočinné zařízení, které slouží k regulaci odtoku. Zařízení pracuje na principu vírového efektu proudící vody. Voda vstupuje do regulátoru, jehož tvar usměrňuje proud vody tak, že odstředivá síla vody vytváří vodní vír, který zmenšuje průtokovou plochu výstupního otvoru. Tím snižuje průtok. Tento jev způsobuje, že při zvyšující se hladině vody a větší nátokové rychlosti zůstává průtok regulátorem na téměř stejné požadované velikosti.

RG-SPIN vírový ventil

Regulační clona - jedná se o nejjednodušší a způsob regulace odtoku. Funguje na principu výtoku otvorem. Průměr otvoru se stanovuje pro max. požadovaný průtok, kterého je dosaženo při max. hladině v objektu. Při nižší hladině je průtok vždy menší. Výhodou tohoto způsobu je jeho jednoduchost a minimální náklady.

regulační clona

E-shop

Zasakování dešťové vody

Ke stažení

DOCX

Technická specifikace AS-NADAFLOW

DOCX 175 kB, 13. 11. 2014
PDF

Prohlášení distributora

PDF 41 kB, 19. 8. 2016
PDF

Vsakovací zkouška

PDF 749 kB, 3. 1. 2018
DWG

AS-NIDAFLOW_uloženi_2řady

DWG 356 kB, 30. 9. 2013
DWG

AS-NIDAFLOW_uloženi_3řady

DWG 369 kB, 30. 9. 2013
DWG

AS-NIDAFLOW_uloženi_4řady

DWG 381 kB, 30. 9. 2013
DWG

AS-NIDAFLOW_Externí šachty_2řady

DWG 499 kB, 30. 9. 2013
DWG

AS-NIDAFLOW_Externí šachty_3řady

DWG 501 kB, 30. 9. 2013
DWG

AS-NIDAFLOW_Externí šachty_4řady

DWG 504 kB, 30. 9. 2013

Články

Rekonstrukce parkoviště – Vodojemy na žlutém kopci v Brně

V červenci 2023 se statutární město Brno rozhodlo pro rekonstrukci historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů na Žluté kopci v Brně.

29. 8. 2023

AS-TTE KONĚ nejlépe řešené zpevnění povrchů pro zdraví vašich koní

Systém AS-AS-TTE dokáže nahradit většinu materiálů i potřebu lidské práce, čímž dochází k tomu, že celkové stavební náklady jsou výrazně nižší ve srovnání s tradičními stavebními postupy.

10. 8. 2023

Ukázka uplatnění vegetačních pytlů AS-GREEN SLOPE v Praze

Zákazník se zabýval úpravami pozemku při výstavbě nového bytového domu v Praze 5, mezi ulicemi Erbenova a Mošnova.

25. 7. 2023

Zpevnění svahu za pomoci vegetačních pytlů

Jedná se o vegetační pytle vyrobené ze speciální netkané textilie, která je prodyšná a vodopropustná pro kořeny rostlin.

20. 6. 2023

Recyklace - jako součást komplexního přístupu ... videozáznam z webináře

K řešení zásobování vodou a odvádění odpadních vod je dobré přistupovat systémově.

23. 5. 2023

Zpevnění břehu rybníka pomocí AS-GREEN SLOPE

Zajímavým projektem, na kterém momentálně pracujeme, je zpevnění břehu rybníka, který trpí podemíláním vodou.

25. 4. 2023

Zelené lampy AS-POUSTR

Navštívili jsme Prahu, abychom si prohlédli naše nedávné instalace chytrých stromů AS-POUSTR.

24. 3. 2023

Chytrý strom AS-POUSTR je oficiálním výrobkem pro chytrá řešení

Soutěž Chytrá města je každoročně pořádána nevládní neziskovou organizací Smart City Innovations Institut za významné podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

14. 3. 2023

Modro-zelená infrastruktura

Modro-zelená infrastruktura je síť vodních a zelených prvků budovaných v harmonii s přírodou, které se v architektuře využívají k řešení klimatických problémů, udržení vody ve městech, zlepšení ovzduší či zmírnění mikroklima. Jejich vliv na životní prostředí a zdraví člověka je významný.

10. 1. 2023

Drahé Česko: Jak na úspory vody

I o svátcích jsme nelenili a podpořili šetření vodou, tentokrát účastí v ČT24 debatou o úsporách vody.

3. 1. 2023

Odkanalizování malých obcí - možnosti řešení a kritéria pro hodnocení

V současnosti dosáhla Česká republika toho, že jsou v podstatě odkanalizovány aglomerace větší než 2000 ekvivalentních obyvatel (EO).

19. 12. 2022

Zasakovací rošty AS-TTE mají širokou škálu uplatnění

Podívejte se na pár realizací zelených propustných povrchů.

5. 12. 2022

Vegetační pytle AS-GREEN SLOPE

AS-GREEN SLOPE je systémové řešení nejen pro zpevňování různých typů svahů pomocí vegetačních pytlů.

24. 11. 2022

Propustné, zpevněné parkoviště i pro pojezd nákladních vozů

Podívejte se na realizaci parkoviště pomocí zasakovacích roštů pro zpevněné propustné povrchy s využitím AS-TTE ROŠTů i pro pojezd nákladních vozů.

1. 11. 2022

Modrozelená infrastruktura a ASIO

Podívejte se na rozhovor Pavla Poláška v rámci estav.tv (doprovodný program FOR ARCH 2022).

29. 9. 2022

Zelená parkoviště, plochy (s dotací) aneb zatravněné propustné plochy pomocí roštů AS-TTE

AS-TTE ROŠT je více než plastový rošt. Je to téměř přirozený konstrukční koncept, který nastavuje nové standardy pro ekologické dopravní povrchy.

20. 9. 2022

Více zeleně nejen v Praze? ... chytrý (popínavý uliční) strom AS-POUSTR

Ve dnech 30 - 31.8.2022 došlo k prvním instalacím konstrukcí pro popínavé rostliny AS-POUSTR Singapur na veřejném prostranství městské zástavby Prahy 6 Dejvice.

13. 9. 2022

ASIO a svět okolo a je to „vo hviezdach“?... videozáznam z webináře

Zamyšlení o tom, jak se vytváří mentální modely a jak se na základě nich rozhoduje vodohospodářská firma při určování svého směru.

16. 8. 2022

Webinář "Zatravněné propustné plochy AS-TTE – zelená parkoviště (instalace, pokládka)"

Webinář slouží jako seznámení se s technologií zasakovacích roštů pro zpevněné povrchy AS-TTE ROŠTů.

22. 7. 2022

Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE

jsou uhlíkově neutrální. A to díky kompenzaci emisí ekvivalentů CO2.

17. 6. 2022

strana: 1