Vsakovací blok AS-NIDAFLOW

AS-NIDAFLOW je inovativní systém pro akumulaci a vsakování dešťové vody. Sestává se z vsakovacích bloků voštinového typu, které lze přizpůsobit velikosti a tvaru odvodňovaného pozemku. Vznikne tím podzemní prostor vhodný pro akumulaci a následné vsakování dešťové vody ze zpevněných ploch. Nové pojetí nátokového a odtokového potrubí spolu s novým umístěním vstupní a výstupní šachty umožňuje efektivní a ekonomické odvodnění pozemku…

Získejte informace o produktu

Podzemní vsakovací zařízení a  výměna nepropustných povrchů za propustné jsou nyní součástí dotační výzvy č. 119 OPŽP ("Velká dešťovka"). Výše dotace činí až 85 % celkových způsobilých výdajů. Do této dotace spadají zasakovací AS-TTE rošty a všechny vsakovací systémy , které máme v nabídce. Budování nových propustných ploch je navíc podpořeno dotací až 30 % celkových způsobilých výdajů.

Mezi ověřená řešení v oblasti hospodaření s dešťovou vodou, která využívají města a obce po celé Evropě, patří již řadu let systém pro odvodnění, akumulaci a  vsakování dešťové vody AS-NIDAFLOW.

Systém AS-NIDAFLOW se skládá z vsakovacích bloků voštinového typu, které lze libovolně přizpůsobit velikosti a tvaru odvodňovaného pozemku. Plastové vsakovací bloky se umístí pod povrch, kde díky nim vznikne dostatečně velký retenční prostor pro zadržení, akumulaci a následné vsakování dešťové vody – ta je do bloků přiváděna prostřednictvím drenážního potrubí.

Ověřená provozní spolehlivost

Vysokou provozní spolehlivost tohoto řešení jsme ověřili na řadě realizací, které dohromady překročili 1 mil. m 3 instalovaných bloků. Důmyslná konstrukce drenážního potrubí totiž zajištuje, aby do potrubí a následně do samotných retenčních bloků nepronikaly nečistoty a nedocházelo tak k jejich zanášení. K tomu přispívá také samočisticí schopnost potrubí , jež eliminuje usazování nečistot na dně potrubí. Díky těmto vlastnostem je zajištěna dlouhá životnost celého systému a nízké stavební i následné provozní náklady.

zasakovací blok AS-NIDAFLOW

Systém AS-NIDAFLOW spojuje několik výhod v rámci jednoho řešení:

 • Zásobování akumulačního objektu pomocí rozvodné drenáže – zajištění dlouhodobé provozní stability a ochrany před zanesením jednotlivých bloků nečistotami.
 • Snížení nákladů na výkopové práce a materiál pro stěrkový podklad díky rozvodné drenáži s drážkami, jež umožňuje vertikální i horizontální proudění vody v bloku.

AS-NIDAFLOW

Možnosti použití systému

Zasakovací systém AS-NIDAFLOW je vhodný pro odvodnění parkoviště , odvod dešťové vody z ploch průmyslových areálů , zatravněných ploch nebo dalších městských pozemků, kde je potřeba, aby voda nezůstávala na povrchu, případně svým divokým odtokem nepůsobila další škody.

 • Retence dešťové vody (v případě, že je celý objekt obalen v nepropustné fólii)
 • Retence dešťové vody a/nebo její vsakování do země
 • Zvláštní případy použití (vsakovací průleh, studna, požární nádrž apod.)

Hlavní výhody systém

 • Jednoduchá a rychlá montáž bez spojových prvků
 • Samočisticí efekt zabraňující zanášení retenčních bloků
 • Úspora na straně nákladů za výkopové práce
 • Vysoký akumulační prostor (95 %)
 • Nízká hmotnost zasakovacích bloků
 • Dostatečná pevnost celého systému a odolnost proti pojezdu
 • Samočistící efekt - nemožnost zanášení bloků
 • Snadné osazení

Technická data

AS-NIDAFLOW

AS-NIDAFLOW

Mechanické vlastnosti

mechanické vlastnosti AS-NIDAFLOW

* Mezi horní plochou bloku a terénem
Při využití maximálního možného stohování bloků (6 vrstev) lze bloky uložit do hloubky až 6,5m !

Dlouhá životnost, jednoduchá údržba

Vsakovací bloky AS-NIDAFLOW jsou vyrobené z kvalitního materiálu, který zajišťuje dostatečnou odolnost a dlouholetou životnost. Kromě toho se celý systém velmi snadno udržuje - pomocí kontrolní kamery snadno zjistíte, v jakém stavu celý systém je a pokud je to nutné, vysokotlakou tryskou jej rychle vyčistíte. Nečistoty se při čištění odplaví do revizní šachty, odkud je posléze jednoduše vyčerpáte.

Odborné poradenství

Plánujete výstavbu vsakovacího systému pro efektivní odvodnění pozemku? Využijte našich zkušeností a nechte si odborně poradit. V závislosti na objemu retenčního objektu vám:

 • vydefinujeme počet a typ vsakovacích bloků,
 • poskytneme orientační schéma s návrhem optimálního uložení vsakovacích bloků,
 • navrhneme vhodný způsob infiltrace, drenáže a odvzdušnění vsakovacího objektu,
 • navrhneme umístění revizní a regulační šachty
 • a dodáme potřebnou výkresovou dokumentaci.

Příslušenství

K vsakovacím blokům dodáváme veškeré příslušenství, které je nutné k instalaci systému.

Revizní šachty - nátoková a odtoková revizní šachta s přizpůsobenými prostupy pro napojení nátoku (odtoku) a drenážního potrubí pro konkrétní stavbu.

Škrtící kapacitní otvor - regulace odtoku do kanalizace pomocí škrtícího kapacitního otvoru je součástí odtokové revizní šachty. Možnost škrcení již od 0,5 l/s.

Geotextílie - dodávaná geotextilie pro ochránění vsakovacího objektu před zanášením částečky půdy, jež umožňuje beztlaký průtok vody.

Hydroizolace – dodáváme v případě, kdy bude objekt z bloků AS-NIDAFLOW využíván pouze k retenci vody bez následného zasakování. Hydroizolace se využívá geotextílie a vytváří nepropustnou podzemní „nádrž“.

Drenážní potrubí – pro daný objekt vám spočítáme optimální počet a délku drenážního potrubí. Dodávané drenážní trubky jsou částečně perforované (220°) - to umožňuje při nízkých srážkách průtok vody drenážním potrubím přímo do odtoku a až při vyšších srážkách vodu akumulovat v retenčním (vsakovacím) objektu. Zároveň jsou tímto způsobem vyplavovány případné drobné nečistoty, které se nešíří dále do vsakovacího objektu.

 • profil drenážního potrubí: DN150 – DN300
 • propustnost štěrbin (perforace) > 50 cm 2 /běžný metr

Drenážní potrubí

Odvzdušňovací potrubí - pro odvzdušnění objektu dodáváme flexibilní trubní drenáž, která se volně položí na horní plochu vsakovacího objektu. Profil drenáže je zpravidla DN100 s minimální perforací 50 cm 2 /m.

Odvzdušňovací potrubí

Vírový ventil ( RG-SPIN ) - jedná se o spolehlivé samočinné zařízení, které slouží k regulaci odtoku. Zařízení pracuje na principu vírového efektu proudící vody. Voda vstupuje do regulátoru, jehož tvar usměrňuje proud vody tak, že odstředivá síla vody vytváří vodní vír, který zmenšuje průtokovou plochu výstupního otvoru. Tím snižuje průtok. Tento jev způsobuje, že při zvyšující se hladině vody a větší nátokové rychlosti zůstává průtok regulátorem na téměř stejné požadované velikosti.

RG-SPIN vírový ventil

Regulační clona - jedná se o nejjednodušší a způsob regulace odtoku. Funguje na principu výtoku otvorem. Průměr otvoru se stanovuje pro max. požadovaný průtok, kterého je dosaženo při max. hladině v objektu. Při nižší hladině je průtok vždy menší. Výhodou tohoto způsobu je jeho jednoduchost a minimální náklady.

regulační clona

E-shop

Zasakování dešťové vody

Ke stažení

DOCX

Technická specifikace AS-NADAFLOW

DOCX 175 kB, 13. 11. 2014
PDF

Prohlášení distributora

PDF 41 kB, 19. 8. 2016
PDF

Vsakovací zkouška

PDF 749 kB, 3. 1. 2018
DWG

AS-NIDAFLOW_uloženi_2řady

DWG 356 kB, 30. 9. 2013
DWG

AS-NIDAFLOW_uloženi_3řady

DWG 369 kB, 30. 9. 2013
DWG

AS-NIDAFLOW_uloženi_4řady

DWG 381 kB, 30. 9. 2013
DWG

AS-NIDAFLOW_Externí šachty_2řady

DWG 499 kB, 30. 9. 2013
DWG

AS-NIDAFLOW_Externí šachty_3řady

DWG 501 kB, 30. 9. 2013
DWG

AS-NIDAFLOW_Externí šachty_4řady

DWG 504 kB, 30. 9. 2013