Úprava vody pro domácnosti a obce

Kontaktní osoby

Photo: Maksim Kokar
Maksim Kokar
Mobil: 722 453 480
E-mail: kokar@asio.cz

Potřeba úpravy vody v domácnostech vyplývá z požadavků vyhlášky 252/2004 Sb. a také z individuálních potřeb spotřebitele, zejména na tvrdost vody a její senzorické vlastnosti. Nejčastěji upravujeme tvrdost vody, odstraňujeme mechanické znečistění, železo, mangan, organické znečistění, dusičnany, amonné ionty a hygienicky zabezpečujeme vodu.

Úpravny vod na pitné účely pro obce, města, hotely, průmyslové parky, atd. jsou individuálně navrhované technologické celky zabezpečující úpravu vody způsobem takovým, aby upravená voda splňovala vyhlášku 252/2004 Sb.

Úpravy vody pro domácnosti

Nejčastěji se upravuje tvrdost vody, odstraňuje se mechanické znečistění, železo, mangan, organické znečistění, dusičnany, amonné ionty a hygienicky se zabezpečuje voda.

více

Úpravy vody pro obce a města

Úpravny vod na pitné účely pro obce, města, hotely, průmyslové parky, atd. jsou individuálně navrhované technologické celky zabezpečující úpravu vody způsobem takovým, aby upravená voda splňovala vyhlášku 252/2004 Sb.

více

 

 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required