Čistírny šedých vod AS-GW/AQUALOOP

Recyklace šedé vody pomocí systému AS-GW/AQUALOOP umožňuje velice sofistikované řešení, které kombinuje biologické čištění a ultrafiltraci produkující vysoce kvalitní, hygienicky zabezpečenou procesní vodu pro další využití…

Získejte informace o produktu

Výrobky pro komplexní řešení dešťových vod a šedých vod v domácnostech nyní až s 50% dotací "Dešťovka" . Vyplňte prosím vstupní dotazník na základě, kterého Vám vyhotovíme nabídku šitou na míru vašemu objektu včetně zpracování odborného posudku.

AS-GW/AQUALOOP jsou kompaktní čistírny šedých vod jak pro rodinné domy a bytové domy. Velikostní řady čistíren jsou od 4 až po 144 EO. Jedná se typové prvky, které jsou výhodně kombinovatelné a tím pádem vhodné jak pro novostavby, tak i pro rekonstrukce. Dostupné ve 2 variantách - nadzemní a podzemní.

Se zvyšující se cenou pitné vody je znovuvyužití vody stále důležitější. Úsporná a k životnímu prostředí šetrná technologie, pomocí systému AS-GW, je velice nenáročná na spotřebu energie a nezávislá na klimatických podmínkách.

Recyklace šedé vody ze sprch, umyvadel, praček a technologických procesů, tj. neobsahující fekálie a moč, produkuje vysoce kvalitní procesní vodu pro další využití.

Proč používat AS-GW/AQUALOOP?

 • úspora pitné vody nezávisle na dešti
 • krátká doba návratnosti – úspora za pitnou vodu, úspora za vypouštěnou odpadní vodu
 • energeticky málo náročná technologie – velice kvalitní úprava méně znečištěných vod
 • malé prostorové nároky – použití membránové technologie snižuje prostorové nároky a tím i investice
 • využití prověřené membránové technologie
 • jednoduchá instalace, uživatelsky přívětivý systém
 • omezené zdroje kvalitní pitné vody – ochrana vodních zdrojů a životního prostředí
 • ve 2 variantách: nadzemní a podzemní

Šedá voda má spoustu různých využití…

 • rodinné domy – běžný rodinný dům využívá průměrně 600 l/den z kterých může být až 50 % znovuvyužito
 • bytové domy – umožňuje výhodně kombinovat využití šedé vody a dešťové vody a dosáhnout větší úspory
 • hotely, wellness centra – velká produkce šedých vod. Spotřeba vody v hotelech se pohybuje od 125 do 200 l/den/host.
 • sportovní areály – velké plochy pro zalévání zeleně, které mohou používat vyčištěné šedé vody
 • komerční a průmyslové budovy – velká produkce šedých vod ze sprch a umyvadel, která může být použita např. na splachování toalet.

Popis technologie

Odpadní voda natéká přes filtr mechanických nečistot reakční nádrže, kde se voda biologicky čistí. V reakční nádrži je osazen membránový modul v jehož spodní části je osazen aerační systém. Nad membránovým modulem je umístěno čerpadlo, které podtlakem odsává vodu přes membrány a odvádí již vyčištěnou vodu do akumulační nádrže vyčištěné vody. Voda z akumulační nádrže je čerpána do systému rozvodu provozní vody. Reakční nádrž je opatřena havarijním přepadem. Systém je možno doplňovat pitnou vodou.

šedé vody AS-GW/AQUALOOP

AS-GW_AQUALOOP_šedé vody

Ke stažení

PDF

SFM Certifikát-CZ

PDF 93 kB, 4. 1. 2018
PDF

SFM Certificate-EN

PDF 641 kB, 4. 1. 2018
DWG

AS-GW/AQUALOOP 6

DWG 384 kB, 3. 5. 2018
DWG

AS-GW/AQUALOOP _ dmychadlo

DWG 152 kB, 3. 5. 2018
DWG

AS-GW/AQUALOOP _ AS-PURAIN

DWG 494 kB, 3. 5. 2018
DWG

AS-GW/AQUALOOP _ memmbrána

DWG 157 kB, 3. 5. 2018
DWG

AS-GW/AQUALOOP _ jednotka

DWG 160 kB, 3. 5. 2018
DWG

AS-GW/AQUALOOP _ stanice

DWG 279 kB, 3. 5. 2018

Články

Využití šedých vod v praxi

Se zvyšující se cenou pitné vody a nastávajícím suchem je znovuvyužití vody stále důležitější.

5. 5. 2020

Novinka mezi nádržemi na dešťovku

Máme pro vás novinku mezi nádržemi na dešťovou vodu AS-REWA GARDEN.

7. 4. 2020

AQUATHERM 2020, ČAO CzWA a ASIO

Pod hlavičkou skupiny ČAO při CzWA proběhl v rámci veletrhu AQUATHERM seminář s názvem Úspory a hospodaření s dešťovou a odpadní vodou.

12. 3. 2020

Recyklace šedých vod v zahraničí

Stále častěji se v praxi začínají prosazovat řešení využívající šedé vody.

18. 2. 2020

Záznam z webináře "Recyklace šedé vody"

Podívejte se na záznam z webináře, který se zabývá problematikou recyklace šedé vody.

28. 10. 2019

Webinář "Recyklace šedé vody"

... již tento pátek on-line seminář (webinář), ve kterém se budeme zabývat problematikou recyklace šedé vody.

23. 10. 2019

Využívání šedých vod v praxi – bytový dům Jiříkov

Stále častěji se v praxi, a to i v České republice, setkáváme s realizovanými technologiemi na recyklaci šedých vod, a to i přesto, že povolující orgány jsou k těmto technologiím nedůvěřivé.

16. 8. 2019

Recyklace tepla z šedých vod

Tlak na snižování spotřeby energie (např. i pro ohřev vody) vytvořil prostor pro uplatnění nových technologií, které v duchu zákona o odpadech minimalizují nároky na další nové zdroje.

30. 7. 2019

Podzemní čistírna šedých vod v rodinném domě v Praze

Dokončili jsme úspěšný projekt podzemní čistírny šedých vod pro rodinný dům v Praze.

15. 7. 2019

V Jiříkově splachují šedou vodou toalety

V panelovém domě v Jiříkově se rozhodli šetřit vodou. Využívají šedou vodu na splachování toalet.

13. 5. 2019

strana: 2