Čistírny šedých vod AS-GW/SiClaro

Čistírny šedých vod AS-GW/SiClaro jsou určeny pro recyklaci šedých vod ve větších objektech, jako jsou bytové domy, nákupní centra, wellness, koleje, hotely a průmyslové budovy…

Získejte informace o produktu

Čistírny šedých vod AS-GW/SiClaro jsou navrženy na průtok od 1 do 30 m 3 /den. Tato technologie je vhodná jak pro novostavby, tak i pro rekonstrukce stávajících objektů.

Recyklace šedé vody ze sprch, umyvadel, praček a technologických procesů, tj. neobsahující fekálie a moč, produkuje vysoce kvalitní procesní vodu pro další využití.

Proč používat AS–GW/SiClaro

  • úspora pitné vody nezávisle na dešti
  • krátká doba návratnosti - úspora za pitnou vodu, úspora za vypouštěnou odpadní vodu
  • energeticky málo náročná technologie - velice kvalitní úprava méně znečištěných vod
  • malé prostorové nároky - použití membránové technologie snižuje prostorové nároky a tím i investice
  • využití prověřené membránové technologie
  • omezené zdroje kvalitní pitné vody - ochrana vodních zdrojů a životního prostředí

Využití šedých vod v různých objektech

  • bytové domy - umožňuje výhodně kombinovat využití šedé vody a dešťové vody a dosáhnout větší úspory
  • hotely, wellness centra - velká produkce šedých vod. Spotřeba vody v hotelech se pohybuje od 125 do 200 l/den/host
  • sportovní areály - velké plochy pro zalévání zeleně, které mohou používat vyčištěné šedé vody
  • komerční a průmyslové budovy - velká produkce šedých vod ze sprch a umyvadel, která může být použita např. na splachování toalet

Popis technologie

Odpadní voda natéká přes filtr mechanických nečistot reakční nádrže, kde se voda biologicky čistí. V reakční nádrži je osazen membránový modul, v jehož spodní části je osazen aerační systém. Nad membránovým modulem je umístěno čerpadlo, které podtlakem odsává vodu přes membrány a odvádí již vyčištěnou vodu do akumulační nádrže vyčištěné vody. Voda z akumulační nádrže je čerpána do systému rozvodu provozní vody. Reakční nádrž je opatřena havarijním přepadem. Systém je možno doplňovat pitnou vodou.

AS-GW/SiClaro

Články

Novinka mezi nádržemi na dešťovku

Máme pro vás novinku mezi nádržemi na dešťovou vodu AS-REWA GARDEN.

7. 4. 2020

AQUATHERM 2020, ČAO CzWA a ASIO

Pod hlavičkou skupiny ČAO při CzWA proběhl v rámci veletrhu AQUATHERM seminář s názvem Úspory a hospodaření s dešťovou a odpadní vodou.

12. 3. 2020

Recyklace šedých vod v zahraničí

Stále častěji se v praxi začínají prosazovat řešení využívající šedé vody.

18. 2. 2020

Záznam z webináře "Recyklace šedé vody"

Podívejte se na záznam z webináře, který se zabývá problematikou recyklace šedé vody.

28. 10. 2019

Webinář "Recyklace šedé vody"

... již tento pátek on-line seminář (webinář), ve kterém se budeme zabývat problematikou recyklace šedé vody.

23. 10. 2019

Využívání šedých vod v praxi – bytový dům Jiříkov

Stále častěji se v praxi, a to i v České republice, setkáváme s realizovanými technologiemi na recyklaci šedých vod, a to i přesto, že povolující orgány jsou k těmto technologiím nedůvěřivé.

16. 8. 2019

Recyklace tepla z šedých vod

Tlak na snižování spotřeby energie (např. i pro ohřev vody) vytvořil prostor pro uplatnění nových technologií, které v duchu zákona o odpadech minimalizují nároky na další nové zdroje.

30. 7. 2019

Podzemní čistírna šedých vod v rodinném domě v Praze

Dokončili jsme úspěšný projekt podzemní čistírny šedých vod pro rodinný dům v Praze.

15. 7. 2019

V Jiříkově splachují šedou vodou toalety

V panelovém domě v Jiříkově se rozhodli šetřit vodou. Využívají šedou vodu na splachování toalet.

13. 5. 2019

strana: 2