Strojírenský průmysl

Výrobci a dodavatelé řezných kapalin častokrát doporučují používání demineralizované vody…

Získejte informace o produktu

Problematika úpravy vody pro strojírenský průmysl je značně široká a související s požadavkem na kotelní vodu, oplachové vody, chladicí vody a v neposlední řade ředící respektive doplňkovou vodu do řezných emulzí.

Výrobci a dodavatelé řezných kapalin častokrát doporučují používání demineralizované vody. Naše firma se dlouhodobě zabývá dodávkami systémů pro výrobu demi vody a podle individuálního návrhu dodáváme jak iontoměničové demistanice, tak i reverzní osmózy.