Čištění odpadních vod z akvarijních pěstíren AS-FISH

Systém pro čištění odpadních vod z akvarijních pěstíren…

Získejte informace o produktu

Systém AS-FISH (dále jen ČOV) slouží k odstranění nežádoucích látek ze sladkovodních akvarijních vod, tedy pro recyklaci sladké akvarijní vody.

V posledních letech se intenzivně rozvíjí potřeba ušetřit náklady a snížit množství spotřebované pitné vody. A právě té se při výměně vody v akváriích spotřebovává značně velké množství. Přitom ale lze již použitou vodu vyčistit a znovu využít, čímž může být dosaženo snížení úspory ve spotřebě nejen vody, ale i energie.

Výhody

  • úspora pitné vody a nákladů na stočné
  • systematický výnos (návratnost 2,5 - 3,5 roků)
  • úspora nákladů na ohřev vody (recyklovaná voda má již požadovanou teplotu)
  • velice kvalitní vyčištěná voda (bez bakterií a zákalu)
  • velice stabilní provoz nezávislý na průběhu zatížení
  • odstraňuje až 99,99 % bakterií a 99,7 % virů
  • rychlá návratnost již za 2,5 až 3,5 roku

Popis zařízení

Systém je řešen jako stavebnice a je možné ho jednoduše kombinovat pro různá zatížení a průtok.

Hlavními kritérii pro návrh systému jsou:
- kvalita / znečištění přitékající vody [mg BSK /l],
- požadované množství vyčištěné vody [l/den].

ČOV pro recyklaci sladkovodních akvarijních vod se skládá z:

- membránové stanice,
- vlastní membrány,
- dmychadla,
- řídící jednotky,
- polypropylenové nádrže na odpadní akvarijní vodu s kalovým prostorem,
- polypropylenové nádrže na vyčištěnou vodu (může být osazeno do jedné dělené nádrže nebo do více jednokomorových nádrží).

recyklace vod z akvarikních pěstíren

ČOV AS-FISH – typová řada

Základní technické parametry standardně vyráběných nádrží:

ČOV k odstranění nežádoucích látek ze sladkovodních akvarijních vod AS-FISH _ hranaté nádrže

ČOV akvarijní pěstírny

ČOV k odstranění nežádoucích látek ze sladkovodních akvarijních vod AS-FISH _ válcové nádrže

ČOV akvarijní pěstírny

Nádrže mohou být dle typu dále opatřeny technologickými přepážkami, případně různými technologickými otvory pro napojení potrubí. Nádrže v atypických rozměrech je možné vyrobit dle přání zákazníka.

Schéma ČOV AS-FISH _ válcové nádrže

AS-FISH válcové nádrže

Schéma ČOV AS-FISH _ hranaté nádrže

AS-FISH hranaté nádrže

Pro detailní návrh systému s ohledem na zatížení znečištěnou vodou si vyžádejte „Projekční a instalační podklady“ nebo kontaktujte odpovědného pracovníka firmy ASIO, spol. s r.o.

Ke stažení

PDF

Projekční a instalační podklady

PDF 868 kB, 19. 6. 2015
PDF

Návod na regeneraci membrány

PDF 753 kB, 19. 6. 2015

Články

Novinka mezi nádržemi na dešťovku

Máme pro vás novinku mezi nádržemi na dešťovou vodu AS-REWA GARDEN.

7. 4. 2020

AQUATHERM 2020, ČAO CzWA a ASIO

Pod hlavičkou skupiny ČAO při CzWA proběhl v rámci veletrhu AQUATHERM seminář s názvem Úspory a hospodaření s dešťovou a odpadní vodou.

12. 3. 2020

Recyklace šedých vod v zahraničí

Stále častěji se v praxi začínají prosazovat řešení využívající šedé vody.

18. 2. 2020

Záznam z webináře "Recyklace šedé vody"

Podívejte se na záznam z webináře, který se zabývá problematikou recyklace šedé vody.

28. 10. 2019

Webinář "Recyklace šedé vody"

... již tento pátek on-line seminář (webinář), ve kterém se budeme zabývat problematikou recyklace šedé vody.

23. 10. 2019

Využívání šedých vod v praxi – bytový dům Jiříkov

Stále častěji se v praxi, a to i v České republice, setkáváme s realizovanými technologiemi na recyklaci šedých vod, a to i přesto, že povolující orgány jsou k těmto technologiím nedůvěřivé.

16. 8. 2019

Recyklace tepla z šedých vod

Tlak na snižování spotřeby energie (např. i pro ohřev vody) vytvořil prostor pro uplatnění nových technologií, které v duchu zákona o odpadech minimalizují nároky na další nové zdroje.

30. 7. 2019

Podzemní čistírna šedých vod v rodinném domě v Praze

Dokončili jsme úspěšný projekt podzemní čistírny šedých vod pro rodinný dům v Praze.

15. 7. 2019

V Jiříkově splachují šedou vodou toalety

V panelovém domě v Jiříkově se rozhodli šetřit vodou. Využívají šedou vodu na splachování toalet.

13. 5. 2019

strana: 2