Zemní filtr AS-ZEON

Photo: Zemní filtr AS-ZEON

Kontaktní osoby

Photo: Ing. Jan Vacek
Ing. Jan Vacek
Mobil: 725 488 790
E-mail: vacek@asio.cz

Biologický zemní filtr AS-ZEON je navržen jako druhý stupeň dočištění za septik nebo čistírnu odpadních vod.

Jedná se o zařízení chráněné patentem, které díky jedinečné konstrukcí a způsobu čištění odpadních vod zajišťuje snadnou obsluhu a vysokou účinnost čištění, a to i v nerovnoměrně obývaných objektech jako jsou například víkendové chaty. Biologický filtr pracuje čistě na mechanicko-biologickém principu bez potřeby elektrické energie.

Čištění odpadní vody ve filtru zajišťuje aerobní prostředí společně s efektem sorpce vybraných materiálů. Využití maximální průtočné plochy filtru zajišťuje pulzní plnění filtru pomocí „překlápěcího zařízení“ umístěného pod nátokem uvnitř šachty biologického filtru. V něm se nejdříve nashromáždí větší množství odpadní vody a následně se vlastní vahou překlopení a všechnu vodu naráz vypustí do celé plochy zemního filtru, aby bylo zamezeno zkratovitému proudění filtrem.


Obslužný prostor filtru zajišťuje šachta o průměru 1000 mm uprostřed filtru. V horní části šachty je přístup k nátokové části, kterou tvoří nátokové potrubí a mechanická překlápěčka. Po odejmutí překlápěčky a plastového víka umístěného pod ní, je umožněn přístup až ke spodní části filtru, kde je umístěn odtok z filtru. Zde je možné odebírat kontrolní vzorky pro analýzu.


* výška filtru bez obslužné šachty

Účinnost čištění naměřená při zkoušce dle ČSN EN 12566-6

zemní filtr pro dočištění AS-ZEON

 

 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required