Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT

Zasakovací rošty představují inovativní a velmi ekologickou formu zpevňování povrchů, jako jsou parkovací plochy, průmyslové areály apod…

Získejte informace o produktu

Podzemní vsakovací zařízení a výměna nepropustných povrchů za propustné jsou nyní součástí dotační výzvy č. 119 OPŽP ("Velká dešťovka"). Výše dotace činí až 85 % celkových způsobilých výdajů. Do této dotace spadají zasakovací AS-TTE rošty a všechny vsakovací systémy , které máme v nabídce. Budování nových propustných ploch je navíc podpořeno dotací až 30 % celkových způsobilých výdajů.

Každý den je nahrazeno několik hektarů zeleně zpevněnými plochami, což má za důsledek větší produkci CO 2 a urychlení odtoku vody z lokality. S tím jsou spojeny místní změny teploty, zmenšení zásob vody na lokalitě a například místní povodně.

Opatřením snižujícím dopady těchto negativních jevů jsou prvky tzv. modrozelené architektury, například zelené střechy. Jeden z nejvýznamnější prvků jsou i zelené propustné povrchy. Jejich realizace však nebyla po praktické stránce obvykle dobře zvládnuta – betonové prvky nadměrně zahřívají a vysušují povrch a potřebné podkladní vrstvy neumožňovaly dobrou komunikaci vody, a tedy zásobování zeleně. Zpevněné propustné povrchy s AS-TTE rošty se snaží pojmout řešení komplexně a tyto nedostatky odstranit.

Hlavní funkce konstrukce zpevněných propustných povrchů s AS-TTE ROŠT

• robustní konstrukce
• dostatečná únosnost pro pojezd i nákladních automobilů
• prostorová provázanost a tím snížení požadavků na výšku podkladních vrstev
• složení podkladních vrstev umožňující sorpci znečištění a jeho rozklad
• podkladní vrstvy umožňující obousměrné proudění vody a růst vegetace

AS-TTE ROŠT představuje inovativní a velmi ekologickou formu zpevňování povrchů. Jejich použitím je možné zabezpečit jak dopravní funkci, tak i potřebný komfort pro uživatele a zároveň zachovat i původní odtokové poměry a další ekologické aspekty, a to jak pro rozsáhlé parkovací plochy, tak i pro odstavné plochy u domů.

AS-TTE ROŠT - použití roštů k zatravnění

Výrobek AS-TTE ROŠT se zatravněním je určen pro průměrnou intenzitu provozu a zatížení vegetace (například vjezdy do požárních stanic, nepříliš frekventované jízdní pruhy a parkovací místa). AS-TTE ROŠT se pro účely ozelenění dá použít dvojím způsobem, zatravnění lze provést výsevem trávy nebo osazením roštů s již vypěstovanou trávou AS-TTE ROŠT GREEN (jako zatravněný prefabrikát).

zasakovací rošty pro zpevněné povrchy AS-TTE ROŠT zasakovací rošty pro zpevněné povrchy AS-TTE ROŠT

AS-TTE ROŠT - použití roštů k osazení dlažby

Zpevněný (dlážděný) systém AS-TTE ROŠT je určen pro vysoce intenzívní provoz a zatížení (například pro komunikace s mobilní dopravou, silně frekventované jízdní pruhy a parkovací místa). Dlažbu je možné osadit dodatečně, nebo dodat s již osazenými betonovými dlaždicemi jako AS-TTE ROŠT D (spíše výjimečně).

Zasakovací rošty pro zpevněné povrchy AS-TTE ROŠT Zasakovací rošty pro zpevněné povrchy AS-TTE ROŠT

AS-TTE ROŠT - ochrana podzemních vod

Obvyklé používané podkladní vrstvy (obsahující sorbenty) zabezpečí zachycení nerozpuštěných látek a uhlovodíků a jejich postupný rozklad působením mikroorganismů, které mají optimální podmínky pro svůj růst. Jedná se o obdobný jev, jakého se využívá při návrhu zasakovacích průlehů – (viz TNV 75 90 11).

AS-TTE ROŠT - ochrana podzemních vod

AS-TTE ROŠT - použití ke zpevnění podloží

AS-TTE ROŠT se dá použít i jako jedna z podkladních vrstev (skrytě) pro zpevnění podloží například tam, kde je rozmoklý terén a kde chceme zachovat přirozený ráz lokality. Časté je použití například v CHKO. AS-TTE ROŠT často využívají i profesionální zahradníci k parkovým úpravám, nebo architekti k řešení zpevněných ploch například na sportovištích.

Zasakovací rošty pro zpevněné povrchy AS-TTE ROŠT Zasakovací rošty pro zpevněné povrchy AS-TTE ROŠT

AS-TTE ROŠT - použití k ochraně stromů

Díky prostorovému působení spojených roštů dochází v případě jejich použití ke snížení tlaků na kořeny stromů, což je podstatné pro jejich růst. Nedostatečná ochrana kořenů je často důvodem pro jejich úmrtí. Častěji než nedostatek vláhy.

Zasakovací rošty pro zpevněné povrchy AS-TTE ROŠT Zasakovací rošty pro zpevněné povrchy AS-TTE ROŠT

Jak se instalují zasakovací AS-TTE ROŠTy?

Vyzkoušeli jsme si to na vlastní kůži, podívejte se na naše video.

Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠTy – test vsaku vody o objemu 100 litrů

Zatravněné propustné plochy AS-TTE – zelená parkoviště (instalace, pokládka)

Ke stažení

PDF

Technický list AS-TTE ROŠT

PDF 1,4 MB, 25. 6. 2020
PDF

Návod k pokládce AS-TTE

PDF 535 kB, 20. 1. 2023
PDF

Certifikát TÜV - překlad CZ

PDF 824 kB, 9. 2. 2023
DWG

AS-TTE ROŠT

DWG 309 kB, 14. 9. 2020
PDF

Konstrukční skladby AS-TTE

PDF 214 kB, 21. 12. 2022
DWG

Konstrukční skladby AS-TTE

DWG 274 kB, 21. 12. 2022