Čistírna odpadních vod AS-MONOcomp

Photo: Čistírna odpadních vod AS-MONOcomp

Kontaktní osoby

Photo: Ing. Monika Blinková
Ing. Monika Blinková
Mobil: 723 633 048
E-mail: blinkova@asio.cz

První chytrá čistírna!

Čistírna odpadních vod AS-MONOcomp (domovní čistička) je určena k čištění komunálních splaškových vod. ČOV typu SBR s procesem čištění, resp. chodem dmychadla řízeným elektrickou mikroprocesorovou řídící jednotkou, variantně se zařízením srážení fosforu a/nebo s UV lampou na odtoku pro hygienizaci vyčištěné vody. Jedná se o certifikovaný výrobek s jednoduchou instalací, snadnou obsluhou a se skutečným řešením kalové problematiky – ČOV s likvidací přebytečného kalu pomocí integrovaného odvodňovacího zařízení, které zajišťuje odtah přebytečného kalu do odděleného kalového prostoru a jeho stabilizaci pro možnost následné kompostace (4-16 EO) nebo odvozu z externí kalové nádrže (20-50 EO).

Tato ČOV v několika variantách pro 4-50 EO splňuje požadavky na třídu DČOV III. dle NV 401/2015 Sb., kategorii PZV a limity mikrobiologického znečištění dle NV 57/2016 Sb.

Výhody čistírny odpadních vod AS-MONOcomp

 • Spolehlivá prověřená konstrukce nádrže s několika variantami
 • ČOV pro povolení na ohlášení do vod podzemních i povrchových
 • Jednoduchá technologie s ověřenou vysokou spolehlivostí a účinností
 • Vyřešená problematika kalu nízkonákladovou likvidací
 • Varianty se srážením fosforu a/nebo hygienizací odtoku
 • Možnost využití vyčištěné vody na závlahu
 • Možnost dálkového dohledu nad ČOV
 • V ceně vstupní komínek, pochůzný poklop, dmychadlo i řídící jednotka
 • Výhodná cena pro ČOV typu PZV na ohlášení
 • Nízké provozní náklady
 • Zákaznická podpora a servis po celé ČR

Proč právě čistírnu odpadních vod AS-MONOcomp?

AS-MONOcomp – popis technologie

Odpadní voda natéká přes nátokový koš do nátokové části SBR reaktoru ČOV, kde dojde k uklidnění nátoku a částečné separaci mechanických nečistot. Odpadní voda v SBR reaktoru podléhá procesu čištění, kdy je využíváno řízeného čistícího cyklu probíhajícího v průběhu dne a střídají se zde fáze aerace, sedimentace, proplachu, odtoku a odkalení. Během aerační fáze dochází k plnění nádrže a současně k aerobním čistícím procesům. Plovoucí mikroorganismy shluklé do vloček odstraňují aerobní degradací organické znečištění a konverzují ho do biomasy. Sedimentace vloček je zabezpečena tak, že se vytvoří rozhraní mezi aktivovaným kalem a vyčištěnou vodou. Proplach brání nežádoucímu odtahu nerozpuštěných látek do odtoku. Vyčištěná voda je pak odtažena do odtokového žlabu. Přebytečný kal vznikající v ČOV je nakonec odčerpán do odvodňovacího zařízení pro stabilizaci a následnou likvidaci kalu.

Přepravní rozměry AS-MONOcomp 4-30 EO

Varianty ČOV AS-MONOcomp

ČOV AS-MONOcomp je možné dodat ve 4 různých variantách dle požadavku na parametry vyčištěných vod:

 • Typ AS-MONOcomp

Standardní verze čistírny bez zařízení pro srážení fosforu a zařízení pro hygienizaci odtékající vody.

 • Typ AS-MONOcomp P

Standardní verze čistírny doplněná o zařízení pro srážení fosforu, bez zařízení pro hygienizaci odtékající vody.

 • Typ AS-MONOcomp + UV lampa

Standardní verze čistírny doplněná o zařízení pro hygienizaci odtékající vody.

  Instalace ČOV

  Instalace je jednoduchá – nádrž se osadí do výkopu na podkladní betonovou desku, napojí na kanalizaci a propojí hadicemi uloženými v chráničce s řídící jednotkou (a dmychadlem), která se připojí na el. energii – 230 V.

  Odběr vzorků z ČOV - revizní šachta AS-REVO

  Revizní šachta AS-REVO

  V případě použití ČOV v rámci klasického vodoprávního řízení doporučujeme instalovat za ČOV revizní a odběrné místo - revizní šachtu AS-REVO pro odběr vzorků, revizi a inspekci. Pak je možné odebírat vzorky jako jednorázové.

  Šachta AS-REVO zároveň slouží pro ochranu vsakovacího objektu před únikem jakýchkoliv plovoucích a usaditelných nečistot. V případě vsakování vyčištěných vod z ČOV tedy doporučujeme umístění této šachty před vsakovací objekt pro prodloužení jeho životnosti.

  Další možnosti

  • Monitoring ČOV s využitím AS-GSM – umožňuje monitorovat provoz a informovat majitele pomocí SMS o poruchách a provozních stavech.
  • Zařízení pro dávkování umělé výživy v případě dlouhodobějšího nižšího zatížení ČOV odpadními vodami.
  • K ČOV je možné pořídit samostatně stojící pilíř nebo nástěnnou skříň na dmychadlo a řídící jednotku.

  Eshop

  Čistírna odpadních vod AS-MONOcomp

   

   


  Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

  required

  required

  required