Čistírna odpadních vod AS-MONOcomp

První chytrá čistírna! Čistírna odpadních vod (domovní čistička) AS-MONOcomp pro 4-50 EO je určena k čištění komunálních splaškových vod. Jedná se o certifikovaný výrobek, ČOV typu SBR s jednoduchou instalací, snadnou obsluhou a se skutečným řešením kalové problematiky. Tato ČOV splňuje požadavky na třídu DČOV III., kategorii PZV a limity mikrobiologického znečištění…

Získejte informace o produktu

První chytrá čistírna!

Čistírna odpadních vod AS-MONOcomp ( domovní čistička ) je určena k čištění komunálních splaškových vod. ČOV typu SBR s procesem čištění, resp. chodem dmychadla řízeným elektrickou mikroprocesorovou řídící jednotkou, variantně se zařízením srážení fosforu a/nebo s UV lampou na odtoku pro hygienizaci vyčištěné vody. Jedná se o certifikovaný výrobek s jednoduchou instalací, snadnou obsluhou a se skutečným řešením kalové problematiky – ČOV s likvidací přebytečného kalu pomocí integrovaného odvodňovacího zařízení, které zajišťuje odtah přebytečného kalu do odděleného kalového prostoru a jeho stabilizaci pro možnost následné kompostace (4-16 EO) nebo odvozu z externí kalové nádrže (20-50 EO).

Tato ČOV v několika variantách pro 4-50 EO splňuje požadavky na třídu DČOV III. dle NV 401/2015 Sb., kategorii PZV a limity mikrobiologického znečištění dle NV 57/2016 Sb.

Výhody čistírny odpadních vod AS-MONOcomp

 • Spolehlivá prověřená konstrukce nádrže s několika variantami
 • ČOV pro povolení na ohlášení do vod podzemních i povrchových
 • Jednoduchá technologie s ověřenou vysokou spolehlivostí a účinností
 • Vyřešená problematika kalu nízkonákladovou likvidací
 • Varianty se srážením fosforu a/nebo hygienizací odtoku
 • Možnost využití vyčištěné vody na závlahu
 • Možnost dálkového dohledu nad ČOV
 • V ceně vstupní komínek, pochůzný poklop, dmychadlo i řídící jednotka
 • Výhodná cena pro ČOV typu PZV na ohlášení
 • Nízké provozní náklady
 • Zákaznická podpora a servis po celé ČR

Proč právě čistírnu odpadních vod AS-MONOcomp?

AS-MONOcomp – popis technologie

Odpadní voda natéká přes nátokový koš do nátokové části SBR reaktoru ČOV, kde dojde k uklidnění nátoku a částečné separaci mechanických nečistot. Odpadní voda v SBR reaktoru podléhá procesu čištění, kdy je využíváno řízeného čistícího cyklu probíhajícího v průběhu dne a střídají se zde fáze aerace, sedimentace, proplachu, odtoku a odkalení. Během aerační fáze dochází k plnění nádrže a současně k aerobním čistícím procesům. Plovoucí mikroorganismy shluklé do vloček odstraňují aerobní degradací organické znečištění a konverzují ho do biomasy. Sedimentace vloček je zabezpečena tak, že se vytvoří rozhraní mezi aktivovaným kalem a vyčištěnou vodou. Proplach brání nežádoucímu odtahu nerozpuštěných látek do odtoku. Vyčištěná voda je pak odtažena do odtokového žlabu. Přebytečný kal vznikající v ČOV je nakonec odčerpán do odvodňovacího zařízení pro stabilizaci a následnou likvidaci kalu.

Přepravní rozměry AS-MONOcomp 4-30 EO

Varianty ČOV AS-MONOcomp

ČOV AS-MONOcomp je možné dodat ve 4 různých variantách dle požadavku na parametry vyčištěných vod:

 • Typ AS-MONOcomp

Standardní verze čistírny bez zařízení pro srážení fosforu a zařízení pro hygienizaci odtékající vody.

 • Typ AS-MONOcomp P

Standardní verze čistírny doplněná o zařízení pro srážení fosforu, bez zařízení pro hygienizaci odtékající vody.

 • Typ AS-MONOcomp + UV lampa

Standardní verze čistírny doplněná o zařízení pro hygienizaci odtékající vody.

  Instalace ČOV

  Instalace je jednoduchá – nádrž se osadí do výkopu na podkladní betonovou desku, napojí na kanalizaci a propojí hadicemi uloženými v chráničce s řídící jednotkou (a dmychadlem), která se připojí na el. energii – 230 V.

  Odběr vzorků z ČOV - revizní šachta AS-REVO

  Revizní šachta AS-REVO

  V případě použití ČOV v rámci klasického vodoprávního řízení doporučujeme instalovat za ČOV revizní a odběrné místo - revizní šachtu AS-REVO pro odběr vzorků, revizi a inspekci. Pak je možné odebírat vzorky jako jednorázové.

  Šachta AS-REVO zároveň slouží pro ochranu vsakovacího objektu před únikem jakýchkoliv plovoucích a usaditelných nečistot. V případě vsakování vyčištěných vod z ČOV tedy doporučujeme umístění této šachty před vsakovací objekt pro prodloužení jeho životnosti.

  Další možnosti

  • Monitoring ČOV s využitím AS-GSM – umožňuje monitorovat provoz a informovat majitele pomocí SMS o poruchách a provozních stavech.
  • Zařízení pro dávkování umělé výživy v případě dlouhodobějšího nižšího zatížení ČOV odpadními vodami.
  • K ČOV je možné pořídit samostatně stojící pilíř nebo nástěnnou skříň na dmychadlo a řídící jednotku.

  Ke stažení

  CZ

  PDF

  Prospekt AS-MONOcomp

  PDF 1,2 MB, 22. 6. 2023
  PDF

  Stručný návod k obsluze

  PDF 430 kB, 19. 2. 2024
  PDF

  Návod k obsluze

  PDF 1,8 MB, 10. 6. 2024
  PDF

  Provozní řád AS-MONOcomp

  PDF 660 kB, 10. 6. 2024
  PDF

  Provozní deník AS-MONOcomp

  PDF 168 kB, 10. 6. 2024
  PDF

  CE AS-MONOcomp

  PDF 83,7 kB, 11. 10. 2019
  PDF

  Rozhodovací tabulky 2019

  PDF 342 kB, 17. 10. 2019
  PDF

  DČOV - garance hodnot 2019

  PDF 91,1 kB, 18. 10. 2019
  PDF

  CE AS-MONOcomp P

  PDF 84,1 kB, 11. 10. 2019

  CAD výkresy

  DWG

  AS-MONOcomp 4

  DWG 186 kB, 25. 11. 2019
  DWG

  AS-MONOcomp 8

  DWG 190 kB, 25. 11. 2019
  DWG

  AS-MONOcomp 12

  DWG 153 kB, 25. 11. 2019
  DWG

  AS-MONOcomp 16

  DWG 157 kB, 25. 11. 2019
  DWG

  AS-MONOcomp 20

  DWG 120 kB, 25. 11. 2019
  DWG

  AS-MONOcomp 30

  DWG 157 kB, 25. 11. 2019
  DWG

  AS-MONOcomp 40

  DWG 149 kB, 25. 11. 2019
  DWG

  AS-MONOcomp 50

  DWG 213 kB, 25. 11. 2019
  DWG

  AS-MONOcomp 4 / PB

  DWG 224 kB, 25. 11. 2019
  DWG

  AS-MONOcomp 6 / PB

  DWG 290 kB, 25. 11. 2019
  DWG

  AS-MONOcomp 8 / PB

  DWG 225 kB, 25. 11. 2019
  DWG

  AS-MONOcomp 12 / PB

  DWG 226 kB, 25. 11. 2019
  DWG

  AS-MONOcomp 16 / PB

  DWG 226 kB, 25. 11. 2019
  DWG

  AS-MONOcomp 20 / PB

  DWG 235 kB, 25. 11. 2019
  DWG

  AS-MONOcomp 30 / PB

  DWG 211 kB, 25. 11. 2019
  DWG

  AS-MONOcomp 40 / PB

  DWG 224 kB, 25. 11. 2019
  DWG

  AS-MONOcomp 50 / PB

  DWG 224 kB, 25. 11. 2019
  DWG

  AS-MONOcomp 4 / PB-SV

  DWG 214 kB, 2. 6. 2022
  DWG

  AS-MONOcomp 6 / PB-SV

  DWG 290 kB, 25. 11. 2019
  DWG

  AS-MONOcomp 8 / PB-SV

  DWG 280 kB, 28. 6. 2022
  DWG

  AS-MONOcomp 12 / PB-SV

  DWG 241 kB, 28. 6. 2022
  DWG

  AS-MONOcomp 16 / PB-SV

  DWG 322 kB, 28. 6. 2022
  DWG

  AS-MONOcomp 20 / PB-SV

  DWG 236 kB, 25. 11. 2019
  DWG

  AS-MONOcomp 30 / PB-SV

  DWG 211 kB, 25. 11. 2019
  DWG

  AS-MONOcomp 40 / PB-SV

  DWG 225 kB, 25. 11. 2019
  DWG

  AS-MONOcomp 50 / PB-SV

  DWG 225 kB, 25. 11. 2019

  Technické zprávy

  DOC

  Technická zpráva AS-MONOcomp 4

  DOC 174 kB, 7. 4. 2022
  DOC

  Technická zpráva AS-MONOcomp 8

  DOC 174 kB, 7. 4. 2022
  DOC

  Technická zpráva AS-MONOcomp 12

  DOC 174 kB, 7. 4. 2022
  DOC

  Technická zpráva AS-MONOcomp 16

  DOC 174 kB, 7. 4. 2022
  DOC

  Technická zpráva AS-MONOcomp 20

  DOC 174 kB, 7. 4. 2022
  DOC

  Technická zpráva AS-MONOcomp 30

  DOC 176 kB, 7. 4. 2022
  DOC

  Technická zpráva AS-MONOcomp 40

  DOC 174 kB, 7. 4. 2022
  DOC

  Technická zpráva AS-MONOcomp 50

  DOC 174 kB, 7. 4. 2022

  EN

  PDF

  AS-MONOcomp leaflet - EN version

  PDF 2,5 MB, 23. 5. 2022
  PDF

  AS-MONOcomp Design and installation

  PDF 770 kB, 22. 4. 2021

  Články

  Decentrální ČOV: Udržitelné řešení pro moderní obce

  Řešíte ve vaší obci, jak nejlépe přistoupit k čištění odpadních vod? Jednou z možností je decentrální řešení.

  28. 5. 2024

  Změna stavebního zákona - v čem se nás to dotkne?

  Změna stavebního zákona s sebou přináší řadu změn, dotkne se i vodního zákona a zákona o správních poplatcích. Co to pro vás znamená?

  29. 2. 2024

  Jak je to s používáním kalu na kompost?

  Mohu používat kal z domovní čistírny odpadních vod na kompost nebo to nelze?

  20. 2. 2024

  Kontrola ČOV Maria Lankowitz

  Jak funguje čistírna po patnácti letech? Tak to jsme byli zjistit v Rakousku.

  15. 2. 2024

  Webinář: DČOV - dálkový přenos dat

  Ne vždy lze v obci vybudovat centrální čistírnu odpadních vod. Alternativou je pak decentrální řešení v podobě domovních čistíren. Dálkový přenos dat je pak cesta, jak tyto čistírny mít pod dohledem z centrálního místa a monitorovat funkčnost čistíren celé obce.

  30. 1. 2024

  Sanitace venkova z hlediska udržitelnosti

  S klesající hustotou obyvatel rostou náklady na centrální odkanalizování a tak pak u obcí s vysokými náklady na odkanalizování hrozí to, že stočné bude nad úrovní sociálně únosné ceny vody.

  14. 12. 2023

  Netradiční řešení sanitace městské čtvrti Chytré Líchy

  Při řešení byl kladen důraz na význam hledání trvale udržitelných a odolných řešení, která berou v úvahu ekologické, ekonomické a sociální aspekty, a to včetně adaptace na sucho a redukce uhlíkové stopy.

  21. 11. 2023

  Veletrh Aktuální problematika vodovodů a kanalizací

  Na veletrhu jsme prezentovali komunální a průmyslové čistírny odpadních vod a technologie na čištění vzduchu AS-PCO.

  7. 11. 2023

  Revize které potěší

  V týdnu jsem absolvoval hned několik revizí u zavedených zákazníků (opakované revize) a musím se rozdělit o radost z návštěv.

  27. 6. 2023

  Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění

  Tradiční seminář věnovaný čištění odpadních vod z malých zdrojů se letos konal v prvních červnových dnech nedaleko Babiččina údolí u České Skalice.

  12. 6. 2023

  Jde to i bez chemie

  Název příspěvku, a i další údaje jsem převzal z článku v dTest 8/2022 proto, že mne zaujal, a proto, že je to časté téma při rozhovorech s provozovateli domovních čistíren odpadních vod.

  1. 9. 2022

  Domovní ČOV AS-MONOcomp a první revize

  V posledních letech přibylo množství realizovaných domovních čistíren na principu SBR.

  7. 9. 2021

  Kontrola výroby, instalace a provozování čistíren odpadních vod v Litvě

  Při návštěvě našeho litevského partnera jsme provedli kontrolu aktuálního stavu kvality výroby domovních čistíren odpadních vod.

  13. 7. 2021

  ASIO IDEOCON a VENKOV a ANTIBIOTICKÁ REZISTENCE

  V souvislosti s problematikou venkova je ASIO aktivní ve skupině ČAO.

  1. 6. 2021

  Domovní ČOV a dotace pro skupiny čistíren

  Výzva č. 12/2019 podporuje decentrální řešení obcí, obcí, které není reálné z ekonomických důvodů řešit centrální čistírnou.

  2. 2. 2021

  Webinář "Technické možnosti řešení decentrálu – domovní ČOV, maloprofilová kanalizace, přírodní způsoby, NASS"

  Podívejte se na záznam z webináře, který je již nyní dostupný na YouTube ASIO.

  29. 1. 2021

  Venkov na rozcestí – globalizovat, nebo řešit udržitelně?

  Tradiční podzimní seminář firem ASIO se konal již po dvacáté šesté, i když tentokrát netradičně v online formě.

  13. 11. 2020

  Nové číslo časopisu ASIO NEWS

  Právě vyšlo již 77. číslo časopisu ASIO NEWS. Dočtete se v něm například o...

  6. 11. 2020

  Domovní čistírna AS-MONOcomp slaví první výročí

  Naše nová čistírna odpadních vod AS-MONOcomp slaví své první výročí.

  13. 10. 2020

  Webinář "Zápach a jeho řešení v malém i velkém"

  Nový on-line seminář (webinář) na téma "Zápach a jeho řešení v malém i velkém, předcházení vzniku zápachu".

  27. 8. 2020

  strana: 1