Čistírna odpadních vod AS-MONOcomp

První chytrá čistírna! Čistírna odpadních vod (domovní čistička) AS-MONOcomp pro 4-50 EO je určena k čištění komunálních splaškových vod. Jedná se o certifikovaný výrobek, ČOV typu SBR s jednoduchou instalací, snadnou obsluhou a se skutečným řešením kalové problematiky. Tato ČOV splňuje požadavky na třídu DČOV III., kategorii PZV a limity mikrobiologického znečištění…

Získejte informace o produktu

První chytrá čistírna!

Čistírna odpadních vod AS-MONOcomp ( domovní čistička ) je určena k čištění komunálních splaškových vod. ČOV typu SBR s procesem čištění, resp. chodem dmychadla řízeným elektrickou mikroprocesorovou řídící jednotkou, variantně se zařízením srážení fosforu a/nebo s UV lampou na odtoku pro hygienizaci vyčištěné vody. Jedná se o certifikovaný výrobek s jednoduchou instalací, snadnou obsluhou a se skutečným řešením kalové problematiky – ČOV s likvidací přebytečného kalu pomocí integrovaného odvodňovacího zařízení, které zajišťuje odtah přebytečného kalu do odděleného kalového prostoru a jeho stabilizaci pro možnost následné kompostace (4-16 EO) nebo odvozu z externí kalové nádrže (20-50 EO).

Tato ČOV v několika variantách pro 4-50 EO splňuje požadavky na třídu DČOV III. dle NV 401/2015 Sb., kategorii PZV a limity mikrobiologického znečištění dle NV 57/2016 Sb.

Výhody čistírny odpadních vod AS-MONOcomp

 • Spolehlivá prověřená konstrukce nádrže s několika variantami
 • ČOV pro povolení na ohlášení do vod podzemních i povrchových
 • Jednoduchá technologie s ověřenou vysokou spolehlivostí a účinností
 • Vyřešená problematika kalu nízkonákladovou likvidací
 • Varianty se srážením fosforu a/nebo hygienizací odtoku
 • Možnost využití vyčištěné vody na závlahu
 • Možnost dálkového dohledu nad ČOV
 • V ceně vstupní komínek, pochůzný poklop, dmychadlo i řídící jednotka
 • Výhodná cena pro ČOV typu PZV na ohlášení
 • Nízké provozní náklady
 • Zákaznická podpora a servis po celé ČR

Proč právě čistírnu odpadních vod AS-MONOcomp?

AS-MONOcomp – popis technologie

Odpadní voda natéká přes nátokový koš do nátokové části SBR reaktoru ČOV, kde dojde k uklidnění nátoku a částečné separaci mechanických nečistot. Odpadní voda v SBR reaktoru podléhá procesu čištění, kdy je využíváno řízeného čistícího cyklu probíhajícího v průběhu dne a střídají se zde fáze aerace, sedimentace, proplachu, odtoku a odkalení. Během aerační fáze dochází k plnění nádrže a současně k aerobním čistícím procesům. Plovoucí mikroorganismy shluklé do vloček odstraňují aerobní degradací organické znečištění a konverzují ho do biomasy. Sedimentace vloček je zabezpečena tak, že se vytvoří rozhraní mezi aktivovaným kalem a vyčištěnou vodou. Proplach brání nežádoucímu odtahu nerozpuštěných látek do odtoku. Vyčištěná voda je pak odtažena do odtokového žlabu. Přebytečný kal vznikající v ČOV je nakonec odčerpán do odvodňovacího zařízení pro stabilizaci a následnou likvidaci kalu.

Přepravní rozměry AS-MONOcomp 4-30 EO

Varianty ČOV AS-MONOcomp

ČOV AS-MONOcomp je možné dodat ve 4 různých variantách dle požadavku na parametry vyčištěných vod:

 • Typ AS-MONOcomp

Standardní verze čistírny bez zařízení pro srážení fosforu a zařízení pro hygienizaci odtékající vody.

 • Typ AS-MONOcomp P

Standardní verze čistírny doplněná o zařízení pro srážení fosforu, bez zařízení pro hygienizaci odtékající vody.

 • Typ AS-MONOcomp + UV lampa

Standardní verze čistírny doplněná o zařízení pro hygienizaci odtékající vody.

  Instalace ČOV

  Instalace je jednoduchá – nádrž se osadí do výkopu na podkladní betonovou desku, napojí na kanalizaci a propojí hadicemi uloženými v chráničce s řídící jednotkou (a dmychadlem), která se připojí na el. energii – 230 V.

  Odběr vzorků z ČOV - revizní šachta AS-REVO

  Revizní šachta AS-REVO

  V případě použití ČOV v rámci klasického vodoprávního řízení doporučujeme instalovat za ČOV revizní a odběrné místo - revizní šachtu AS-REVO pro odběr vzorků, revizi a inspekci. Pak je možné odebírat vzorky jako jednorázové.

  Šachta AS-REVO zároveň slouží pro ochranu vsakovacího objektu před únikem jakýchkoliv plovoucích a usaditelných nečistot. V případě vsakování vyčištěných vod z ČOV tedy doporučujeme umístění této šachty před vsakovací objekt pro prodloužení jeho životnosti.

  Další možnosti

  • Monitoring ČOV s využitím AS-GSM – umožňuje monitorovat provoz a informovat majitele pomocí SMS o poruchách a provozních stavech.
  • Zařízení pro dávkování umělé výživy v případě dlouhodobějšího nižšího zatížení ČOV odpadními vodami.
  • K ČOV je možné pořídit samostatně stojící pilíř nebo nástěnnou skříň na dmychadlo a řídící jednotku.

  Ke stažení

  CZ

  PDF

  Prospekt AS-MONOcomp

  PDF 1,2 MB, 22. 6. 2023
  PDF

  Stručný návod k obsluze

  PDF 599 kB, 9. 3. 2021
  PDF

  Návod k obsluze

  PDF 3 MB, 31. 8. 2022
  PDF

  Provozní řád AS-MONOcomp

  PDF 1022 kB, 1. 8. 2022
  PDF

  Provozní deník AS-MONOcomp

  PDF 2,2 MB, 16. 10. 2019
  PDF

  CE AS-MONOcomp

  PDF 83,7 kB, 11. 10. 2019
  PDF

  Rozhodovací tabulky 2019

  PDF 342 kB, 17. 10. 2019
  PDF

  DČOV - garance hodnot 2019

  PDF 91,1 kB, 18. 10. 2019
  PDF

  CE AS-MONOcomp P

  PDF 84,1 kB, 11. 10. 2019

  CAD výkresy

  DWG

  AS-MONOcomp 4

  DWG 186 kB, 25. 11. 2019
  DWG

  AS-MONOcomp 8

  DWG 190 kB, 25. 11. 2019
  DWG

  AS-MONOcomp 12

  DWG 153 kB, 25. 11. 2019
  DWG

  AS-MONOcomp 16

  DWG 157 kB, 25. 11. 2019
  DWG

  AS-MONOcomp 20

  DWG 120 kB, 25. 11. 2019
  DWG

  AS-MONOcomp 30

  DWG 157 kB, 25. 11. 2019
  DWG

  AS-MONOcomp 40

  DWG 149 kB, 25. 11. 2019
  DWG

  AS-MONOcomp 50

  DWG 213 kB, 25. 11. 2019
  DWG

  AS-MONOcomp 4 / PB

  DWG 224 kB, 25. 11. 2019
  DWG

  AS-MONOcomp 6 / PB

  DWG 290 kB, 25. 11. 2019
  DWG

  AS-MONOcomp 8 / PB

  DWG 225 kB, 25. 11. 2019
  DWG

  AS-MONOcomp 12 / PB

  DWG 226 kB, 25. 11. 2019
  DWG

  AS-MONOcomp 16 / PB

  DWG 226 kB, 25. 11. 2019
  DWG

  AS-MONOcomp 20 / PB

  DWG 235 kB, 25. 11. 2019
  DWG

  AS-MONOcomp 30 / PB

  DWG 211 kB, 25. 11. 2019
  DWG

  AS-MONOcomp 40 / PB

  DWG 224 kB, 25. 11. 2019
  DWG

  AS-MONOcomp 50 / PB

  DWG 224 kB, 25. 11. 2019
  DWG

  AS-MONOcomp 4 / PB-SV

  DWG 214 kB, 2. 6. 2022
  DWG

  AS-MONOcomp 6 / PB-SV

  DWG 290 kB, 25. 11. 2019
  DWG

  AS-MONOcomp 8 / PB-SV

  DWG 280 kB, 28. 6. 2022
  DWG

  AS-MONOcomp 12 / PB-SV

  DWG 241 kB, 28. 6. 2022
  DWG

  AS-MONOcomp 16 / PB-SV

  DWG 322 kB, 28. 6. 2022
  DWG

  AS-MONOcomp 20 / PB-SV

  DWG 236 kB, 25. 11. 2019
  DWG

  AS-MONOcomp 30 / PB-SV

  DWG 211 kB, 25. 11. 2019
  DWG

  AS-MONOcomp 40 / PB-SV

  DWG 225 kB, 25. 11. 2019
  DWG

  AS-MONOcomp 50 / PB-SV

  DWG 225 kB, 25. 11. 2019

  Technické zprávy

  DOC

  Technická zpráva AS-MONOcomp 4

  DOC 174 kB, 7. 4. 2022
  DOC

  Technická zpráva AS-MONOcomp 8

  DOC 174 kB, 7. 4. 2022
  DOC

  Technická zpráva AS-MONOcomp 12

  DOC 174 kB, 7. 4. 2022
  DOC

  Technická zpráva AS-MONOcomp 16

  DOC 174 kB, 7. 4. 2022
  DOC

  Technická zpráva AS-MONOcomp 20

  DOC 174 kB, 7. 4. 2022
  DOC

  Technická zpráva AS-MONOcomp 30

  DOC 176 kB, 7. 4. 2022
  DOC

  Technická zpráva AS-MONOcomp 40

  DOC 174 kB, 7. 4. 2022
  DOC

  Technická zpráva AS-MONOcomp 50

  DOC 174 kB, 7. 4. 2022

  EN

  PDF

  AS-MONOcomp leaflet - EN version

  PDF 2,5 MB, 23. 5. 2022
  PDF

  AS-MONOcomp Design and installation

  PDF 770 kB, 22. 4. 2021

  Články

  Revize které potěší

  V týdnu jsem absolvoval hned několik revizí u zavedených zákazníků (opakované revize) a musím se rozdělit o radost z návštěv.

  27. 6. 2023

  Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění

  Tradiční seminář věnovaný čištění odpadních vod z malých zdrojů se letos konal v prvních červnových dnech nedaleko Babiččina údolí u České Skalice.

  12. 6. 2023

  Jde to i bez chemie

  Název příspěvku, a i další údaje jsem převzal z článku v dTest 8/2022 proto, že mne zaujal, a proto, že je to časté téma při rozhovorech s provozovateli domovních čistíren odpadních vod.

  1. 9. 2022

  Domovní ČOV AS-MONOcomp a první revize

  V posledních letech přibylo množství realizovaných domovních čistíren na principu SBR.

  7. 9. 2021

  Kontrola výroby, instalace a provozování čistíren odpadních vod v Litvě

  Při návštěvě našeho litevského partnera jsme provedli kontrolu aktuálního stavu kvality výroby domovních čistíren odpadních vod.

  13. 7. 2021

  ASIO IDEOCON a VENKOV a ANTIBIOTICKÁ REZISTENCE

  V souvislosti s problematikou venkova je ASIO aktivní ve skupině ČAO.

  1. 6. 2021

  Domovní ČOV a dotace pro skupiny čistíren

  Výzva č. 12/2019 podporuje decentrální řešení obcí, obcí, které není reálné z ekonomických důvodů řešit centrální čistírnou.

  2. 2. 2021

  Webinář "Technické možnosti řešení decentrálu – domovní ČOV, maloprofilová kanalizace, přírodní způsoby, NASS"

  Podívejte se na záznam z webináře, který je již nyní dostupný na YouTube ASIO.

  29. 1. 2021

  Venkov na rozcestí – globalizovat, nebo řešit udržitelně?

  Tradiční podzimní seminář firem ASIO se konal již po dvacáté šesté, i když tentokrát netradičně v online formě.

  13. 11. 2020

  Nové číslo časopisu ASIO NEWS

  Právě vyšlo již 77. číslo časopisu ASIO NEWS. Dočtete se v něm například o...

  6. 11. 2020

  Domovní čistírna AS-MONOcomp slaví první výročí

  Naše nová čistírna odpadních vod AS-MONOcomp slaví své první výročí.

  13. 10. 2020

  Webinář "Zápach a jeho řešení v malém i velkém"

  Nový on-line seminář (webinář) na téma "Zápach a jeho řešení v malém i velkém, předcházení vzniku zápachu".

  27. 8. 2020

  Čištění a využívání šedých vod pro bytový dům pro 32 osob – Jiříkov

  Lidé v panelovém době si pořídili čistírnu šedých vod.

  10. 7. 2020

  Webinář "Kalová problematika obecních a domovních čistíren"

  Nový on-line seminář (webinář) na téma "Kalová problematika obecních a domovních čistíren".

  25. 6. 2020

  „ČOV v horách“ netradičně

  Vzhledem ke koronavirové situaci byl tradiční seminář ČOV v horách pořádaný skupinou ČAO přesunut – ne v čase jako většina seminářů, ale na internet. Místo výhledů na kopce účastníci sledovali monitor. Výhodou bylo, že přednášky bylo možné sledovat v soukromí v klidném prostředí a třeba i v pyžamu.

  24. 6. 2020

  Webinář "Hledání optimálního řešení venkovských lokalit – HIGH-TECH, nebo zemní filtr?"

  Připravili jsme pro vás další on-line seminář (webinář) na téma "Hledání optimálního řešení venkovských lokalit – HIGH-TECH, nebo zemní filtr?".

  25. 3. 2020

  Revize domovních čistíren

  Blíží se konec roku, tj. bod ke kterému je třeba odevzdat revize za proběhlý rok. A tak jako vždycky, dohání se, co zanedbali revizoři i zákazníci (ti odpovědní, ti neodpovědní o tom často neví, že něco zanedbali). O to víc potěší, když člověk objede za den 6 čistíren a ani jedna není úplně nefunkční a dvě z nich jsou úplně vzorové..

  20. 12. 2019

  Domovní čistírny na vzestupu

  Obliba domovních čistíren stále roste. Čistírnu odpadních vod, popř. septik nebo jímku, potřebujeme v případě, kdy nemáme k dispozici kanalizaci.

  24. 10. 2019

  Cirkulární den – aneb co se dá stihnout za tři hodiny

  V sobotu jsem si naplánoval revizi naší AS-IDEAL PZV na Drahanské vrchovině. Doufal jsem, že už porostou houby, a tak že půjde spojit příjemné s užitečným.

  14. 8. 2019

  Podzemní čistírna šedých vod v rodinném domě v Praze

  Dokončili jsme úspěšný projekt podzemní čistírny šedých vod pro rodinný dům v Praze.

  15. 7. 2019

  strana: 1