Čistírna odpadních vod AS-ANAZON

Photo: Čistírna odpadních vod AS-ANAZON

Kontaktní osoby

Photo: Ing. Jan Vacek
Ing. Jan Vacek
Mobil: 725 488 790
E-mail: vacek@asio.cz

Jedná se o ČOV sestavenou ze dvou částí - anaerobního separátoru AS-ANASEP a vertikálního biofiltru AS-ZEON.

ČOV AS-ANAZON lze s výhodou použít v místech bez trvalého přísunu odpadních vod, jako jsou např. chaty nebo sezónní objekty.

ČOV AS-ANAZON lze také s výhodou použít tam, kde jsou vhodné spádové podmínky a tam, kde chceme řešit čištění bez nároku na energii.

ČOV AS-ANAZON je také možno s výhodou použít tam, kde jsou vhodné objekty pro použití NASS – tj. například na dočištění šedých vod.

Výhodou je velký objem, a tedy několikaleté intervaly mezi vyvážením, a mimořádně kvalitní předčištění, což umožňuje bezproblémové zařazení biofiltru za separátorem. Při použití druhého stupně čištění, tj. vertikálního biofiltru  AS-ZEON, vznikne kompletní čistírna odpadních vod, kterou lze charakterizovat jako:

  •  bezobslužnou - nic se nenastavuje, kal se vyváží v několikaletých intervalech (i více než 5 let)
  •  bezproblémovou - při dodržování zásad pro vypouštění odpadních vod nebude díky extenzivnímu pojetí (velké ploše, a tedy nízkému povrchovému zatížení) docházet ke kolmataci filtru a kolísání odtokových parametrů, a to ani u přerušovaně užívaných staveb
  •  energeticky nenáročnou - pokud je k dispozici dostatečný přírodní spád, není el. energie potřebná. Pokud spád není, pak lze čerpání zajistit solárním čerpadlem AS-SUNO

ČOV bez trvalého přísunu odpadních vod AS-ANAZON

Popis zařízení

Anaerobní separátor (AS-ANASEP)

Jedná se o polypropylenový samonosný válcový pětikomorový septik s funkcí anaerobního přepážkového reaktoru s mechanickým filtrem na odtoku, který slouží jako první stupeň čištění. V anaerobním prostředí separátoru dojde k sedimentaci hrubých nečistot i jemného kalu a jejich pokročilému rozkladu.

Zařízení je určeno pro postavení ve výkopu na podkladní betonovou desku a následnému zásypu zeminou. Nádrž separátoru je vybavena kruhovým vstupním komínkem o průměru 900 mm a výšce 485 mm s plastovým pochůzným víkem s únosností 200 kg.

- Venkovní rozměry nádrže: průměr 1900 mm, výška 2025 mm + 485 mm vstupní komínek. Vtokové a odtokové potrubí DN 150 mm.
- Hmotnost: 290 kg
- Užitný objem: 4,79 m3

septik s funkcí anaerobního přepážkového reaktoru s mechanickým filtrem na odtoku

Vertikální biofiltr (AS-ZEON)

Po technologické stránce jde o dávkovitě provozovaný vertikální biofiltr umístěný v polypropylenové vaně o vnějších rozměrech (LxBxH) 4300 x 1800 x 1300 mm s rozvodným potrubím, překlápěcím žlabem jako dávkovacím zařízením a s integrovanou revizní šachtou o průměru 1000 mm, která plní funkci nátokové, obslužné i odtokové šachty, čímž zpravidla šetří náklady stavební části na jednu separátní šachtu. Integrovaná šachta je umístěná uprostřed vany filtru a její celková výška od základové spáry desky je 2510 mm.

Samotný filtr je naplněn štěrkem a zeolitovou drtí. Výzkumem ověřená směs zajišťuje po instalaci díky sorpčním schopnostem okamžitou funkci biofiltru a dále i optimální podmínky pro nárůst biomasy schopné nitrifikovat. Velikost filtru se navrhuje individuálně s ohledem na požadované výstupní hodnoty.

Filtr se standardně dodává bez štěrkových náplní.

vertikální biofiltr AS-ZEON

 

 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required