Produkty pro průmysl

Průmyslové čistění odpadních vod je v dnešní době nutností. Odpadní vody vycházející z průmyslových provozů se totiž velkou měrou podepisují na kvalitě podzemní vody a vody ve vodních tocích. Na tuto oblast se proto zaměřuje stále více institucí a průmyslových provozů, které se chtějí chovat zodpovědně vůči životnímu prostředí. V naší nabídce naleznete speciální čistírny odpadních vod, které jsou určené k důkladnému průmyslovému čistění, respektive odstranění znečistění odpadních vod.
Photo: Automobilový průmysl

Automobilový průmysl

Technologie čištění průmyslových odpadních vod produkovaných v automobilovém průmyslu umožňuje oddělit z průmyslových odpadních vod vodou ředitelné barvy, lepidla i řezné emulze, které vznikají při výrobním procesu. Princip čištění průmyslových odpadních vod spočívá v chemické stabilizaci, srážení, sedimentace a následné filtraci a odvodnění na kalolisu.

více
Photo: Dřevařský průmysl

Dřevařský průmysl

Technologií čištění průmyslových odpadních vod produkovaných v dřevařském průmyslu od znečištěných průmyslových odpadních vod z výrobního procesu vodou ředitelné barvy i škrobové lepidla. Technologii čištění lze použít jak pro směsné odpadní vody (odpadní voda s obsahem barev i lepidel), tak i pro odpadní vody znečištěné jen zbytkovou barvou nebo lepidlem. Princip čištění spočívá v chemické stabilizaci, srážení, sedimentace a následné filtraci a odvodnění na kalolisu.

více
Photo: Nábytkářský průmysl

Nábytkářský průmysl

Technologií čištění průmyslových odpadních vod produkovaných v nábytkářském průmyslu od znečištěných průmyslových odpadních vod z výrobního procesu vodou ředitelné barvy i škrobové lepidla. Technologii čištění lze použít jak pro směsné odpadní vody (odpadní voda s obsahem barev i lepidel), tak i pro odpadní vody znečištěné jen zbytkovou barvou nebo lepidlem.

více
Photo: Papírenský průmysl

Papírenský průmysl

Technologie čištění průmyslových odpadních vod produkovaných v papírenském průmyslu umožňuje oddělit od znečištěných průmyslových odpadních vod z výrobního procesu vodou ředitelné barvy a škrobové lepidla. Princip čištění spočívá v chemické stabilizaci, srážení, sedimentace a následné filtraci a odvodnění na kalolisu. K separaci znečištěných odpadních vod lze využít technologii jak pro lepidlové, tak i barevné vody samostastatně nebo směsné vody.

více
Photo: Potravinářský průmysl

Potravinářský průmysl

K čištění průmyslových odpadních vod z potravinářského průmyslu lze využít technologii (flotační jednotku) pod obchodním označením AS-FLOT (flotace). Technologií AS-FLOT (flotace) lze vyčistit průmyslové odpadní vody z masného průmyslu, porážky, jatek, mlékáren, sýráren, pivovarů a z výrob zpracování rostliných olejů a živočišných tuků.

více
Photo: Stavební průmysl

Stavební průmysl

Technologie čištění průmyslových odpadních vod produkovaných ve stavebním průmyslu umožňuje oddělit od znečištěných průmyslových odpadních vod z výrobního procesu vodou ředitelné barvy, pigmenty, pojiva, mechanické znečištění (písky) a disperzní vodou ředitelná lepidla. Princip čištění spočívá v chemické stabilizaci, srážení, sedimentace a následné filtraci a odvodnění na kalolisu.

více
Photo: Strojní průmysl

Strojní průmysl

Technologie čištění průmyslových odpadních vod ve strojním průmyslu umožňuje oddělit od znečištěných průmyslových odpadních vod z výrobního procesu řezné emulze, barevné pigmenty, pájecí pasty, odmašťovací prostředky. Princip čištění spočívá v chemické stabilizaci, srážení, sedimentaci nebo flotaci a následné filtraci a odvodnění na kalolisu.

více
Photo: Tiskařský průmysl

Tiskařský průmysl

Technologie čištění průmyslových odpadních vod produkovaných v tiskařském průmyslu umožňuje oddělit od znečištěných průmyslových odpadních vod z výrobního procesu vodou ředitelné barvy. Princip čištění spočívá v chemické stabilizaci, srážení, sedimentace a následné filtraci a odvodnění na kalolisu.

více
Photo: Textilní průmysl

Textilní průmysl

Technologie čištění průmyslových odpadních vod produkovaných v textilním průmyslu umožňuje oddělit od znečištěných průmyslových odpadních vod z výrobního procesu vodou ředitelné barvy, bělící přípravky, mechanické nečistoty. Princip čištění spočívá v chemické stabilizaci, srážení, sedimentaci nebo flotaci a následné filtraci a odvodnění na kalolisu.

více
Photo: Prádelny

Prádelny

Technologie čištění průmyslových odpadních vod z prádelen umožňuje oddělit od znečištěných průmyslových odpadních vod znečištění, zbytkové znečištění mechanickými nečistotami, bělícími přípravky a tenzidy. Princip čištění spočívá v chemické stabilizaci, srážení, sedimentaci nebo flotaci a následné filtraci a odvodnění na kalolisu.

více
Photo: Skládkové vody

Skládkové vody

Skládkové odpadní vody, které vznikají průsakem dešťové vody tělesem skládky, v sobě obsahují různé druhy a rozdílné koncentrace znečištění. To je závislé na druhu uloženého odpadu.

více
Photo: Proporcionální dávkovač chemikálií

Proporcionální dávkovač chemikálií

Proporcionální dávkovač je určen k dávkování chemikálií (např. flokulantů při simultánním srážení fosforečnanů v odpadních vodách) v zařízeních, u kterých dochází k pohybu hladiny v závislosti na přitékajícím množství přiváděné vody. Zařízení lze instalovat i do již stávajících zařízení.

více
 

 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required