Produkty pro průmysl

Průmyslové čistění odpadních vod je v dnešní době nutností. Odpadní vody vycházející z průmyslových provozů se totiž velkou měrou podepisují na kvalitě podzemní vody a vody ve vodních tocích. Na tuto oblast se proto zaměřuje stále více institucí a průmyslových provozů, které se chtějí chovat zodpovědně vůči životnímu prostředí. V naší nabídce naleznete speciální čistírny odpadních vod, které jsou určené k důkladnému průmyslovému čistění, respektive odstranění znečistění odpadních vod.

Požadavky od potenciálních zákazníků na čištění odpadních vod se liší množstvím upravované vody i požadavky na odtokové limity. Technologie na čištění odpadních vod z průmyslových odvětví (od potravinářství až po strojní průmysl) jsou odlišné a každá problematika vyžaduje precizní technologický návrh. Průmyslové čistírny odpadních vod vyžadují ve velké míře individuální přístup při hledání řešení. Je potřeba brát zřetel na všechny požadavky zákazníka od ekonomických přes technických až po ekologické. Společnost ASIO TECH, spol. s r.o, využívá ve svých technologických výpočtech a projektech tradiční i moderní technologie pro uspokojení všech zákaznických požadavků.

Společnost ASIO TECH, spol. s r.o. zajišťuje svým zákazníkům:

 • Individuální přístup již od počátku projektu a první poptávky
 • Předpilotní laboratorní zkoušky
 • Možnost využít poloprovozní jednotky pro ověření účinnosti čistění
 • Na míru připravenou nabídku přesně podle požadavků
 • Projekční podklady pro realizaci
 • Rychlou realizace na klíč
 • Záruční a pozáruční servis v rámci programu ASIO CARE

Naše služby jsou podpořeny vlastní kovovýrobou a plastovou výrobou, servisním oddělením, montážní skupinou pod vedením šéfmontéra. Návrhy technologie jsou koordinovány s naší laboratoří pod dozorem hlavního technologa. Interní projekční skupina nám dává okamžitou podporu pro realizaci zakázek bez nutnosti využití externích osob. V rámci služby ASIO CARE nabízíme servisní smlouvy, periodické technologické dozory nebo vzdálený přístup, zajistíme vám komfortní provoz a delší životnost technologie.

Základní procesy

 • Mechanické předčištění odpadních vod – automatické česle, rotační síto, separátor pro odstranění hrubých i jemných nečistot mechanickým způsobem
 • Úprava pH – optimalizace hodnoty pH pro další stupeň čištění
 • Chemická předúprava – dávkování vhodných chemických činidel (koagulantu, flokulantu a dalších)
 • Separační stupeň – sedimentační reaktor (ve většině případů diskontinuální), tlakovzdušná flotační jednotka (kontinuální proces), ultrafiltrace
 • Odvodnění kalu – AS-DEHYDRÁTOR, kalolis
 • Biologické dočistění – úprava vody na kvalitu povrchových vod

        

Photo: Potravinářský průmysl

Potravinářský průmysl

V potravinářském průmyslu řešíme ve většině případů úpravu vody, která musí splňovat legislativní požadavky na kvalitu kanalizačního řádu. Na základě požadavku vyčistíme odpadní vody na kvalitu vod povrchových. K čištění průmyslových odpadních vod z potravinářského průmyslu lze využít flotační technologii AS-FLOT (flotace).

více
Photo: Chemický průmysl

Chemický průmysl

Odpadní vody z chemického průmyslu se vyznačují s vysokým obsahem organických látek vyjádřených parametry CHSKCr, TOC. Kromě toho mají často tyto odpadní vody nerovnoměrnou hodnotu pH a teplotu. Zdrojem znečištění vody jsou řezné emulze, barvy, alkalické/kyselé odpadní vody.

více
Photo: Papírenský průmysl

Papírenský průmysl

Z papírenského průmyslu vznikají podstatně méně zatížené odpadní vody v porovnání s jinými chemickými odvětvími. Odpadní vody mají vysoký obsah nerozpuštěných látek, které vznikají přímo u papírenského stroje a jsou to zbytky buničiny a mokrého papíru. Tyto vody lze jednoduše recyklovat a velkou část použít např. na zmáčení papíru.  

více
Photo: Automobilový průmysl

Automobilový průmysl

Technologie čištění průmyslových odpadních vod produkovaných v automobilovém průmyslu umožňuje oddělit z průmyslových odpadních vod vodou ředitelné barvy, lepidla i řezné emulze, které vznikají při výrobním procesu. Princip čištění průmyslových odpadních vod spočívá v chemické stabilizaci, srážení, sedimentace a následné filtraci a odvodnění na kalolisu.

více
Photo: Strojní průmysl

Strojní průmysl

Technologie čištění průmyslových odpadních vod ve strojním průmyslu umožňuje oddělit od znečištěných průmyslových odpadních vod z výrobního procesu řezné emulze, barevné pigmenty, pájecí pasty, odmašťovací prostředky. Princip čištění spočívá v chemické stabilizaci, srážení, sedimentaci nebo flotaci a následné filtraci a odvodnění na kalolisu.

více
Photo: Tiskařský průmysl

Tiskařský průmysl

Technologie čištění průmyslových odpadních vod produkovaných v tiskařském průmyslu umožňuje oddělit od znečištěných průmyslových odpadních vod z výrobního procesu vodou ředitelné barvy. Princip čištění spočívá v chemické stabilizaci, srážení, sedimentace a následné filtraci a odvodnění na kalolisu.

více
Photo: Textilní průmysl

Textilní průmysl

Technologie čištění průmyslových odpadních vod produkovaných v textilním průmyslu umožňuje oddělit od znečištěných průmyslových odpadních vod z výrobního procesu vodou ředitelné barvy, bělící přípravky, mechanické nečistoty. Princip čištění spočívá v chemické stabilizaci, srážení, sedimentaci nebo flotaci a následné filtraci a odvodnění na kalolisu.

více
Photo: Stavební průmysl

Stavební průmysl

Technologie čištění průmyslových odpadních vod produkovaných ve stavebním průmyslu umožňuje oddělit od znečištěných průmyslových odpadních vod z výrobního procesu vodou ředitelné barvy, pigmenty, pojiva, mechanické znečištění (písky) a disperzní vodou ředitelná lepidla. Princip čištění spočívá v chemické stabilizaci, srážení, sedimentace a následné filtraci a odvodnění na kalolisu.

více
Photo: Dřevařský průmysl

Dřevařský průmysl

Technologií čištění průmyslových odpadních vod produkovaných v dřevařském průmyslu od znečištěných průmyslových odpadních vod z výrobního procesu vodou ředitelné barvy i škrobové lepidla. Technologii čištění lze použít jak pro směsné odpadní vody (odpadní voda s obsahem barev i lepidel), tak i pro odpadní vody znečištěné jen zbytkovou barvou nebo lepidlem. Princip čištění spočívá v chemické stabilizaci, srážení, sedimentace a následné filtraci a odvodnění na kalolisu.

více
Photo: Nábytkářský průmysl

Nábytkářský průmysl

Technologií čištění průmyslových odpadních vod produkovaných v nábytkářském průmyslu od znečištěných průmyslových odpadních vod z výrobního procesu vodou ředitelné barvy i škrobové lepidla. Technologii čištění lze použít jak pro směsné odpadní vody (odpadní voda s obsahem barev i lepidel), tak i pro odpadní vody znečištěné jen zbytkovou barvou nebo lepidlem.

více
Photo: Prádelny

Prádelny

Technologie čištění průmyslových odpadních vod z prádelen umožňuje oddělit od znečištěných průmyslových odpadních vod znečištění, zbytkové znečištění mechanickými nečistotami, bělícími přípravky a tenzidy. Princip čištění spočívá v chemické stabilizaci, srážení, sedimentaci nebo flotaci a následné filtraci a odvodnění na kalolisu.

více
Photo: Proporcionální dávkovač chemikálií

Proporcionální dávkovač chemikálií

Proporcionální dávkovač je určen k dávkování chemikálií (např. flokulantů při simultánním srážení fosforečnanů v odpadních vodách) v zařízeních, u kterých dochází k pohybu hladiny v závislosti na přitékajícím množství přiváděné vody. Zařízení lze instalovat i do již stávajících zařízení.

více
 

 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required