Úprava vody pro průmyslové účely

Kontaktní osoby

Photo: Ing. Michal Šubrt
Ing. Michal Šubrt
Mobil: 727 927 720
E-mail: subrt@asio.cz

Úprava vody v průmyslu zahrnuje pokročilé technologické metody a procesy, jež přeměňují znečištěnou vodu na vodu, kterou je možné v průmyslové výrobě dále využívat. Z hlediska kvality produkované vody, společnost ASIO, spol. s r.o. nabízí technologie úprav pro technickou, užitkovou, demineralizovanou a ultračistou vodu. Co se týče zdroje vody standardně řešíme úpravny pro povrchové vody (říční, dešťová, stojatá), podzemní vody (studniční, hlubinné vrty), odpadní vody - recyklace a taktéž pro vody zasolené - brakické. Technologické linky reverzní osmózy je možné použít také pro odsolování mořské vody. Z hlediska aplikací děláme úpravny pro energetiku - kotelny, teplárny, elektrárny a také chladící vody, teplovody a parní hospodářství.

Z průmyslových odvětví se jedná hlavně o: terciální dočištění odpadních vod, potravinářství (mlékárny, pivovary, zpracování masa, vinařství), chemický průmysl, průmysl povrchových úprav, automotive, prádelny, strojní průmysl, textilní průmysl, sklářský průmysl.

Photo: Recyklace bazénových vod AS-POOLREC

Recyklace bazénových vod AS-POOLREC

Systém recyklace bazénových vod je založen na vlastním dlouholetém vývoji membránových a úpravárenských technologií. Výsledkem je inovativní řešení AS-POOLREC.

více
Photo: Prádelenský průmysl a prádelny

Prádelenský průmysl a prádelny

Kvalita vody v prádelnách je daná požadavky na prací vody dodavatelem technologie prádelen a individuálními požadavky provozovatelů prádelen.

více
Photo: Strojírenský průmysl

Strojírenský průmysl

Výrobci a dodavatelé řezných kapalin častokrát doporučují používání demineralizované vody.

více
Photo: Potravinářský průmysl

Potravinářský průmysl

Požadavky na kvalitu vody v potravinářském průmyslu (pivovary, mlékárny, masný průmysl, vinařství,…) jsou odlišné pro každý vyráběný produkt/výrobek.

více
Photo: Automobilový průmysl

Automobilový průmysl

Při výrobě automobilů se využívá velké množství oplachů při odmašťování a povrchové úpravě karoserií. V těchto případech je důležité, aby voda pro každý proces měla správné složení.

více
Photo: Chemický průmysl

Chemický průmysl

V téměř všech typech chemického průmyslu se používá voda přímo do produktů nebo ve výrobních procesech.

více
Photo: Průmysl povrchových úprav

Průmysl povrchových úprav

Galvanizace, práškové lakování a další procesy průmyslu povrchových úprav vyžadují specifické parametry procesní vody a tedy vyžadují striktně individuální přístup k návrhu technologie úpravny vody.

více
Photo: Sklářský průmysl

Sklářský průmysl

Různé výrobní technologie vyžadují specifické požadavky na obsah minerálů ve vodě a taktéž na hodnotu pH.

více
Photo: Textilní průmysl

Textilní průmysl

Základní požadavek na procesní vodu potřebnou pro barvení a potisk je zpravidla voda s nízkou tvrdostí.

více
Photo: Energetika – kotelny, teplárny, elektrárny

Energetika – kotelny, teplárny, elektrárny

Nejdůležitějším procesem v energetice je ohřev vody a její konverze na páru.

více

 

 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required