Zemní filtr

Photo: Zemní filtr

Kontaktní osoby

Photo: Ing. Jan Vacek
Ing. Jan Vacek
Mobil: 725 488 790
E-mail: vacek@asio.cz

Zemní filtr je určen k dočišťování odpadní vody jako tzv. II. stupeň za ČOV či septik.

Požadavky na instalaci a uložení:
- umístění mezi ČOV, septik a výustním objektem,
- nutná možnost odběru vzorků na odtoku,
- rovnoměrné rozložení průtoku vody přes filtr,
- základová spára má být trvale nad hladinou podzemní vody.

Zjednodušený návod instalace zemního filtru najdete zde.

Zemní filtr (dodává se ve dvou variantách):


a) v provedení nádrže z plastové folie


- drenážní perforované potrubí
- odvětrávací hlavice
- geotextilie (revizní šachta není v dodávce)

název užitný objem [m3] vnější rozměry hmotnost 
 LxBxH   [mm] [kg]
pískový filtr - 3 4,2 3500x1000x1200 25
pískový filtr - 5 7,2 4000x1500x1200 30
pískový filtr - 8 12,0 5000x2000x1200 35
pískový filtr - 10 14,4 6000x2000x1200 40
pískový filtr - 12 16,8 7000x2000x1200 50
pískový filtr - 15 21,6 9000x2000x1200 60
pískový filtr - 20 28,5 9500x2500x1200 70


b) v provedení nádrže z plastových desek


- perforované potrubí s odvětrávací hlavicí
- geotextílie a revizní šachtou DN 250 - 300

název užitný objem [m3] vnější rozměry hmotnost 
 LxBxH   [mm] [kg]
pískový filtr - 3 4,2 3500x1000x1200 145
pískový filtr - 5 7,2 4000x1500x1200 200
pískový filtr - 8 12,0 5000x2000x1200 250
pískový filtr - 10 14,4 6000x2000x1200 320
 

 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required