AS-KRECHT OPTIMAL

Systém pro akumulaci dešťových vod…

Získejte informace o produktu

Akumulační a drenážní systém AS-KRECHT OPTIMAL je dotačně podporován skrze výzvu č. 52 (https://opzp.cz/dotace/52-vyzva/). Výše dotace činí až 85 % celkových způsobilých výdajů. Do této dotace spadají všechny vsakovací systémy, které máme v nabídce. Budování nových propustných ploch je navíc podpořeno dotací až 30 % celkových způsobilých výdajů.

Rozrůstající se města stále častěji narážejí na problém, jak nakládat s dešťovou vodu ze zpevněných ploch a ze střech objektů. Malé kapacity stávajících stokových sítí, potřeba zadržet vodu v krajině v místě jejího dopadu na zem a v neposlední řadě z toho vyplývající požadavky legislativy, vyžadují adekvátní technické a ekonomicky výhodné a dostupné řešení.

 

Řešením tohoto problému je vybudování zasakovacích systémů nebo zpomalovacích retenčních prostorů.

Většinou je tento problém limitní pro další rozvoj území.

 • Klasické řešení: akumulace v otevřeném poldru, akumulace v betonové nádrži nebo jímce, štěrkové podzemní prostory.
 • Nové progresivní systémy: plastové TUNELY

V České republice a v zahraničí se již několik let pro oba způsoby nakládání se srážkovou vodou používají plastové konstrukce různého provedení jako akumulační prostory pro retenci přebytečné vody.

Vsakovací tunel AS-KRECHT OPTIMAL

AS–KRECHT OPTIMAL je akumulační a drenážní systém tunelového tvaru, skládající se z lehké, plastové, půlkruhové schránky (schránek) uzavřených z obou stran plastovými čely. Tím je vytvořen podzemní prostor o velké kapacitě vhodný pro akumulaci a postupné zasakování srážkových vod ze zpevněných ploch a povrchů do půdy.

Půlkruhové tunelové schránky AS–KRECHT OPTIMAL mají 100% zásobní kapacitu a v porovnání se štěrkem tento systém představuje úsporu více jak 2/3 objemu výkopů. Dešťová voda může volně pronikat dnem do půdy.

Obě čela tunelové schránky jsou opatřena prolisy pro vyřezání otvoru pro nátok nebo odtok a jsou uzpůsobena pro připojení potrubí do průměru DN250. Pouze se třemi různými komponenty (půlkruhová tunelová část, počáteční a koncové čelo sekce) je možno stavět stabilní a rozsáhlý systém s minimálními stavebními náklady. Systém je velmi skladný a lehký. Dopravní náklady jsou tak minimální.

Vsakovací tunel AS-KRECHT OPTIMAL

 

Výhody systému AS–KRECHT OPTIMAL

 • Spolehlivá a prověřená konstrukce tunelu
 • Výborný poměr cena / výkon – cena tunelu vůči vsakovací ploše
 • Minimální instalační náklady
 • Minimální dopravní náklady (skladnost)
 • Efektivita výstavby, výborný ekonomický přínos
 • Dobrá pevnost a únosnost při zatížení pojezdem
 • 100% využití akumulačního prostoru
 • Jednoduchá a rychlá montáž spojením tunelů dohromady
 • Dlouhá životnost užitím recyklovatelného polyetylénu (HDPE)
 • Výjimečně lehké a přenosné

 

 

Technická data

 • Materiál: polyethylén (HDPE)

 

AS–KRECHT OPTIMAL - střední tunel

 • Rozměry: 2,15 x 0,68 x 1,15 m (D x V x Š) Efektivní délka: 2,10 m
 • Hmotnost: 27 kg Objem (čistý): 1,15 m3

 

AS–KRECHT OPTIMAL počáteční (START) a koncová (END) čela

 • Rozměry: 0,37 x 0,68 x 1,15 m (D x V x Š) Efektivní délka: 0,32 m
 • Hmotnost: 4 kg

 

Mechanické vlastnosti (únosnost při min. výšce nadloží):

 • pro osobní automobil = 5 kN/m2 – krytí min. 0,5 m
 • pro nákladní automobil = 16,7 kN/m2 – krytí min. 0,8 m

 

Zatížení vyhovující DIN1072 v různě instalovaných hloubkách. 

 

Možnosti instalace dle zatížení a typu povrchu:

Vsakovací tunel AS-KRECHT OPTIMALVsakovací tunel AS-KRECHT OPTIMAL

Ke stažení

PDF

Prospekt AS-KRECHT OPTIMAL

PDF 6 MB, 23. 1. 2024
PDF

AS-KRECHT rozměry

PDF 354 kB, 10. 6. 2024
PDF

Uložení AS-KRECHT 1.1

PDF 235 kB, 10. 6. 2024
PDF

Uložení AS-KRECHT 1.2

PDF 215 kB, 10. 6. 2024
PDF

Uložení AS-KRECHT 1.3

PDF 263 kB, 10. 6. 2024
PDF

Uložení AS-KRECHT 1.4

PDF 225 kB, 10. 6. 2024
PDF

Výkres AS-KRECHT OPTIMAL 1.1

PDF 149 kB, 10. 6. 2024
PDF

Výkres AS-KRECHT OPTIMAL 1.2

PDF 148 kB, 10. 6. 2024
DWG

AS-KRECHT OPTIMAL uložení

DWG 2,8 MB, 10. 6. 2024
DWG

AS-KRECHT Optimal rozměry

DWG 452 kB, 10. 6. 2024
DWG

AS-KRECHT OPTIMAL

DWG 2,8 MB, 10. 6. 2024

Články

Zelené fasády: Krása a udržitelnost v jednom

Zelené fasády, neboli vertikální zahrady, jsou více než jen dekorací. Jak ukazuje nedávná studie, mají schopnost výrazně modulovat teplotu budov, čímž přispívají k udržitelnější budoucnosti.

21. 5. 2024

Nové menší vsakovací tunely AS-KRECHT

Jak vypadají nové tunely a kdy je vhodnější použít původní vsakovací tunel AS-KRECHT a kdy nový AS-KRECHT OPTIMAL?

16. 5. 2024

Ohlédnutí za festivalem architektury

Festival architektury se těší z čím dál vyšší návštěvnosti, což nás, jakožto partnery, velmi těší.

7. 5. 2024

Hackathon – Udržitelné bydlení

Soutěž šesti universitních týmů spočívající v co nejlepším návrhu udržitelného bydlení na sídlišti pro 500 obyvatel.

30. 4. 2024

AS-GREEN FENCE - okamžité řešení živého plotu

Nejnovější produkt firmy ASIO NEW, který vyřeší vaši touhu po živém plotě téměř okamžitě, právě dorazil do Brna.

22. 4. 2024

Pořídili jste si nádrž na dešťovou vodu bez vystrojení?

Nevadí, nabízíme Vám komplexní balíček technologie AS-RAINSET HOME.

11. 1. 2024

Přísnotice: Obec, která hospodaří se srážkovými vodami v souladu s přírodou

Rekonstrukce místní komunikace řešená dle principů přírodě blízkých opatření.

9. 1. 2024

Zelený a udržitelný trávník se zatravňovací dlažbou AS-TTE ROŠT

AS-TTE ROŠT je jedním z nejlepších zatravňovacích roštů, který skutečně umožňuje trávě růst

27. 11. 2023

Rekonštrukcie – aneb voda v Tatrách

Letošní největší vodohospodářská konference na Slovensku proběhla 18-20.10.23

23. 11. 2023

Chytré čerpací stanice s úsporou el. energie

Jednotky AS-RAINMASTER jsou čerpací stanice s integrovaným systémem pro přepojení na vodovodní řád v případě nedostatku dešťové vody.

9. 11. 2023

Potřebujete zpevnit prostředí stájí, ale nechcete využívat beton?

AS-TTE ROŠT je ideálním řešením. Vytvoříte tak vytvoříte ekologický, zpevněný a propustný povrch, který navíc hezky vypadá

24. 10. 2023

Rekonstrukce parkoviště – Vodojemy na žlutém kopci v Brně

V červenci 2023 se statutární město Brno rozhodlo pro rekonstrukci historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů na Žluté kopci v Brně.

29. 8. 2023

AS-TTE KONĚ nejlépe řešené zpevnění povrchů pro zdraví vašich koní

Systém AS-AS-TTE dokáže nahradit většinu materiálů i potřebu lidské práce, čímž dochází k tomu, že celkové stavební náklady jsou výrazně nižší ve srovnání s tradičními stavebními postupy.

10. 8. 2023

Ukázka uplatnění vegetačních pytlů AS-GREEN SLOPE v Praze

Zákazník se zabýval úpravami pozemku při výstavbě nového bytového domu v Praze 5, mezi ulicemi Erbenova a Mošnova.

25. 7. 2023

Zpevnění svahu za pomoci vegetačních pytlů

Jedná se o vegetační pytle vyrobené ze speciální netkané textilie, která je prodyšná a vodopropustná pro kořeny rostlin.

20. 6. 2023

Recyklace - jako součást komplexního přístupu ... videozáznam z webináře

K řešení zásobování vodou a odvádění odpadních vod je dobré přistupovat systémově.

23. 5. 2023

Zpevnění břehu rybníka pomocí AS-GREEN SLOPE

Zajímavým projektem, na kterém momentálně pracujeme, je zpevnění břehu rybníka, který trpí podemíláním vodou.

25. 4. 2023

Zelené lampy AS-POUSTR

Navštívili jsme Prahu, abychom si prohlédli naše nedávné instalace chytrých stromů AS-POUSTR.

24. 3. 2023

Chytrý strom AS-POUSTR je oficiálním výrobkem pro chytrá řešení

Soutěž Chytrá města je každoročně pořádána nevládní neziskovou organizací Smart City Innovations Institut za významné podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

14. 3. 2023

Modro-zelená infrastruktura

Modro-zelená infrastruktura je síť vodních a zelených prvků budovaných v harmonii s přírodou, které se v architektuře využívají k řešení klimatických problémů, udržení vody ve městech, zlepšení ovzduší či zmírnění mikroklima. Jejich vliv na životní prostředí a zdraví člověka je významný.

10. 1. 2023

strana: 1