AS-KRECHT OPTIMAL

Systém pro akumulaci dešťových vod…

Získejte informace o produktu

Podzemní vsakovací zařízení a  výměna nepropustných povrchů za propustné jsou nyní součástí dotační výzvy č. 119 OPŽP ("Velká dešťovka"). Výše dotace činí až 85 % celkových způsobilých výdajů. Do této dotace spadají zasakovací AS-TTE rošty a všechny vsakovací systémy , které máme v nabídce. Budování nových propustných ploch je navíc podpořeno dotací až 30 % celkových způsobilých výdajů.

Rozrůstající se města stále častěji narážejí na problém, jak nakládat s dešťovou vodu ze zpevněných ploch a ze střech objektů. Malé kapacity stávajících stokových sítí, potřeba zadržet vodu v krajině v místě jejího dopadu na zem a v neposlední řadě z toho vyplývající požadavky legislativy, vyžadují adekvátní technické a ekonomicky výhodné a dostupné řešení.

 

Řešením tohoto problému je vybudování zasakovacích systémů nebo zpomalovacích retenčních prostorů.

Většinou je tento problém limitní pro další rozvoj území.

 • Klasické řešení: akumulace v otevřeném poldru, akumulace v betonové nádrži nebo jímce, štěrkové podzemní prostory.
 • Nové progresivní systémy: plastové TUNELY

V České republice a v zahraničí se již několik let pro oba způsoby nakládání se srážkovou vodou používají plastové konstrukce různého provedení jako akumulační prostory pro retenci přebytečné vody.

Vsakovací tunel AS-KRECHT OPTIMAL

AS–KRECHT OPTIMAL je akumulační a drenážní systém tunelového tvaru, skládající se z lehké, plastové, půlkruhové schránky (schránek) uzavřených z obou stran plastovými čely. Tím je vytvořen podzemní prostor o velké kapacitě vhodný pro akumulaci a postupné zasakování srážkových vod ze zpevněných ploch a povrchů do půdy.

Půlkruhové tunelové schránky AS–KRECHT OPTIMAL mají 100% zásobní kapacitu a v porovnání se štěrkem tento systém představuje úsporu více jak 2/3 objemu výkopů. Dešťová voda může volně pronikat dnem do půdy.

Obě čela tunelové schránky jsou opatřena prolisy pro vyřezání otvoru pro nátok nebo odtok a jsou uzpůsobena pro připojení potrubí do průměru DN250. Pouze se třemi různými komponenty (půlkruhová tunelová část, počáteční a koncové čelo sekce) je možno stavět stabilní a rozsáhlý systém s minimálními stavebními náklady. Systém je velmi skladný a lehký. Dopravní náklady jsou tak minimální.

Vsakovací tunel AS-KRECHT OPTIMAL

 

Výhody systému AS–KRECHT OPTIMAL

 • Spolehlivá a prověřená konstrukce tunelu
 • Výborný poměr cena / výkon – cena tunelu vůči vsakovací ploše
 • Minimální instalační náklady
 • Minimální dopravní náklady (skladnost)
 • Efektivita výstavby, výborný ekonomický přínos
 • Dobrá pevnost a únosnost při zatížení pojezdem
 • 100% využití akumulačního prostoru
 • Jednoduchá a rychlá montáž spojením tunelů dohromady
 • Dlouhá životnost užitím recyklovatelného polyetylénu (HDPE)
 • Výjimečně lehké a přenosné

 

 

Technická data

 • Materiál: polyethylén (HDPE)

 

AS–KRECHT OPTIMAL - střední tunel

 • Rozměry: 2,15 x 0,68 x 1,15 m (D x V x Š) Efektivní délka: 2,10 m
 • Hmotnost: 27 kg Objem (čistý): 1,15 m3

 

AS–KRECHT OPTIMAL počáteční (START) a koncová (END) čela

 • Rozměry: 0,37 x 0,68 x 1,15 m (D x V x Š) Efektivní délka: 0,32 m
 • Hmotnost: 4 kg

 

Mechanické vlastnosti (únosnost při min. výšce nadloží):

 • pro osobní automobil = 5 kN/m2 – krytí min. 0,5 m
 • pro nákladní automobil = 16,7 kN/m2 – krytí min. 0,8 m

 

Zatížení vyhovující DIN1072 v různě instalovaných hloubkách. 

 

Možnosti instalace dle zatížení a typu povrchu:

Vsakovací tunel AS-KRECHT OPTIMALVsakovací tunel AS-KRECHT OPTIMAL

Ke stažení

Články

Pořídili jste si nádrž na dešťovou vodu bez vystrojení?

Nevadí, nabízíme Vám komplexní balíček technologie AS-RAINSET HOME.

11. 1. 2024

Přísnotice: Obec, která hospodaří se srážkovými vodami v souladu s přírodou

Rekonstrukce místní komunikace řešená dle principů přírodě blízkých opatření neboli modro-zelené infrastruktury.

9. 1. 2024

Zelený a udržitelný trávník se zatravňovací dlažbou AS-TTE ROŠT

AS-TTE ROŠT je jedním z nejlepších zatravňovacích roštů, který skutečně umožňuje trávě růst

27. 11. 2023

Rekonštrukcie – aneb voda v Tatrách

Letošní největší vodohospodářská konference na Slovensku proběhla 18-20.10.23

23. 11. 2023

Chytré čerpací stanice s úsporou el. energie

Jednotky AS-RAINMASTER jsou čerpací stanice s integrovaným systémem pro přepojení na vodovodní řád v případě nedostatku dešťové vody.

9. 11. 2023

Potřebujete zpevnit prostředí stájí, ale nechcete využívat beton?

AS-TTE ROŠT je ideálním řešením. Vytvoříte tak vytvoříte ekologický, zpevněný a propustný povrch, který navíc hezky vypadá

24. 10. 2023

Rekonstrukce parkoviště – Vodojemy na žlutém kopci v Brně

V červenci 2023 se statutární město Brno rozhodlo pro rekonstrukci historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů na Žluté kopci v Brně.

29. 8. 2023

AS-TTE KONĚ nejlépe řešené zpevnění povrchů pro zdraví vašich koní

Systém AS-AS-TTE dokáže nahradit většinu materiálů i potřebu lidské práce, čímž dochází k tomu, že celkové stavební náklady jsou výrazně nižší ve srovnání s tradičními stavebními postupy.

10. 8. 2023

Ukázka uplatnění vegetačních pytlů AS-GREEN SLOPE v Praze

Zákazník se zabýval úpravami pozemku při výstavbě nového bytového domu v Praze 5, mezi ulicemi Erbenova a Mošnova.

25. 7. 2023

Zpevnění svahu za pomoci vegetačních pytlů

Jedná se o vegetační pytle vyrobené ze speciální netkané textilie, která je prodyšná a vodopropustná pro kořeny rostlin.

20. 6. 2023

Recyklace - jako součást komplexního přístupu ... videozáznam z webináře

K řešení zásobování vodou a odvádění odpadních vod je dobré přistupovat systémově.

23. 5. 2023

Zpevnění břehu rybníka pomocí AS-GREEN SLOPE

Zajímavým projektem, na kterém momentálně pracujeme, je zpevnění břehu rybníka, který trpí podemíláním vodou.

25. 4. 2023

Zelené lampy AS-POUSTR

Navštívili jsme Prahu, abychom si prohlédli naše nedávné instalace chytrých stromů AS-POUSTR.

24. 3. 2023

Chytrý strom AS-POUSTR je oficiálním výrobkem pro chytrá řešení

Soutěž Chytrá města je každoročně pořádána nevládní neziskovou organizací Smart City Innovations Institut za významné podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

14. 3. 2023

Modro-zelená infrastruktura

Modro-zelená infrastruktura je síť vodních a zelených prvků budovaných v harmonii s přírodou, které se v architektuře využívají k řešení klimatických problémů, udržení vody ve městech, zlepšení ovzduší či zmírnění mikroklima. Jejich vliv na životní prostředí a zdraví člověka je významný.

10. 1. 2023

Drahé Česko: Jak na úspory vody

I o svátcích jsme nelenili a podpořili šetření vodou, tentokrát účastí v ČT24 debatou o úsporách vody.

3. 1. 2023

Odkanalizování malých obcí - možnosti řešení a kritéria pro hodnocení

V současnosti dosáhla Česká republika toho, že jsou v podstatě odkanalizovány aglomerace větší než 2000 ekvivalentních obyvatel (EO).

19. 12. 2022

Zasakovací rošty AS-TTE mají širokou škálu uplatnění

Podívejte se na pár realizací zelených propustných povrchů.

5. 12. 2022

Vegetační pytle AS-GREEN SLOPE

AS-GREEN SLOPE je systémové řešení nejen pro zpevňování různých typů svahů pomocí vegetačních pytlů.

24. 11. 2022

Propustné, zpevněné parkoviště i pro pojezd nákladních vozů

Podívejte se na realizaci parkoviště pomocí zasakovacích roštů pro zpevněné propustné povrchy s využitím AS-TTE ROŠTů i pro pojezd nákladních vozů.

1. 11. 2022

strana: 1